Cáp Cao Su LAPP KABEL H07RN8-F | Chính Hãng – Ngâm Được Dưới Nước – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL H07RN8-F
Submersible pump cable; Formerly: "ÖLFLEX® AQUA RN8" / Cáp bơm chìm; Trước đây: "ÖLFLEX® AQUA RN8"

H07RN8-F, HAR, power and control cable, rubber, heavy, 450/750V, submersion up to a depth of 10 m, pump cable, class 5, oil-resistant, flame-retardant

H07RN8-F, HAR, cáp nguồn và điều khiển, cao su, nặng, 450 / 750V, chìm đến độ sâu 10 m, cáp bơm, lớp 5, chống dầu, chống cháy

 • Use down to 10 m depth / Sử dụng ở độ sâu 10 m
 • Submersible pump cable / Cáp bơm chìm
 • Oil-resistant / Chống dầu
 • Cold-resistant / Chịu lạnh
 • Mechanical resistance / Sức đề kháng cơ học
 • UV-resistant / Chống tia cực tím
 • Outer jacket: Rubber / Vỏ ngoài rubber (cao su)
 • Fixed installation: -40 up to +60°C
  Occasionally moved: -25°C up to +60°C
 • Max. water temperature: +40°C
 • Điện áp 450/750 V
Cáp Cao Su LAPP KABEL H07RN8-F | Chính Hãng – Ngâm Được Dưới Nước – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL H07RN8-F | Chính Hãng – Ngâm Được Dưới Nước – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL H07RN8-F | Chính Hãng – Ngâm Được Dưới Nước – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL H07RN8-F | Chính Hãng – Ngâm Được Dưới Nước – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL H07RN8-F | Chính Hãng – Ngâm Được Dưới Nước – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL H07RN8-F | Chính Hãng – Ngâm Được Dưới Nước – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL H07RN8-F | Chính Hãng – Ngâm Được Dưới Nước – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL H07RN8-F | Chính Hãng – Ngâm Được Dưới Nước – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL H07RN8-F | Chính Hãng – Ngâm Được Dưới Nước – Giá Tốt Nhất