Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 7OCS | Chính Hãng – Hybrid Servo Cables – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 7OCS
Low capacitive hybrid servo cables with PUR outer sheath for highly dynamic power chain application - certified / Cáp servo lai điện dung thấp với vỏ bọc bên ngoài PUR cho ứng dụng chuỗi điện năng động cao - đã được chứng nhận 

ÖLFLEX® SERVO FD 7OCS - hybrid cables for permanently moved power chain applications, UL/cUL AWM.

ÖLFLEX® SERVO FD 7OCS - cáp lai cho các ứng dụng chuỗi điện di chuyển lâu dài, UL / cUL AWM.

 • One cable solutions for servo drives / Một giải pháp cáp cho ổ đĩa servo
 • Suitable for various OEM transmission protocols / Thích hợp cho các giao thức truyền OEM khác nhau
 • Extended Line Performance - High power chain requirements / Hiệu suất dây chuyền mở rộng - Yêu cầu dây chuyền công suất cao 
 • Suitable for outdoor use / Thích hợp để sử dụng ngoài trời
 • Halogen-free / Không có halogen
 • Cold-resistant / Chịu lạnh
 • Mechanical resistance / Sức đề kháng cơ học
 • Oil-resistant / Chống dầu
 • Power chain / Dây chuyền điện / Chuyển động trong xích cáp
 • Interference signals / Tín hiệu nhiễu
 • UV-resistant / Chống tia cực tím 
 • Outer jacket: PUR / Vỏ ngoài PUR
 • Flexing: -40°C to +80°C
 • Fixed installation: -50°C to +80°C
 • Điện áp Power and control cores:
  Version 1,3 & 4: IEC U0/U 600/1000 V
  Version 2: IEC 300 V
  UL all versions: see data sheet
  Individual data pairs and quads:
  see data sheet
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 7OCS | Chính Hãng – Hybrid Servo Cables – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 7OCS | Chính Hãng – Hybrid Servo Cables – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 7OCS | Chính Hãng – Hybrid Servo Cables – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 7OCS | Chính Hãng – Hybrid Servo Cables – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 7OCS | Chính Hãng – Hybrid Servo Cables – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 7OCS | Chính Hãng – Hybrid Servo Cables – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 7OCS | Chính Hãng – Hybrid Servo Cables – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 7OCS | Chính Hãng – Hybrid Servo Cables – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 7OCS | Chính Hãng – Hybrid Servo Cables – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 7OCS | Chính Hãng – Hybrid Servo Cables – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 7OCS | Chính Hãng – Hybrid Servo Cables – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 7OCS | Chính Hãng – Hybrid Servo Cables – Giá Tốt Nhất