Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL | Chính Hãng – Hybrid Cable – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL
Low capacitive hybrid servo cable with PUR outer sheath for highly dynamic power chain application - certified / Cáp servo lai điện dung thấp với vỏ bọc bên ngoài PUR cho ứng dụng chuỗi điện năng động cao - đã được chứng nhận 

ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL - hybrid cable for permanently moved power chain applications, UL/cUL AWM.

ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL - cáp lai cho các ứng dụng chuỗi điện di chuyển lâu dài, UL / cUL AWM.

 • One cable solution for servo drives / Một giải pháp cáp cho ổ đĩa servo
 • Suitable for Hiperface DSL® and SCS open link interfaces / Thích hợp cho các giao diện liên kết mở Hiperface DSL® và SCS
 • Extended Line Performance - Long travel lengths or high acceleration / Hiệu suất Dòng mở rộng - Độ dài hành trình dài hoặc gia tốc cao 
 • Halogen-free / Không có halogen
 • Mechanical resistance / Sức đề kháng cơ học
 • Oil-resistant / Chống dầu
 • Power chain / Dây chuyền điện / Chuyển động trong xích cáp
 • Interference signals / Tín hiệu nhiễu
 • UV-resistant / Chống tia cực tím 
 • Cold resistant / Chịu lạnh
 • Outer jacket: PUR / Vỏ ngoài PUR
 • Flexing: -40°C to +90°C
  (UL: +80°C)
 • Fixed installation: -50°C to +90°C
  (UL: +80°C)
 • Điện áp Power and control:
  IEC: U0/U: 600/1000 V
  UL: 1000 V
  Signal pair: 300 V
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL | Chính Hãng – Hybrid Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL | Chính Hãng – Hybrid Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL | Chính Hãng – Hybrid Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL | Chính Hãng – Hybrid Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL | Chính Hãng – Hybrid Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL | Chính Hãng – Hybrid Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL | Chính Hãng – Hybrid Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL | Chính Hãng – Hybrid Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL | Chính Hãng – Hybrid Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL | Chính Hãng – Hybrid Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL | Chính Hãng – Hybrid Cable – Giá Tốt Nhất