Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP | Chính Hãng – Servo Cable – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP
Screened servo cable with PUR outer sheath for highly dynamic power chain application - certified / Cáp servo được sàng lọc với vỏ bọc bên ngoài PUR cho ứng dụng chuỗi điện năng động cao - đã được chứng nhận 

ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP - Screened servo cable for high dynamic power chain application in harsh conditions with UL/CSA AWM and VDE certification

ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP - Cáp servo được sàng lọc cho ứng dụng chuỗi điện động lực cao trong các điều kiện khắc nghiệt với chứng nhận UL / CSA AWM và VDE

 • Extended Line Performance - Long travel lengths or high acceleration / Hiệu suất Dòng mở rộng - Độ dài hành trình dài hoặc gia tốc cao
 • Product range extension / Phần mở rộng phạm vi sản phẩm
 • Halogen-free / Không có halogen
 • Mechanical resistance / Sức đề kháng cơ học
 • Oil-resistant / Chống dầu
 • Power chain / Dây chuyền điện/ Chuyển động trong xích cáp
 • Interference signals / Tín hiệu nhiễu
 • UV-resistant / Chống tia cực tím 
 • Cold resistant / Chịu lạnh
 • Outer jacket: PUR / Vỏ ngoài PUR
 • Flexing: -40°C to +90°C
  (UL/CSA: +80°C)
 • Fixed installation: -50°C to +90°C
  (UL/CSA: +80°C)
 • Điện áp Power cores and control cores:
  IEC U0/U: 600/1000 V
 • UL & CSA: 1000 V
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP | Chính Hãng – Servo Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP | Chính Hãng – Servo Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP | Chính Hãng – Servo Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP | Chính Hãng – Servo Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP | Chính Hãng – Servo Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP | Chính Hãng – Servo Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP | Chính Hãng – Servo Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP | Chính Hãng – Servo Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP | Chính Hãng – Servo Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP | Chính Hãng – Servo Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP | Chính Hãng – Servo Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP | Chính Hãng – Servo Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP | Chính Hãng – Servo Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP | Chính Hãng – Servo Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP | Chính Hãng – Servo Cable – Giá Tốt Nhất