Cáp Cao Su LAPP KABEL H07RN-F, enhanced version | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL H07RN-F, enhanced version
Halogen-free; Long-run submersion; Bending/Loop Torsion (WTG): -40°C to +90°C; UV/Ozone resistant / Không chứa Halogen; Chìm trong thời gian dài; Uốn / Vòng xoắn (WTG): -40 ° C đến + 90 ° C; Chống tia UV / Ozone

H07RN-F, <HAR>, power and control cable, 450/750 V, submersion to a depth of 100m (AD8), ozone/oil-resistant, class 5, -40°C to +90°C, halogen-free, flame-retardant

H07RN-F, <HAR>, cáp nguồn và điều khiển, 450/750 V, ngâm ở độ sâu 100m (AD8), chịu ozon / dầu, lớp 5, -40 ° C đến + 90 ° C, không chứa halogen , chống cháy

 • Halogen-free & Low Smoke density / Không có halogen & Mật độ khói thấp
 • Loop Torsion/Flexible: -40°C to +90°C / Vòng xoắn / Linh hoạt: -40 ° C đến + 90 ° C
 • 100m long-run submersion / Chìm trong thời gian dài ở 100m
 • Wind Energy / Năng lượng gió
 • Suitable for outdoor use / Thích hợp để sử dụng ngoài trời
 • Halogen-free / Không có halogen
 • Cold-resistant / Chịu lạnh
 • Oil-resistant / Chống dầu
 • Torsion-resistant / Chống xoắn
 • UV-resistant / Chống tia cực tím
 • Outer jacket: Rubber / Vỏ ngoài rubber (cao su)
 • Occasionally moved: -40°C to +90°C
 • Fixed installation: -50°C to +90°C
 • Điện áp 450/750 V
Cáp Cao Su LAPP KABEL H07RN-F, enhanced version | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL H07RN-F, enhanced version | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL H07RN-F, enhanced version | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL H07RN-F, enhanced version | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL H07RN-F, enhanced version | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL H07RN-F, enhanced version | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL H07RN-F, enhanced version | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL H07RN-F, enhanced version | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL H07RN-F, enhanced version | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL H07RN-F, enhanced version | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL H07RN-F, enhanced version | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL H07RN-F, enhanced version | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất