Cáp Lõi Đơn LAPP KABEL H07V-K | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL H07V-K <HAR>
European <HAR> cable type certification / Chứng nhận loại cáp <HAR> của Châu Âu 

H07V-K, HAR, power and control cable, PVC, 450/750V, wiring of devices and control cabinets, flame-retardant, class 5/ fine wire, fixed installation, ring/spool

H07V-K, HAR, cáp nguồn và điều khiển, PVC, 450 / 750V, dây điện của các thiết bị và tủ điều khiển, chống cháy, dây cấp 5 / tốt, lắp đặt cố định, vòng / ống chỉ

  • CPR: Article number choice under www.lappkabel.com/cpr
  • <HAR>
  • Outer jacket: PVC / Vỏ ngoài PVC
  • Fixed installation: -40°C to +80°C
  • Moved: +5°C to +70°C
  • Điện áp U0/U: 450/750 V
Cáp Lõi Đơn LAPP KABEL H07V-K <HAR> | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Lõi Đơn LAPP KABEL H07V-K <HAR> | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Lõi Đơn LAPP KABEL H07V-K <HAR> | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Lõi Đơn LAPP KABEL H07V-K <HAR> | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Lõi Đơn LAPP KABEL H07V-K <HAR> | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất