Cáp Cao Su LAPP KABEL NSSHÖU | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL NSSHÖU
Mechanically robust rubber cable for mining and surface mining / Cáp cao su cơ học chắc chắn để khai thác mỏ và khai thác bề mặt

NSSHÖU, VDE, power and control cable, rubber, for harsh conditions, with inner and outer sheath, 0,6/1 kV, class 5, flexible -25°C to +90 °C, mining, outdoors

NSSHÖU, VDE, cáp nguồn và điều khiển, cao su, dùng cho các điều kiện khắc nghiệt, có vỏ bọc bên trong và bên ngoài, 0,6 / 1 kV, cấp 5, linh hoạt -25 ° C đến +90 ° C, khai thác mỏ, ngoài trời

  • Mining / Khai thác mỏ
  • Outdoors / Ngoài trời
  • Oil-resistant / Chống dầu
  • Cold-resistant / Chịu lạnh
  • Mechanical resistance / Sức đề kháng cơ học
  • UV-resistant / Chống tia cực tím
  • Outer jacket: Rubber / Vỏ ngoài rubber (cao su)
  • Occasionally moved: -25°C up to +90°C
  • Fixed installation: -40°C to +90°C
  • Điện áp 600/1000 V
Cáp Cao Su LAPP KABEL NSSHÖU | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL NSSHÖU | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL NSSHÖU | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL NSSHÖU | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL NSSHÖU | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL NSSHÖU | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL NSSHÖU | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL NSSHÖU | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL NSSHÖU | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất