Cáp Cao Su LAPP KABEL H01N2-D | Chính Hãng – Single Core – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL H01N2-D
Normative arc-welding cable / Cáp hàn hồ quang định mức

H01N2-D, HAR-certified, power and control cable, rubber arc-welding cable, NSLFFÖU-based, 100VAC, 150VDC, EN 50525-2-81, IEC 60245, flame-retardant

H01N2-D, được chứng nhận HAR, cáp nguồn và điều khiển, cáp hàn hồ quang cao su, dựa trên NSLFFÖU, 100VAC, 150VDC, EN 50525-2-81, IEC 60245, chống cháy

  • Arc welding cable according to EN 50525-2-81 / Cáp hàn hồ quang theo EN 50525-2-81
  • Formerly, VDE type NSLFFÖU / Trước đây, VDE loại NSLFFÖU
  • Cold-resistant / Chịu lạnh
  • Oil-resistant / Chống dầu
  • UV-resistant / Chống tia cực tím
  • Outer jacket: Rubber / Vỏ ngoài rubber (cao su)
  • Flexible use: -25°C to +85°C
  • Điện áp 100/100 V
Cáp Cao Su LAPP KABEL H01N2-D | Chính Hãng – Single Core – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL H01N2-D | Chính Hãng – Single Core – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL H01N2-D | Chính Hãng – Single Core – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL H01N2-D | Chính Hãng – Single Core – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL H01N2-D | Chính Hãng – Single Core – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL H01N2-D | Chính Hãng – Single Core – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su LAPP KABEL H01N2-D | Chính Hãng – Single Core – Giá Tốt Nhất