Cáp Nguồn LAPP KABEL ÖLFLEX® 550 P* | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® 550 P*
Power cord with PUR outer sheath and European harmonisation (HAR) / Dây nguồn có vỏ bọc bên ngoài PUR và hài hòa Châu Âu (HAR)

ÖLFLEX® 550 P - PUR power cable, harmonized according H05BQ-F / H07BQ-F type for oil and abrasion resistant use witgh handheld equipment or building machines

Cáp nguồn ÖLFLEX® 550 P - PUR, được hài hòa theo loại H05BQ-F / H07BQ-F để sử dụng chống dầu và chống mài mòn cho thiết bị cầm tay hoặc máy xây dựng

 • High mechanical strength / Độ bền cơ học cao
 • Good oil resistance / Khả năng chống dầu tốt
 • H05BQ-F/H07BQ-F design standard / Tiêu chuẩn thiết kế H05BQ-F / H07BQ-F
 • Outer jacket: PUR / Vỏ ngoài PUR
 • Suitable for outdoor use / Thích hợp để sử dụng ngoài trời
 • Cold-resistant / Chịu lạnh
 • Occasional flexing: -40°C to +90°C
 • Fixed installation: -50°C to +90°C
 • Điện áp Up to 1.0 mm²: U0/U: 300/500 V
  From 1.5 mm²: U0/U: 450/750 V
Cáp Nguồn LAPP KABEL ÖLFLEX® 550 P* | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Nguồn LAPP KABEL ÖLFLEX® 550 P* | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Nguồn LAPP KABEL ÖLFLEX® 550 P* | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Nguồn LAPP KABEL ÖLFLEX® 550 P* | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Nguồn LAPP KABEL ÖLFLEX® 550 P* | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Nguồn LAPP KABEL ÖLFLEX® 550 P* | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Nguồn LAPP KABEL ÖLFLEX® 550 P* | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất