Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® PETRO C HFFR 0,6/1 kV | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® PETRO C HFFR 0,6/1 kV
Chemically and mechanically robust cable for harsh environmental conditions - UL/cUL certified / Cáp mạnh mẽ về mặt hóa học và cơ học cho các điều kiện môi trường khắc nghiệt - được chứng nhận UL / cUL

ÖLFLEX® PETRO C HFFR - Screened power and control cable for oil-, mud- and abrasion resistant use in harsh offshore conditions with UL/cUL certification

ÖLFLEX® PETRO C HFFR - Cáp điều khiển và nguồn được kiểm tra để sử dụng chống dầu, bùn và mài mòn trong các điều kiện khắc nghiệt ngoài khơi với chứng nhận UL / cUL

 • Resistant to oil and drilling fluids according to NEK TS 606:2016 (Oil & Mud) / Chịu dầu và dung dịch khoan theo tiêu chuẩn NEK TS 606: 2016 (Dầu & Bùn)
 • Highly flame retardant / Chống cháy cao
 • UL/cUL certified for North America / Chứng nhận UL / cUL cho Bắc Mỹ
 • Outer jacket: Polymer / Vỏ ngoài Polymer (Halogen-free)
 • Suitable for outdoor use / Thích hợp để sử dụng ngoài trời
 • Halogen-free / Không có halogen
 • Cold-resistant / Chịu lạnh
 • Mechanical resistance / Sức đề kháng cơ học
 • Oil-resistant / Chống dầu
 • Interference signals / Tín hiệu nhiễu
 • UV-resistant / Chống tia cực tím
 • Salt water-resistant according to UL 1309 / Chịu nước mặn theo UL 1309
 • Ozone-resistant according to EN 50396 / Chống ôzôn theo EN 50396
 • Occasional flexing: -40°C to +90°C
  (UL/CSA: +80°C)
 • Fixed installation: -50°C to +90°C
  (UL/CSA: +80°C)
 • Điện áp 600/1000V (UL/CSA: 1000 V)
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® PETRO C HFFR 0,6/1 kV | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® PETRO C HFFR 0,6/1 kV | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® PETRO C HFFR 0,6/1 kV | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® PETRO C HFFR 0,6/1 kV | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® PETRO C HFFR 0,6/1 kV | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® PETRO C HFFR 0,6/1 kV | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® PETRO C HFFR 0,6/1 kV | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® PETRO C HFFR 0,6/1 kV | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® PETRO C HFFR 0,6/1 kV | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® PETRO C HFFR 0,6/1 kV | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® PETRO C HFFR 0,6/1 kV | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® PETRO C HFFR 0,6/1 kV | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất