Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 409 CP | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® 409 CP
Screened, abrasion- and oil-resistant PUR control cable for increased application requirements - certified / Cáp điều khiển PUR đã được sàng lọc, chống mài mòn và chống dầu cho các yêu cầu ứng dụng cao hơn - đã được chứng nhận

ÖLFLEX® 409 CP - Screened PUR control cable for oil and abrasion resistant use in industrial machine tools and appliances in North America with UL/cUL certification

ÖLFLEX® 409 CP - Cáp điều khiển PUR đã được sàng lọc để sử dụng chống mài mòn và dầu trong các máy công cụ và thiết bị công nghiệp ở Bắc Mỹ với chứng nhận UL / cUL

 • Oil resistant and abrasion-proof / Chống dầu và chống mài mòn
 • UL/cUL certified for North America / Chứng nhận UL / cUL cho Bắc Mỹ
 • EMC compliant copper screening / Sàng lọc đồng tuân thủ EMC
 • Outer jacket: PUR / Vỏ ngoài PUR
 • Mechanical resistance / Chịu va đập
 • Interference signals / Tín hiệu nhiễu
 • UV-resistant / Chống tia cực tím
 • Occasional flexing: -5°C to +70°C (UL: +80°C)
 • Fixed installation: -40°C to +80°C
 • Điện áp U0/U: 300/500 V
  UL/CSA: 1000 V
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 409 CP | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 409 CP | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 409 CP | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 409 CP | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 409 CP | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 409 CP | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 409 CP | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất