Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 719 | Chính Hãng – Servo Cable – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 719
Low capacitance servo cable with PVC outer sheath for static use - certified for North America / Cáp servo điện dung thấp với vỏ bọc bên ngoài bằng PVC để sử dụng tĩnh - được chứng nhận cho Bắc Mỹ

ÖLFLEX® SERVO 719 - low capacitance servo cable for fixed installation or occasional flexing with UL/cUL AWM certification

ÖLFLEX® SERVO 719 - cáp servo điện dung thấp để lắp đặt cố định hoặc uốn cong không thường xuyên với chứng nhận UL / cUL AWM

 • Successor of ÖLFLEX® SERVO 700 / Người kế nhiệm của ÖLFLEX® SERVO 700
 • Low-capacitance design / Thiết kế điện dung thấp
 • Without overall screening / Không có sàng lọc tổng thể
 • Oil-resistant / Chống dầu
 • UV-resistant / Chống tia cực tím
 • Outer jacket: PVC / Vỏ ngoài PVC
 • Occasional flexing: -5°C to +70°C (UL: +80°C)
  Fixed installation: -40°C to +80°C
 • Điện áp Power cores and control cores:
  IEC U0/U: 600/1000 V
  UL & CSA: 1000 V
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 719 | Chính Hãng – Servo Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 719 | Chính Hãng – Servo Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 719 | Chính Hãng – Servo Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 719 | Chính Hãng – Servo Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 719 | Chính Hãng – Servo Cable – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SERVO 719 | Chính Hãng – Servo Cable – Giá Tốt Nhất