Cáp Điều Khiển LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.2 | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

UL-listed (MTW), CSA (TEW), <HAR> H07V2-K: tối đa. +90°C, UL (AWM): Umax = 1 kV, sợi đồng mạ thiếc
Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.2, cáp nguồn và cáp điều khiển, lõi đơn PVC, dây điện trường, UL MTW VW-1, UL AWM 10269 1000 V, CSA TEW FT1, HAR H07V2-K +90°C

 • Higher maximum conductor temperature - H07V2-K: +90 °C according to EN 50525-2-31
 • Higher voltage range according to UL
 • CPR: Article number choice under www.lappkabel.com/cpr
 • Chống Dầu 
 • Chống cháy theo tiêu chuẩn IEC 60332-1-2
 • Chống cháy theo tiêu chuẩn UL VW1/CSA FT1
 • Sợi dây mảnh làm bằng dây đồng đóng hộp
 • Cách điện lõi dựa trên PVC đặc biệt
 • Định mức điện áp
  HAR/IEC: U0/U: 450/750 V;
  UL (AWM): U: 1000 V;
  UL (MTW): U: 600 V;
  CSA (TEW): U: 600 V
 • Phạm vi nhiệt độ
  Cài đặt cố định:
  HAR/IEC: -40°C đến +90°C;
  UL (AWM): lên tới +105°C;
  UL (MTW): lên tới +90°C;
  CSA (TEW): lên tới +105°C
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.2 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.2 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.2 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.2 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.2 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.2 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.2 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.2 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 2.2 | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất