Cáp Điều Khiển HELUKABEL JZ-500 Orange / OZ-500 Orange | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

HELUKABEL JZ-500 Orange / OZ-500 Orange
Control cable for interlocking purposes, flexible, orange cores, meter marking / Cáp điều khiển cho các mục đích lồng vào nhau, linh hoạt, lõi màu cam, đánh dấu lõi bằng số

 • Oil resistant / Chống dầu
 • Chemical resistance / Kháng hóa chất
 • Flame retardant acc. to DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
 • Outer sheath PVC / Vỏ ngoài PVC mầu Cam
 • Điện áp: U0/U 300/500 V
 • Minimum bending radius
  flexing 7,5x outer Ø
  fixed installation 4x outer Ø
 • Temperature range
  flexing -15°C  to  +80°C
  fixed installation -40°C  to  +80°C
Cáp Điều Khiển HELUKABEL JZ-500 Orange / OZ-500 Orange | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển HELUKABEL JZ-500 Orange / OZ-500 Orange | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển HELUKABEL JZ-500 Orange / OZ-500 Orange | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển HELUKABEL JZ-500 Orange / OZ-500 Orange | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển HELUKABEL JZ-500 Orange / OZ-500 Orange | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển HELUKABEL JZ-500 Orange / OZ-500 Orange | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất