Cáp Cao Su LAPP KABEL H07RN-F | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL H07RN-F
Heavy standard construction / Xây dựng tiêu chuẩn nặng

H07RN-F, HAR, power and control cable, rubber, heavy, 450/750 V, industrial and agricultural use, class 5, -25°C to +60°C, oil-resistant, flame-retardant

H07RN-F, HAR, cáp nguồn và điều khiển, cao su, nặng, 450/750 V, sử dụng trong công nghiệp và nông nghiệp, loại 5, -25 ° C đến + 60 ° C, chống dầu, chống cháy

  • Medium mechanical stress / Ứng suất cơ học trung bình
  • Oil-resistant / Chống dầu
  • Cold-resistant / Chịu lạnh
  • UV-resistant / Chống tia cực tím
  • Outer jacket: Rubber / Vỏ ngoài rubber (cao su)
  • Fixed installation: -25°C up to +60°C
  • Occasionally moved: -25°C bis +60°C
  • Điện áp 450/750 V
Cáp Cao Su LAPP KABEL H07RN-F | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL H07RN-F | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL H07RN-F | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL H07RN-F | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL H07RN-F | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL H07RN-F | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL H07RN-F | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL H07RN-F | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất