Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 408 P | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® 408 P
Abrasion- and oil-resistant control cable with PUR sheath for increased application requirements - VDE certified / Cáp điều khiển chống mài mòn và chống dầu với vỏ bọc PUR cho các yêu cầu ứng dụng cao hơn - được chứng nhận VDE

ÖLFLEX® 408 P - PUR control cable with VDE certification for oil- and abrasion-resistant use in apparatus construction, in industrial machines and machine tools.

Cáp điều khiển ÖLFLEX® 408 P - PUR với chứng nhận VDE về khả năng chống dầu và chống mài mòn được sử dụng trong kết cấu thiết bị, trong máy công nghiệp và máy công cụ.

  • Oil resistant and abrasion-proof / Chống dầu và chống mài mòn
  • Proved and certified quality / Chất lượng đã được chứng minh và chứng nhận
  • Easy jacket stripping thanks to interstice-filling functional layer
  • Outer jacket: PUR / Vỏ ngoài PUR
  • Mechanical resistance / Chịu va đập
  • Occasional flexing: -15°C to +70°C
  • Fixed installation: -40°C to +80°C
  • Điện áp 300/500V
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 408 P | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 408 P | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 408 P | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 408 P | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 408 P | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất