Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 7DSL | Chính Hãng – Servo Cable – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 7DSL
Low capacitive hybrid servo cable with PVC outer sheath for static use - certified for North America / Cáp servo lai điện dung thấp với vỏ bọc bên ngoài bằng PVC để sử dụng tĩnh - được chứng nhận cho Bắc Mỹ

ÖLFLEX® SERVO 7DSL - Hybrid servo DSL cable for fixed installation with UL/cUL AWM.

ÖLFLEX® SERVO 7DSL - Cáp DSL servo lai để lắp đặt cố định với UL / cUL AWM.

 • One cable solution for servo drives / Một giải pháp cáp cho ổ đĩa servo
 • Suitable for Hiperface DSL® and SCS open link interfaces / Thích hợp cho các giao diện liên kết mở Hiperface DSL® và SCS
 • EMC-compliant / Tuân thủ EMC
 • Oil-resistant / Chống dầu
 • Interference signals / Tín hiệu nhiễu
 • Outer jacket: PVC / Vỏ ngoài PVC
 • Flexing: -5°C to +70°C (UL: +80°C)
 • Fixed installation: -40°C to +70°C
  (UL: +80°C)
 • Điện áp Power and control:
  IEC: U0/U: 600/1000 V
  UL: 1000 V
  Signal pair: 300 V
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 7DSL | Chính Hãng – Servo Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 7DSL | Chính Hãng – Servo Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 7DSL | Chính Hãng – Servo Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 7DSL | Chính Hãng – Servo Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 7DSL | Chính Hãng – Servo Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 7DSL | Chính Hãng – Servo Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 7DSL | Chính Hãng – Servo Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 7DSL | Chính Hãng – Servo Cable – Giá Tốt Nhất