Cáp Điện LAPP KABEL ÖLFLEX® 540 P | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® 540 P
Cold-flexible, abrasion- and oil-resistant TPE/PUR connection cable for harsh conditions - VDE-registered / Cáp kết nối TPE / PUR mềm dẻo, chịu mài mòn và chịu dầu cho các điều kiện khắc nghiệt - đã đăng ký VDE

ÖLFLEX® 540 P - PUR power cable, VDE certified outdoor use an constructions sites with yellow jacket colour - cold flexible, abrasion resistant, halogen-free

Cáp nguồn ÖLFLEX® 540 P - PUR, được chứng nhận VDE sử dụng ngoài trời tại các công trình xây dựng với màu áo vàng - mềm dẻo, chống mài mòn, không chứa halogen

 • The proven building site cable 
 • Voltage class from 1.5 mm² 450/750 V / Cấp điện áp từ 1,5 mm² 450/750 V
 • VDE-tested and registered / VDE đã được kiểm tra và đăng ký
 • Outer jacket: PUR / Vỏ ngoài PUR
 • Mechanical resistance / Chịu va đập
 • Suitable for outdoor use / Thích hợp để sử dụng ngoài trời
 • Halogen-free / Không có halogen
 • Cold-resistant / Chịu lạnh
 • Oil-resistant / Chống dầu
 • Occasional flexing: -40°C to +90°C
 • Fixed installation: -50°C to +90°C
 • Điện áp Up to 1.0 mm²: U0/U: 300/500 V
  From 1.5 mm²: U0/U: 450/750 V
Cáp Điện LAPP KABEL ÖLFLEX® 540 P | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điện LAPP KABEL ÖLFLEX® 540 P | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điện LAPP KABEL ÖLFLEX® 540 P | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điện LAPP KABEL ÖLFLEX® 540 P | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điện LAPP KABEL ÖLFLEX® 540 P | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điện LAPP KABEL ÖLFLEX® 540 P | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điện LAPP KABEL ÖLFLEX® 540 P | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điện LAPP KABEL ÖLFLEX® 540 P | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điện LAPP KABEL ÖLFLEX® 540 P | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điện LAPP KABEL ÖLFLEX® 540 P | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất