Cáp Điều Khiển HELUKABEL “JZ-500 black / OZ-500 black” flexible, meter marking | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

HELUAKBEL JZ-500 black / OZ-500 black

flexible, meter marking / cáp mềm linh hoạt, lõi đen đánh số

 • Outer sheath PVC / Vỏ ngoài PVC
 • Dây dẫn đồng trần, DIN VDE 0295 cl.5 / IEC 60228 cl.5
 • oil resistant / Chống dầu
 • chemical resistance / kháng hóa chất
 • UV-resistant / Chống tia cực tím
 • Flame retardant acc. to DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
 • Điện áp 300/500V
Cáp Điều Khiển HELUKABEL “JZ-500 black / OZ-500 black” flexible, meter marking | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển HELUKABEL “JZ-500 black / OZ-500 black” flexible, meter marking | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển HELUKABEL “JZ-500 black / OZ-500 black” flexible, meter marking | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển HELUKABEL “JZ-500 black / OZ-500 black” flexible, meter marking | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển HELUKABEL “JZ-500 black / OZ-500 black” flexible, meter marking | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển HELUKABEL “JZ-500 black / OZ-500 black” flexible, meter marking | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển HELUKABEL “JZ-500 black / OZ-500 black” flexible, meter marking | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Cáp Điều Khiển HELUKABEL “JZ-500 / OZ-500” flexible, number coded, meter marking | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

HELUKABEL JZ-500 / OZ-500

flexible, number coded, meter marking / Cáp linh hoạt có lõi đánh số

 • Outer sheath PVC / Vỏ ngoài PVC
 • Điện áp: U0/U 300/500 V
 • chemical resistance / kháng hóa chất
 • oil resistant / chống dầu
 • torsion resistant / chống xoắn
 • PVC self-extinguishing and flame retardant acc. to DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 / PVC tự chữa cháy và chống cháy acc. theo DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Cáp Điều Khiển HELUKABEL “JZ-500 / OZ-500” flexible, number coded, meter marking | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển HELUKABEL “JZ-500 / OZ-500” flexible, number coded, meter marking | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển HELUKABEL “JZ-500 / OZ-500” flexible, number coded, meter marking | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển HELUKABEL “JZ-500 / OZ-500” flexible, number coded, meter marking | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển HELUKABEL “JZ-500 / OZ-500” flexible, number coded, meter marking | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển HELUKABEL “JZ-500 / OZ-500” flexible, number coded, meter marking | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển HELUKABEL “JZ-500 / OZ-500” flexible, number coded, meter marking | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển HELUKABEL “JZ-500 / OZ-500” flexible, number coded, meter marking | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất