Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® ROBUST 200 | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® ROBUST 200
Proven all-weather connection cable - resistant against a variety of chemical media / Cáp kết nối trong mọi thời tiết đã được chứng minh - chống lại nhiều loại chất hóa học

ÖLFLEX® ROBUST 200 - Power cable, weather, bio oil, detergent and hot water resistant for use in food & beverage industry and composting plants

ÖLFLEX® ROBUST 200 - Cáp điện, thời tiết, dầu sinh học, chất tẩy rửa và nước nóng để sử dụng trong ngành thực phẩm & đồ uống và các nhà máy sản xuất phân trộn

  • Good weather resistance / Chống chịu thời tiết tốt
  • Outer jacket: TPE / Vỏ ngoài TPE
  • Suitable for outdoor use / Thích hợp để sử dụng ngoài trời
  • Good chemical resistance / Kháng hóa chất tốt
  • Halogen-free / Không có halogen
  • Cold-resistant / Chịu lạnh
  • UV-resistant / Chống tia cực tím
  • Occasional flexing: -40°C to +80°C
  • Fixed installation: -50°C to +80°C
  • Điện áp 450/750V
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® ROBUST 200 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® ROBUST 200 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® ROBUST 200 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® ROBUST 200 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® ROBUST 200 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® ROBUST 200 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® ROBUST 200 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® ROBUST 200 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® ROBUST 200 | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất