Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® ROBUST 210 | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® ROBUST 210
Proven all-weather control cable – resistant to a wide range of chemical media / Cáp điều khiển trong mọi thời tiết đã được chứng minh - chịu được nhiều loại môi chất hóa học

ÖLFLEX® ROBUST 210 - Control cable, weather, bio oil, detergent and hot water resistant for use in food & beverage industry and composting plants

ÖLFLEX® ROBUST 210 - Cáp điều khiển, thời tiết, dầu sinh học, chất tẩy rửa và chịu nước nóng để sử dụng trong ngành thực phẩm & đồ uống và các nhà máy sản xuất phân trộn

 • Good weather resistance / Chống chịu thời tiết tốt
 • Good chemical resistance / Kháng hóa chất tốt
 • Reduced outer diameter / Giảm đường kính ngoài
 • Outer jacket: TPE / Vỏ ngoài TPE
 • Suitable for outdoor use / Thích hợp để sử dụng ngoài trời
 • Good chemical resistance / Kháng hóa chất tốt
 • Halogen-free / Không có halogen
 • Cold-resistant / Chịu lạnh
 • UV-resistant / Chống tia cực tím
 • Occasional flexing: -40°C to +80°C
 • Fixed installation: -50°C to +80°C
 • Điện áp 300/500V
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® ROBUST 210 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® ROBUST 210 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® ROBUST 210 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® ROBUST 210 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® ROBUST 210 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® ROBUST 210 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® ROBUST 210 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® ROBUST 210 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® ROBUST 210 | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất