Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 409 P | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® 409 P
Abrasion- and oil-resistant PUR control cable for increased application requirements - certified for North America / Cáp điều khiển PUR chống mài mòn và chống dầu cho các yêu cầu ứng dụng cao hơn - được chứng nhận cho Bắc Mỹ

ÖLFLEX® 409 P - PUR control cable for oil and abrasion resistant use in industrial machine tools and appliances in North America with UL/cUL certification

Cáp điều khiển ÖLFLEX® 409 P - PUR dùng để chống dầu và chống mài mòn trong các máy công cụ và thiết bị công nghiệp ở Bắc Mỹ với chứng nhận UL / cUL

 • Oil resistant and abrasion-proof / Chống dầu và chống mài mòn
 • UL/cUL certified for North America / Chứng nhận UL / cUL cho Bắc Mỹ
 • Easy jacket stripping thanks to interstice-filling functional layer 
 • Outer jacket: PUR / Vỏ ngoài PUR
 • Mechanical resistance / Chịu va đập
 • UV-resistant / Chống tia cực tím
 • Occasional flexing: -5°C to +70°C (UL: +80°C)
 • Fixed installation: -40°C to +80°C
 • Điện áp U0/U: 300/500 V
  UL/CSA: 1000 V
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 409 P | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 409 P | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 409 P | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 409 P | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 409 P | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 409 P | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 409 P | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 409 P | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất