Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB | Chính Hãng – Motor Cable – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB
EMC-optimised motor cable, low-capacitance, double screened / Cáp động cơ được tối ưu hóa EMC, điện dung thấp, màn hình kép

ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB - Motor cable for drives with high electrical power, EMI optimized and double screened.

ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB - Cáp động cơ dành cho các ổ đĩa có công suất điện cao, được tối ưu hóa EMI và có màn hình kép.

  • EMC-optimised design / Thiết kế tối ưu hóa EMC
  • 3+3 symmetry reduces common-mode interference effects and bearing currents / Đối xứng 3 + 3 làm giảm hiệu ứng nhiễu ở chế độ chung và dòng mang
  • CPR: Article number choice under www.lappkabel.com/cpr
  • Interference signals / Tín hiệu nhiễu
  • Outer jacket: PVC / Vỏ ngoài PVC
  • Flexing: -5°C to +70°C
    3+3 core version: -15°C to +70°C
  • Fixed installation: -40°C to +70°C
  • Điện áp 600/1000 V
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB | Chính Hãng – Motor Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB | Chính Hãng – Motor Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB | Chính Hãng – Motor Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB | Chính Hãng – Motor Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB | Chính Hãng – Motor Cable – Giá Tốt Nhất