Cáp Cao Su LAPP KABEL H07ZZ-F | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL H07ZZ-F
Machines, devices; halogen-free: events, locations with a high density of people and valuable assets / Máy móc, thiết bị; không chứa halogen: sự kiện, địa điểm có mật độ người đông đúc và tài sản có giá trị

H07ZZ-F, <HAR>, power and control cable, rubber, 450/750V, halogen-free, flame-retardant IEC 60332-3-24 bundle fire test, low smoke LS0H EN 61034-2

H07ZZ-F, <HAR>, cáp nguồn và điều khiển, cao su, 450 / 750V, không chứa halogen, thử nghiệm chống cháy theo bó IEC 60332-3-24, ít khói LS0H EN 61034-2

  • Halogen-free / Không có halogen
  • Flame-retardant / Chống cháy
  • Outer jacket: Rubber / Vỏ ngoài rubber (cao su)
  • Fixed installation: -40°C up to +90°C
  • Occasionally moved: -5°C up to +90°C
  • Điện áp: 450/750 VAC
    Trong các cài đặt được bảo vệ và cố định:
    U0 / U: 600/1000 V
Cáp Cao Su LAPP KABEL H07ZZ-F | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL H07ZZ-F | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL H07ZZ-F | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL H07ZZ-F | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL H07ZZ-F | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL H07ZZ-F | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất