Cáp Điện LAPP KABEL ÖLFLEX® 500 P | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® 500 P
Flexible, abrasion-, oil- and cold-resistant workshop cable with PUR outer sheath / Cáp nhà xưởng mềm dẻo, chống mài mòn, dầu và lạnh với vỏ bọc bên ngoài PUR

ÖLFLEX® 500 P - PUR power cable with highly flexible conductors and high mechanical strength for durable and oil resistant application with handheld equipment.

Cáp nguồn ÖLFLEX® 500 P - PUR với ruột dẫn có độ mềm dẻo cao và độ bền cơ học cao cho ứng dụng bền và chống dầu với thiết bị cầm tay.

  • High mechanical strength / Độ bền cơ học cao
  • Good oil resistance / Khả năng chống dầu tốt
  • Extra flexible conductor design / Thiết kế dây dẫn cực kỳ linh hoạt
  • Outer jacket: PUR / Vỏ ngoài PUR
  • Suitable for outdoor use / Thích hợp để sử dụng ngoài trời
  • Halogen-free / Không có halogen
  • Cold-resistant / Chịu lạnh
  • Occasional flexing: -40°C to +80°C
  • Fixed installation: -50°C to +80°C
  • Điện áp 300/500V
Cáp Điện LAPP KABEL ÖLFLEX® 500 P | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điện LAPP KABEL ÖLFLEX® 500 P | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điện LAPP KABEL ÖLFLEX® 500 P | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điện LAPP KABEL ÖLFLEX® 500 P | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điện LAPP KABEL ÖLFLEX® 500 P | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điện LAPP KABEL ÖLFLEX® 500 P | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điện LAPP KABEL ÖLFLEX® 500 P | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điện LAPP KABEL ÖLFLEX® 500 P | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điện LAPP KABEL ÖLFLEX® 500 P | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất