Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P | Chính Hãng – Chịu Uốn – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P
Highly flexible control cable with PVC core insulation and abrasion and oil resistant PUR sheath / Cáp điều khiển rất linh hoạt với lớp cách điện lõi PVC và vỏ bọc PUR chống mài mòn và chống dầu 

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P - Power and control cable for versatile use in power chains in hash environmental conditions

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P - Cáp nguồn và điều khiển để sử dụng linh hoạt trong chuỗi điện trong điều kiện môi trường băm

  • Core Line Performance - Medium to increased travel lengths or acceleration / Hiệu suất dòng cốt lõi - Trung bình đến tăng độ dài hành trình hoặc tăng tốc
  • Oil resistant and abrasion-proof / Chống dầu và chống mài mòn 
  • Mechanical resistance / Sức đề kháng cơ học
  • Oil-resistant / Chống dầu
  • Power chain / Dây chuyền điện / Chuyển động trong xích cáp
  • UV-resistant / Chống tia cực tím 
  • Outer jacket: PUR / Vỏ ngoài PUR
  • Flexing: -5°C to +70°C
  • Fixed installation: -40°C to +80°C
  • Điện áp U0/U: 300/500 V
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P | Chính Hãng – Chịu Uốn – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P | Chính Hãng – Chịu Uốn – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P | Chính Hãng – Chịu Uốn – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P | Chính Hãng – Chịu Uốn – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P | Chính Hãng – Chịu Uốn – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P | Chính Hãng – Chịu Uốn – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P | Chính Hãng – Chịu Uốn – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P | Chính Hãng – Chịu Uốn – Giá Tốt Nhất