Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY
Screened PVC control cable with small outer diameter / Cáp điều khiển PVC có sàng lọc với đường kính ngoài nhỏ và chống nhiễu

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY - PVC control cable, screened and flexible for various applications, thin and light without inner sheath, U0/U: 300/500V

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY - Cáp điều khiển PVC, có màng chắn và linh hoạt cho các ứng dụng khác nhau, mỏng và nhẹ không có vỏ bọc bên trong, U0 / U: 300 / 500V

 • CPR: Article number choice under www.lappkabel.com/cpr
 • Thin and light, without inner sheath / Mỏng và nhẹ, không có vỏ bọc bên trong
 • EMC-compliant / Tuân thủ EMC
 • Outer jacket: PVC / Vỏ ngoài PVC
 • Flame-retardant according IEC 60332-1-2 / Chống cháy theo IEC 60332-1-2
 • Good chemical resistance / Kháng hóa chất
 • Interference signals / cho khu vực có tín hiệu nhiễu
 • Torsion resistant / Chống xoắn
 • Occasional flexing: -5°C to +70°C
 • Fixed installation: -40°C to +80°C
 • Điện áp 300/500V
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất