Cáp Cao Su TOPCABLE XTREM® DN-F 1,8/3 kV | Chính Hãng – Chống Nước – Chống Dầu – Giá Tốt Nhất

TOPCABLE XTREM® DN-F 1,8/3 kV
Flexible rubber cable, for industrial use. / Cáp cao su dẻo, dùng trong công nghiệp.
Hãng sản xuất: TOP CABLE
Xuất Xứ: Spain

 • Dựa trên: UNE 21150
 • Tiêu chuẩn và phê duyệt: RoHS / CE
 • Kháng hóa chất & dầu
 • Chống dầu mỡ và dầu khoáng
 • Chống nước: AD8 Submersion.
 • Khả năng chống va đập: AG2 Mức độ nghiêm trọng trung bình.
 • Ngọn lửa không lan truyền theo UNE-EN 60332-1 / IEC 60332-1.
  Phản ứng khi chữa cháy CPR: Eca theo EN 50575.
 • Vỏ bọc bên ngoài: bằng cao su dẻo chịu nhiệt, loại SE1 theo UNE 21150. Màu đen.
 • Điện áp: 1,8 / 3 kV.
 • Nhiệt độ hoạt động: -40°C đến 90 ° C.
  Nhiệt độ ngắn mạch tối đa: 250 ° C (tối đa 5 giây).
Cáp Cao Su TOPCABLE XTREM® DN-F 1,8/3 kV | Chính Hãng – Chống Nước – Chống Dầu – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TOPCABLE XTREM® DN-F 1,8/3 kV | Chính Hãng – Chống Nước – Chống Dầu – Giá Tốt Nhất

Cáp Cao Su TOPCABLE XTREM H07RN-F | Chính Hãng – Chống Dầu – Chống Nước – Giá Tốt Nhất

TOPCABLE XTREM® H07RN-F
Flexible rubber cable, for industrial use. / Cáp cao su dẻo, dùng trong công nghiệp.
Hãng sản xuất: TOP CABLE
Xuất Xứ: Spain

 • Theo: EN 50525-2-21 / IEC 60092-353 / IEC 60245
 • Tiêu chuẩn và phê duyệt: HAR / AENOR / DNV / RoHS / CE
 • CPR (Quy định về Sản phẩm Xây dựng): Eca
 • Chống nước: AD8 Submersion.
 • Kháng hóa chất và dầu
 • Khả năng chống dầu mỡ và dầu khoáng
 • Vỏ bọc bên ngoài: Bằng cao su dẻo chịu nhiệt loại EM2 theo EN 50363-2-1. mầu đen.
 • Điện áp: 450 / 750V ( up to 1000V )
 • Nhiệt độ hoạt động: -40°C đến 90°C
  Nhiệt độ ngắn mạch tối đa: 250°C (tối đa 5 giây).
Cáp Cao Su TOPCABLE XTREM H07RN-F | Chính Hãng – Chống Dầu – Chống Nước – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TOPCABLE XTREM H07RN-F | Chính Hãng – Chống Dầu – Chống Nước – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TOPCABLE XTREM H07RN-F | Chính Hãng – Chống Dầu – Chống Nước – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TOPCABLE XTREM H07RN-F | Chính Hãng – Chống Dầu – Chống Nước – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TOPCABLE XTREM H07RN-F | Chính Hãng – Chống Dầu – Chống Nước – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TOPCABLE XTREM H07RN-F | Chính Hãng – Chống Dầu – Chống Nước – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TOPCABLE XTREM H07RN-F | Chính Hãng – Chống Dầu – Chống Nước – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TOPCABLE XTREM H07RN-F | Chính Hãng – Chống Dầu – Chống Nước – Giá Tốt Nhất