Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® ROBUST 215 C | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® ROBUST 215 C
Proven all-weather control cable - screened and resistant to a wide range of chemical media / Cáp điều khiển trong mọi thời tiết đã được chứng minh - được sàng lọc và chống lại nhiều loại môi chất hóa học

ÖLFLEX® ROBUST 215 C - Screened control cable, weather, bio oil, detergent and hot water resistant for use in food & beverage industry and composting plants

ÖLFLEX® ROBUST 215 C - Cáp điều khiển có sàng lọc, chịu được thời tiết, dầu sinh học, chất tẩy rửa và nước nóng để sử dụng trong ngành thực phẩm & đồ uống và các nhà máy ủ phân

 • Good weather resistance / Chống chịu thời tiết tốt
 • Good chemical resistance / Kháng hóa chất tốt
 • EMC compliant copper screening / Sàng lọc đồng tuân thủ EMC
 • Outer jacket: TPE / Vỏ ngoài TPE
 • Suitable for outdoor use / Thích hợp để sử dụng ngoài trời
 • Good chemical resistance / Kháng hóa chất tốt
 • Halogen-free / Không có halogen
 • Cold-resistant / Chịu lạnh
 • UV-resistant / Chống tia cực tím
 • Interference signals / Môi trường tín hiệu nhiễu
 • Occasional flexing: -40°C to +80°C
 • Fixed installation: -50°C to +80°C
 • Điện áp 300/500V
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® ROBUST 215 C | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® ROBUST 215 C | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® ROBUST 215 C | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® ROBUST 215 C | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® ROBUST 215 C | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® ROBUST 215 C | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® ROBUST 215 C | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® ROBUST 215 C | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® ROBUST 215 C | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® ROBUST 215 C | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất