Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY | Chính Hãng – Servo Motor Cables – Chuyển Động – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY
Screened, low capacitive servo cable with PVC outer sheath for flexible power chain application / Cáp servo có sàng lọc, điện dung thấp với vỏ bọc bên ngoài bằng PVC cho ứng dụng chuỗi điện linh hoạt 

ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY - Low capacitive and screened servo motor cables for mean load in power chain applications.

ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY - Cáp động cơ servo có màn chắn và điện dung thấp cho tải trung bình trong các ứng dụng chuỗi điện.

  • Core Line Performance - Medium to increased travel lengths or acceleration / Hiệu suất dòng cốt lõi - Trung bình đến tăng độ dài hành trình hoặc tăng tốc
  • EMC-compliant / Tuân thủ EMC 
  • Oil-resistant / Chống dầu
  • Power chain / Dây chuyền điện / Chuyển động trong xích cáp
  • Interference signals / Tín hiệu nhiễu 
  • Outer jacket: PVC / Vỏ ngoài PVC
  • Flexing: -5°C to +70°C
  • Fixed installation: -40°C to +80°C
  • Điện áp 600/1000 V
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY | Chính Hãng – Servo Motor Cables – Chuyển Động – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY | Chính Hãng – Servo Motor Cables – Chuyển Động – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY | Chính Hãng – Servo Motor Cables – Chuyển Động – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY | Chính Hãng – Servo Motor Cables – Chuyển Động – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY | Chính Hãng – Servo Motor Cables – Chuyển Động – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY | Chính Hãng – Servo Motor Cables – Chuyển Động – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY | Chính Hãng – Servo Motor Cables – Chuyển Động – Giá Tốt Nhất