Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 | Chính Hãng – Chiu Uốn – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC FD 810
Highly flexible control cable with PVC core insulation and PVC sheath / Cáp điều khiển linh hoạt cao với lớp cách điện lõi PVC và vỏ bọc PVC 

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 - Power and control cable for versatile use in power chains

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 - Cáp nguồn và điều khiển để sử dụng linh hoạt trong dây chuyền điện

  • Core Line Performance - Medium to increased travel lengths or acceleration / Hiệu suất dòng cốt lõi - Trung bình đến tăng độ dài hành trình hoặc tăng tốc
  • The classic for multi-functional use / Cổ điển để sử dụng đa chức năng 
  • Power chain / Dây chuyền điện / Chuyển động trong xích cáp
  • Outer jacket: PVC / Vỏ ngoài PVC
  • Flexing: 0°C to +70°C
  • Fixed installation: -40°C to +80°C
  • Điện áp U0/U: 300/500 V
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 | Chính Hãng – Chiu Uốn – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 | Chính Hãng – Chiu Uốn – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 | Chính Hãng – Chiu Uốn – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 | Chính Hãng – Chiu Uốn – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 | Chính Hãng – Chiu Uốn – Giá Tốt Nhất