Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 3D 7DSL | Chính Hãng – Hybrid Cable – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 3D 7DSL
Low capacitive hybrid servo cable with PUR outer sheath for three-dimensional robotic application - certified / Cáp servo lai điện dung thấp với vỏ bọc bên ngoài PUR cho ứng dụng rô bốt ba chiều - được chứng nhận 

ÖLFLEX® SERVO 3D 7DSL - hybrid cable for three-dimensionally moved robotic applications, UL/cUL AWM.

ÖLFLEX® SERVO 3D 7DSL - cáp lai cho các ứng dụng rô bốt di chuyển ba chiều, UL / cUL AWM.

 • One cable solution for servo drives / Một giải pháp cáp cho ổ đĩa servo
 • Suitable for Hiperface DSL® and SCS open link interfaces / Thích hợp cho các giao diện liên kết mở Hiperface DSL® và SCS
 • 3D - Simultaneous bending and torsion / 3D - Đồng thời uốn và xoắn
 • Supplementary automation components from Lapp
 • Suitable for outdoor use / Thích hợp để sử dụng ngoài trời
 • Cold-resistant / Chịu lạnh
 • Mechanical resistance / Sức đề kháng cơ học
 • Oil-resistant / Chống dầu
 • Power chain / Dây chuyền điện / Chuyển động trong xích cáp
 • Interference signals / Tín hiệu nhiễu
 • Torsion-resistant / Chống xoắn
 • UV-resistant / Chống tia cực tím 
 • Outer jacket: PUR / Vỏ ngoài PUR
 • Flexing: -40°C to +80°C
 • Fixed installation: -50°C to +80°C
 • Điện áp Power and control cores:
  IEC: U0/U: 600/1000 V
  UL: 600 V
  Data pair UL: 600 V
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 3D 7DSL | Chính Hãng – Hybrid Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 3D 7DSL | Chính Hãng – Hybrid Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 3D 7DSL | Chính Hãng – Hybrid Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 3D 7DSL | Chính Hãng – Hybrid Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 3D 7DSL | Chính Hãng – Hybrid Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 3D 7DSL | Chính Hãng – Hybrid Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 3D 7DSL | Chính Hãng – Hybrid Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 3D 7DSL | Chính Hãng – Hybrid Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 3D 7DSL | Chính Hãng – Hybrid Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 3D 7DSL | Chính Hãng – Hybrid Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 3D 7DSL | Chính Hãng – Hybrid Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 3D 7DSL | Chính Hãng – Hybrid Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 3D 7DSL | Chính Hãng – Hybrid Cable – Giá Tốt Nhất