Cáp Cao Su LAPP KABEL H05RR-F | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL H05RR-F
Rubber cable for light mechanical stress and handheld devices used in households, kitchens, offices / Cáp cao su chịu lực cơ học nhẹ và các thiết bị cầm tay dùng trong hộ gia đình, bếp ăn, văn phòng

H05RR-F, HAR-certified, power and control cable for household and handheld devices, rubber, class 5/flexible, indoor use, flame-retardant

H05RR-F, được chứng nhận HAR, cáp nguồn và điều khiển cho các thiết bị gia dụng và cầm tay, cao su, loại 5 / linh hoạt, sử dụng trong nhà, chống cháy

Light mechanical stress / Ứng suất cơ học nhẹ

  • Outer jacket: Rubber / Vỏ ngoài rubber (cao su)
  • Cold-resistant / Chịu lạnh
  • Fixed installation: -25°C up to +60°C
  • Occasionally moved: -25°C bis +60°C
  • Điện áp 300/500V
Cáp Cao Su LAPP KABEL H05RR-F | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL H05RR-F | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL H05RR-F | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL H05RR-F | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất