Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 719 CY | Chính Hãng – Servo Cable – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 719 CY
Screened, low capacitive servo cable with PVC outer sheath for static use - certified for North America / Cáp servo có sàng lọc, điện dung thấp với vỏ bọc bên ngoài bằng PVC để sử dụng tĩnh - được chứng nhận cho Bắc Mỹ

ÖLFLEX® SERVO 719 CY - Screened, low capacitive servo cable for fixed installation or occasional flexing with UL/cUL AWM certification

ÖLFLEX® SERVO 719 CY - Cáp servo điện dung thấp được sàng lọc để lắp đặt cố định hoặc thỉnh thoảng uốn cong với chứng nhận UL / cUL AWM

 • Successor of ÖLFLEX® SERVO 700 CY and ÖLFLEX® SERVO 709 CY / Kế thừa của ÖLFLEX® SERVO 700 CY và ÖLFLEX® SERVO 709 CY
 • Low-capacitance design / Thiết kế điện dung thấp
 • Product range extension / Phần mở rộng phạm vi sản phẩm
 • Oil-resistant / Chống dầu
 • Interference signals / Tín hiệu nhiễu
 • Outer jacket: PVC / Vỏ ngoài PVC
 • Occasional flexing: -5°C to +70°C (UL: +80°C)
  Fixed installation: -40°C to +80°C
 • Điện áp Power cores and control cores:
  IEC U0/U: 600/1000 V
  UL & CSA: 1000 V
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 719 CY | Chính Hãng – Servo Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 719 CY | Chính Hãng – Servo Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 719 CY | Chính Hãng – Servo Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 719 CY | Chính Hãng – Servo Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 719 CY | Chính Hãng – Servo Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 719 CY | Chính Hãng – Servo Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 719 CY | Chính Hãng – Servo Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 719 CY | Chính Hãng – Servo Cable – Giá Tốt Nhất