Cáp Cao Su LAPP KABEL NSHXAFÖ 1.8/3 kV | Chính Hãng – Single Core – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL NSHXAFÖ 1,8/3 kV
Halogen-free, flexible single-core rubber cable for public transport and wiring / Cáp cao su một lõi linh hoạt, không chứa halogen dùng cho giao thông công cộng và đi dây

NSHXAFÖ 1,8/3 kV AC, VDE-certified, power cable, single-conductor rubber cable with outer coating, Class 5, halogen-free, VDE 0250-606

NSHXAFÖ 1,8 / 3 kV AC, được chứng nhận VDE, cáp điện, cáp cao su một ruột có lớp phủ bên ngoài, Loại 5, không chứa halogen, VDE 0250-606

  • Public transport / Phương tiện giao thông công cộng
  • Control panel internal wiring / Bảng điều khiển hệ thống dây nội bộ
  • Halogen-free / Không có halogen
  • Outer jacket: Rubber / Vỏ ngoài rubber (cao su)
  • Occasionally moved: -25°C up to +90°C
  • Fixed installation: -25°C to +90°C
  • Điện áp 1.8/3 kV
Cáp Cao Su LAPP KABEL NSHXAFÖ 1.8/3 kV | Chính Hãng – Single Core – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL NSHXAFÖ 1.8/3 kV | Chính Hãng – Single Core – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL NSHXAFÖ 1.8/3 kV | Chính Hãng – Single Core – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL NSHXAFÖ 1.8/3 kV | Chính Hãng – Single Core – Giá Tốt Nhất