Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP | Chính Hãng – Chịu Uốn – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP
Highly flexible, screened control cable with PVC insulation, inner sheath and abrasion and oil resistant PUR jacket / Cáp điều khiển có màn chắn, có độ mềm dẻo cao với lớp cách điện PVC, vỏ bọc bên trong và chống mài mòn và áo khoác PUR chống dầu 

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP - Screened power and control cable for versatile use in power chains in hash environmental conditions

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP - Cáp điều khiển và nguồn được sàng lọc để sử dụng linh hoạt trong chuỗi điện trong điều kiện môi trường băm

 • Core Line Performance - Medium to increased travel lengths or acceleration / Hiệu suất dòng cốt lõi - Trung bình đến tăng độ dài hành trình hoặc tăng tốc
 • Oil resistant and abrasion-proof / Chống dầu và chống mài mòn
 • EMC compliant copper screening / Sàng lọc đồng tuân thủ EMC 
 • Mechanical resistance / Sức đề kháng cơ học
 • Oil-resistant / Chống dầu
 • Power chain / Dây chuyền điện / Chuyển động trong xích cáp
 • Interference signals / Tín hiệu nhiễu
 • UV-resistant / Chống tia cực tím 
 • Outer jacket: PUR / Vỏ ngoài PUR
 • Flexing: -5°C to +70°C
 • Fixed installation: -40°C to +80°C
 • Điện áp U0/U: 300/500 V
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP | Chính Hãng – Chịu Uốn – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP | Chính Hãng – Chịu Uốn – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP | Chính Hãng – Chịu Uốn – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP | Chính Hãng – Chịu Uốn – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP | Chính Hãng – Chịu Uốn – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP | Chính Hãng – Chịu Uốn – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP | Chính Hãng – Chịu Uốn – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP | Chính Hãng – Chịu Uốn – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP | Chính Hãng – Chịu Uốn – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất