Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP
Screened, abrasion- and oil-resistante PUR control cable with reduced outer diameter / Cáp điều khiển PUR có sàng lọc, chống mài mòn và chống dầu với đường kính ngoài giảm

ÖLFLEX® 415 CP - PUR control cable, screened, for space-saving, oil- and abrasion resistant application in industrial machinery automation and appliances

ÖLFLEX® 415 CP - Cáp điều khiển PUR, được bọc lưới, để tiết kiệm không gian, chống dầu và mài mòn trong ứng dụng tự động hóa máy móc công nghiệp và các thiết bị

  • Thin and light, without inner sheath / Mỏng và nhẹ, không có vỏ bọc bên trong
  • EMC compliant copper screening / Sàng lọc đồng tuân thủ EMC
  • Outer jacket: PUR / Vỏ ngoài PUR
  • Mechanical resistance / chống va đập
  • Oil-resistant / chống dầu
  • Interference signals / tín hiệu nhiễu
  • Occasional flexing: -5°C to +70°C
  • Fixed installation: -40°C to +80°C
  • Điện áp 300/500V
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất