LAPP KABEL UNITRONIC® – Shielded & Unshielded Twisted Pair Cable

Cáp dữ liệu UNITRONIC® chất lượng cao và phụ kiện field bus của chúng tôi cung cấp giải pháp hướng tới tương lai cho tất cả các ứng dụng trong máy móc công nghiệp và kỹ thuật nhà máy. Từ việc truyền tín hiệu điều khiển đơn giản đến tín hiệu field bus trong cấu trúc mạng phức tạp – chúng tôi cung cấp giải pháp kết nối và cáp đáng tin cậy cho hầu hết mọi tình huống.

Cáp tín hiệu chống nhiễu và không chống nhiễu

Application Areas / Lĩnh vực ứng dụng
– Industrial machinery and plant engineering / Máy móc công nghiệp và kỹ thuật nhà máy
– Sensors and actuating elements / Cảm biến và các yếu tố kích hoạt
– Appliances / Thiết bị
– Measurement and control technology / Công nghệ đo lường và điều khiển
– Automated production processes and industrial robots / Quy trình sản xuất tự động và rô bốt công nghiệp
– Bus systems
– Computing and communication systems / Hệ thống máy tính và truyền thông

Features / Đặc trưng
– Robust, durable, reliable, and halogen-free / Mạnh mẽ, bền, đáng tin cậy và không chứa halogen
– Suitable for a wide range of uses which include various temperatures, humid conditions, chemical, and mechanical stress / Thích hợp cho nhiều mục đích sử dụng bao gồm nhiệt độ khác nhau, điều kiện ẩm ướt, ứng suất hóa học và cơ học
– Suitable for fixed connection or energy supply chains / Thích hợp cho kết nối cố định hoặc chuỗi cung cấp năng lượng
– Available with International licenses / giấy phép Quốc tế

Low frequency data transmission cables

UNITRONIC® colour codes

 • UNITRONIC® 100
 • UNITRONIC® 100 CY

DIN colour code

 • UNITRONIC® LiYY
 • UNITRONIC® LiYY BK
 • UNITRONIC® LiYCY
 • UNITRONIC® LiYCY BK
 • UNITRONIC® LiYY (TP)
 • UNITRONIC® LiYY (TP) BK
 • UNITRONIC® LiYCY (TP)
 • UNITRONIC® LiYCY (TP) BK
 • UNITRONIC® EB CY (TP)
 • UNITRONIC® LiYCY-CY
 • UNITRONIC® LiFYCY (TP)
 • UNITRONIC® CY PiDY (TP)
 • UNITRONIC® ST
 • UNITRONIC® PUR CP
 • UNITRONIC® PUR CP (TP)
 • UNITRONIC® LiYD11Y

Halogen-free UNITRONIC®

 • UNITRONIC® ROBUST
 • UNITRONIC® ROBUST C
 • UNITRONIC® ROBUST C (TP)
 • UNITRONIC® LiHH
 • UNITRONIC® LiHCH
 • UNITRONIC® LiHCH (TP)

UL/CSA-certified

 • UNITRONIC® LiYY A
 • UNITRONIC® LiYCY A
 • UNITRONIC® LiYCY (TP) A
 • UNITRONIC® 300 / UNITRONIC® 300 S
 • UNITRONIC® 300 STP

Highly flexible application

 • UNITRONIC® FD
 • UNITRONIC® FD CY

Highly flexible and UL/CSA-certified

 • UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE
 • UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BA
 • UNITRONIC® FD P plus
 • UNITRONIC® FD CP plus
 • UNITRONIC® FD CP (TP) plus

Low capacitance

 • UNITRONIC® Li2YCY (TP)
 • UNITRONIC® Li2YCY (TP) fine-wire
 • UNITRONIC® Li2YCYv (TP)
 • UNITRONIC® Li2YCY PiMF

Computer cables (RE)

 • UNITRONIC® RE-2Y(ST)Yv
 • UNITRONIC® RE-2Y(ST)Yv PiMF

Process control cables (RD)

 • RD-Y(ST)Y

Installation cable for industrial electronics

 • JE-Y(ST)Y…BD
 • JE-Y(ST)Y…BD EB
 • JE-LiYCY…BD
 • JE-LiYCY…BD EB

Telephone cables

Indoor cables

 • J-Y(ST)Y…LG Indoor Cable
 • (J)-Y(ST)Y…LG Fire Alarm Cable
 • J-2Y(ST)Y…ST III BD

Halogen-free installation and fire alarm cables

 • J-H(ST)H…BD
 • (J)-H(ST)H…BD Fire Alarm Cable

Outdoor cables

 • A-2Y(L)2Y…ST III BD Telephone Outdoor Cable
 • A-2YF(L)2Y…ST III BD Outdoor Cable

Coaxial cables

Fixed installation and conditional flexible use

 • Coaxial – RG
 • Multi coaxial cabels RG 59 B/U
 • Coaxial cabels RGB

Bus system INTERBUS (IBS)

Fixed Installation

 • UNITRONIC® BUS IBS/ IBS FD

Bus systems with interface RS485/RS422

Fixed Installation

 • UNITRONIC® BUS LD

Continuous flexing application

 • UNITRONIC® BUS LD FD P

Bus system PROFIBUS-DP/FMS/FIP

Fixed Installation

 • UNITRONIC® BUS PB
 • UNITRONIC® BUS PB TRAY
 • UNITRONIC® BUS PB ROBUST
 • UNITRONIC® BUS PB 105
 • UNITRONIC® BUS PB 105 plus
 • UNITRONIC® BUS PB FRNC FC
 • UNITRONIC® BUS PB ARM
 • UNITRONIC® BUS PB Yv
 • UNITRONIC® BUS PB YY
 • UNITRONIC® BUS PB BURIAL FC
 • UNITRONIC® BUS PB Y 7-W FC BK
 • UNITRONIC® BUS PB HEAT 180

Continuous flexing application

 • UNITRONIC® BUS PB FD P
 • UNITRONIC® BUS PB FD P A
 • UNITRONIC® BUS PB FD P FC
 • UNITRONIC® BUS PB FD FRNC FC
 • UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI
 • UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID
 • UNITRONIC® BUS PB TORSION
 • UNITRONIC® BUS PB FESTOON

Sub-D Bus-Connectors

 • EPIC® DATA PB Sub-D
 • EPIC® DATA PB Sub-D FC
 • EPIC® DATA PB Sub-D M12
 • EPIC® DATA PB Sub-D PRO
 • EPIC® DATA PB Sub-D FO

M12 Cordsets

 • UNITRONIC® BUS PB M12
 • UNITRONIC® BUS PB M12-M12

M12 Connectors and accessories

 • EPIC® DATA PB M12
 • EPIC® DATA PB M12/M12
 • EPIC® DATA PB TR M12

M12 Connectors and accessories

 • EPIC® DATA PB CCR

Bus system PROFIBUS-PA

Fixed Installation

 • UNITRONIC® BUS PA

Bus system ISOBUS

Flexible application

 • UNITRONIC® BUS IS

Bus system Foundation Fieldbus

Fixed Installation

 • UNITRONIC® BUS FF

Bus system CC-Link

Fixed / continuous flexing application

 • UNITRONIC® BUS CC
 • UNITRONIC® BUS CC FD P FRNC

Bus system CAN / DeviceNet

DeviceNet – fixed installation

 • UNITRONIC® DeviceNet THICK + THIN

DeviceNet – continuous flexing application

 • UNITRONIC® DeviceNet FD THICK+THIN

CAN – fixed installation

 • UNITRONIC® BUS CAN TRAY
 • UNITRONIC® BUS CAN BURIAL

CAN – Fixed installation and high flexibility application

 • UNITRONIC® BUS CAN
 • UNITRONIC® BUS CAN FD P

Sub-D Bus-Connectors

 • EPIC® DATA CAN Sub-D
 • EPIC® DATA CAN Sub-D PRO

M12 Cordsets

 • UNITRONIC® BUS CAN M12
 • UNITRONIC® BUS CAN M12-M12

M12 Connectors and accessories

 • EPIC® DATA CAN TR M12
 • EPIC® DATA CAN M12T
 • EPIC® DATA CAN CCR

M12 Connectors and accessories

 • EPIC® DATA CAN M12
 • EPIC® DATA CAN M12/M12

Bus system AS-Interface

Fixed Installation

 • UNITRONIC® BUS ASI

Continuous flexing application

 • UNITRONIC® BUS ASI FD

Bus system SAFETY BUS

Fixed / continuous flexing application

 • UNITRONIC® BUS SAFETY

Bus system EIB

Fixed Installation

 • UNITRONIC® BUS EIB / KNX

Bus systems for special applications

Bus systems for utility vehicles

 • UNITRONIC® BUS HEAT 6722

Bus systems for TCN

 • UNITRONIC® TRAIN

Sensor/actuator cabling

Flexible / highly flexible applications

 • UNITRONIC® SENSOR master cable
 • UNITRONIC® SENSOR
 • UNITRONIC® SENSOR FD
 • UNITRONIC® ROBUST S/A FD

M8 cordsets

 • UNITRONIC® SENSOR M8
 • UNITRONIC® SENSOR M8-M8
 • UNITRONIC® SENSOR M8-M12
 • UNITRONIC® SENSOR PVC M8

M8 Field mountable connectors and wall ducts

 • EPIC® SENSOR M8
 • EPIC® SENSOR Flush-type M8

M12 cordsets

 • UNITRONIC® SENSOR M12
 • UNITRONIC® SENSOR M12-M12
 • UNITRONIC® SENSOR M12-M8
 • UNITRONIC® SENSOR SH M12
 • UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12

M12 Cordsets for Food&Beverage

 • UNITRONIC® SENSOR HD M12

M12 Field mountable connectors and wall ducts

 • EPIC® SENSOR M12
 • EPIC® SENSOR M12 V4A
 • EPIC® SENSOR M12/M12
 • EPIC® SENSOR Flush-type M12

M12 Field mountable connectors and wall ducts

 • EPIC® SENSOR M12 T-distributor
 • EPIC® SENSOR CCR

Valve connectors

 • UNITRONIC® SENSOR Valve
 • UNITRONIC® SENSOR Valve-M12

Y connectors

 • UNITRONIC® SENSOR M12Y
 • UNITRONIC® SENSOR M12Y-M12
 • UNITRONIC® SENSOR M12Y-M8
 • EPIC® SENSOR M8Y | M12Y

Distribution boxes

 • Distribution Box M8
 • Distribution Box M12

Accessories for distribution boxes

 • UNITRONIC® SENSOR M12 | M16

M12 Power cordsets (A-coded)

 • UNITRONIC® SENSOR M12 Power
 • UNITRONIC® SENSOR M12-M12 Power

M12 Connectors for power transmission (T-coded)

 • EPIC® POWER M12 60V
 • EPIC® POWER M12 60V flush-type connectors

Đầu Nối LAPP KABEL EPIC® SENSOR M12 | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Đầu nối có thể gắn trường M12
Đầu nối M12 có thể gắn tại hiện trường với kết nối vít hoặc các phiên bản kết nối nhanh để kết nối các cảm biến và bộ truyền động với độ dài cáp riêng

 • Các thành phần tự động hóa bổ sung từ Lapp
 • Kỹ thuật cơ khí và nhà máy
 • Thời gian lắp ráp
 • Không thấm nước
 • Phiên bản 4, 5 và 8 chân
 • Phiên bản được sàng lọc và không được sàng lọc
 • Kết nối vít hoặc tiếp điểm dịch chuyển cách điện (IDC)
 • không có PWIS
 • đánh giá bảo vệ
  IP65/IP67 (IDC)
  IP 67 (ốc vít)
 • Nhiệt độ môi trường (vận hành)
  phích cắm/ổ cắm
  -25°C đến +80°C (IDC)
  -40°C đến +85°C (vít)
Đầu Nối LAPP KABEL EPIC® SENSOR M12 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtĐầu Nối LAPP KABEL EPIC® SENSOR M12 | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Đầu Nối LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR HD M12 | Chính Hãng – Giá Tốt NhẤT

Cáp S/A: Thiết kế vệ sinh cho Thực phẩm & Đồ uống
4 tư thế. Cáp cảm biến/thiết bị truyền động trong Thiết kế vệ sinh cho thực phẩm & đồ uống với ren M12 và thép không gỉ (V4A), cấp bảo vệ cao IP65/IP67/IP68/IP69

 • IP69 for high-pressure cleaning
 • - 40 °C to + 105 °C
 • Thực phẩm & Đồ uống
 • Kỹ thuật cơ khí và nhà máy
 • không chứa halogen
 • chịu lạnh
 • chống ăn mòn
 • xích điện
 • chịu nhiệt độ
 • Không thấm nước
 • Thích hợp cho chuỗi kéo
 • Phích cắm/ổ cắm 4 chân M12 ở đầu dây dẫn tự do
  tiết diện dây: 0,34 mm²
 • Mã màu:
  4 chốt: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4)
 • Vỏ ngoài: TPE không chứa halogen,
 • màu xám (tương tự như RAL 7035)
 • Bán kính uốn tối thiểu
  Cài đặt cố định: 5 x đường kính ngoài
  Uốn cong: 10 x đường kính ngoài
 • Nhiệt độ môi trường (vận hành)
  Cài đặt cố định -40°C đến +105°C
  Uốn -25°C đến +105°C
Đầu Nối LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR HD M12 | Chính Hãng – Giá Tốt NhẤTĐầu Nối LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR HD M12 | Chính Hãng – Giá Tốt NhẤTĐầu Nối LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR HD M12 | Chính Hãng – Giá Tốt NhẤTĐầu Nối LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR HD M12 | Chính Hãng – Giá Tốt NhẤT

Đầu Nối LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR PVC M12 M12-M12 | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Phích cắm/ổ cắm M12 trên phích cắm/ổ cắm M12/đầu dây dẫn miễn phí
Bộ dây cảm biến/bộ truyền động, M12 trên đầu dây dẫn tự do, M12 trên M12, phích cắm/ổ cắm, PVC, 3-,4-,5 chân, A-coded, IP65/IP67/IP68

 • Các thành phần tự động hóa bổ sung từ Lapp
 • Kỹ thuật cơ khí và nhà máy
 • Yêu cầu không gian
 • Không thấm nước
 • Chống dầu và hóa chất một phần
 • Bao gồm nhà cung cấp dịch vụ thẻ
 • không có PWIS
 • tiết diện dây: 0,34 mm²
 • Mã màu:
  3 chốt: bn (1), bu (3), bk (4)
  4 chốt: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4)
  5 chốt: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4), gn/ye (5)
 • Vỏ ngoài: PVC, đen
 • Bán kính uốn tối thiểu
  Cài đặt cố định: 5 x đường kính ngoài
  Uốn cong: 10 x đường kính ngoài
 • Nhiệt độ môi trường (vận hành)
  Phích cắm/ổ cắm -25°C đến +90°C
  Cài đặt cố định -40°C đến +80°C
  Uốn -25°C đến +80°C
Đầu Nối LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR PVC M12 M12-M12 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtĐầu Nối LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR PVC M12 M12-M12 | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Đầu Nối LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR SH M12 | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Phích cắm/ổ cắm M12 ở đầu dây dẫn tự do, được che chắn
Bộ dây cảm biến/bộ truyền động, M12, PUR halogenfree, 3-, 4-, 5-pin. các phiên bản, phích cắm và ổ cắm M12 thẳng và góc cạnh, được bảo vệ, mã hóa A, IP65/IP67/IP68

 • Các thành phần tự động hóa bổ sung từ Lapp
 • Kỹ thuật cơ khí và nhà máy
 • Yêu cầu không gian
 • xích điện
 • tín hiệu nhiễu
 • Không thấm nước
 • chống tia cực tím
 • Khả năng chống dầu và hóa chất tốt
 • Che chắn được thực hiện trên các nút
 • Thích hợp cho chuỗi kéo
 • Bao gồm nhà cung cấp dịch vụ thẻ
 • tiết diện dây: 0,34 mm²
 • Mã màu:
  3 chốt: bn (1), bu (3), bk (4)
  4 chốt: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4)
  5 chốt: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4), gy (5)
 • Vỏ ngoài: PUR, đen
 • phiên bản được bảo vệ
 • Bán kính uốn tối thiểu
  Cài đặt cố định: 5 x đường kính ngoài
  Uốn cong: 10 x đường kính ngoài
 • Nhiệt độ môi trường (vận hành)
  Phích cắm/ổ cắm -25°C đến +90°C
  Cài đặt cố định -40°C đến +80°C
  Uốn -25°C đến +80°C
Đầu Nối LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR SH M12 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtĐầu Nối LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR SH M12 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtĐầu Nối LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR SH M12 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtĐầu Nối LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR SH M12 | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Đầu Nối LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR M12-M8 | Chính Hãng – Giá tốt Nhất

Cắm M12 trên ổ cắm M8
Cáp cảm biến/Thiết bị truyền động, cáp kết nối 3-,4 cực, phích cắm M12 trên ổ cắm M8, A-codiert, PUR LSZH, IP65/IP67/IP68, thích hợp cho xích kéo

 • Các thành phần tự động hóa bổ sung từ Lapp
 • Kỹ thuật cơ khí và nhà máy
 • Yêu cầu không gian
 • xích điện
 • Không thấm nước
 • chống tia cực tím
 • Khả năng chống dầu và hóa chất tốt
 • PWIS và PVC miễn phí
 • Thích hợp cho chuỗi kéo
 • Bao gồm nhà cung cấp dịch vụ thẻ
 • Tiết diện lõi: 0,25 mm2
 • Mã màu:
  3 chốt: bn (1), bu (3), bk (4)
  4 chốt: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4)
 • Vỏ ngoài: PUR, đen
 • Bán kính uốn tối thiểu
  Cài đặt cố định: 5 x đường kính ngoài
  Uốn cong: 10 x đường kính ngoài
 • Nhiệt độ môi trường (vận hành)
  Phích cắm/ổ cắm -25°C đến +90°C
  Cài đặt cố định -40°C đến +80°C
  Uốn -25°C đến +80°C
Đầu Nối LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR M12-M8 | Chính Hãng – Giá tốt NhấtĐầu Nối LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR M12-M8 | Chính Hãng – Giá tốt NhấtĐầu Nối LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR M12-M8 | Chính Hãng – Giá tốt Nhất

Đầu Nối LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR M12-M12 | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Cắm M12 trên ổ cắm M12
Cảm biến/Cáp truyền động, cáp kết nối 3-,4-,5-,8-pin, M12 trên M12/ ở đầu dây dẫn tự do, A-codiert, PUR halogenfree, IP65/IP67/IP68, thích hợp cho xích kéo

 • Các thành phần tự động hóa bổ sung từ Lapp
 • Kỹ thuật cơ khí và nhà máy
 • Yêu cầu không gian
 • xích điện
 • Không thấm nước
 • chống tia cực tím
 • Khả năng chống dầu và hóa chất tốt
 • PWIS và PVC miễn phí
 • Thích hợp cho chuỗi kéo
 • Bao gồm nhà cung cấp dịch vụ thẻ
  tiết diện dây: 0,34 mm²
  (8 chân: 0,25 mm²)
 • Mã màu:
  3 chốt: bn (1), bu (3), bk (4)
  4 chốt: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4)
  5 chốt: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4), gn/ye (5)
  8 chân: wh (1), bn (2), gn (3), ye 4), gy (5), pk (6), bu (7), rd (8)
 • Vỏ ngoài: PUR, đen
 • Bán kính uốn tối thiểu
  Cài đặt cố định: 5 x đường kính ngoài
  Uốn cong: 10 x đường kính ngoài
 • Nhiệt độ môi trường (vận hành)
  Phích cắm/ổ cắm -25°C đến +90°C
  Cài đặt cố định -40°C đến +80°C
  Uốn -25°C đến +80°C
Đầu Nối LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR M12-M12 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtĐầu Nối LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR M12-M12 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtĐầu Nối LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR M12-M12 | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Đầu Nối LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR M12 | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Phích cắm/ổ cắm M12 ở đầu dây dẫn tự do
Cảm biến/Cáp truyền động, cáp kết nối 3 cực, đầu nối M12/ổ cắm M12 ở đầu dây dẫn tự do, A-codiert, PUR LSZH, IP65/IP67/IP68, thích hợp cho xích kéo

 • Các thành phần tự động hóa bổ sung từ Lapp
 • Kỹ thuật cơ khí và nhà máy
 • Yêu cầu không gian
 • Chuyển Động - uốn cong 
 • Không thấm nước
 • chống tia cực tím
 • Khả năng chống dầu và hóa chất tốt
 • PWIS và PVC miễn phí
 • Thích hợp cho chuỗi kéo
 • Bao gồm nhà cung cấp dịch vụ thẻ
 • tiết diện dây: 0,34 mm²
  (8 chân: 0,25 mm²)
 • Mã màu:
  3 chốt: bn (1), bu (3), bk (4)
  4 chốt: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4)
  5 chốt: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4), gn/ye (5)
  8 chân: wh (1), bn (2), gn (3), ye 4), gy (5), pk (6), bu (7), rd (8)
 • Vỏ ngoài: PUR, đen
 • Bán kính uốn tối thiểu
  Cài đặt cố định: 5 x đường kính ngoài
  Uốn cong: 10 x đường kính ngoài
 • Nhiệt độ môi trường (vận hành)
  Phích cắm/ổ cắm -25°C đến +90°C
  Cài đặt cố định -40°C đến +80°C
  Uốn -25°C đến +80°C
Đầu Nối LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR M12 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtĐầu Nối LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR M12 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtĐầu Nối LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR M12 | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Đầu Nối LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR PVC M8 | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Phích cắm/ổ cắm M8 ở đầu dây dẫn miễn phí
Cáp kết nối cảm biến/bộ truyền động 3, 4 chân, đầu nối M8/ổ cắm M8 trên đầu cáp tự do, mã A, PVC, IP65/IP67/IP68

 • Các thành phần tự động hóa bổ sung từ Lapp
 • Kỹ thuật cơ khí và nhà máy
 • Thời gian lắp ráp
 • Yêu cầu không gian
 • Không thấm nước
 • Chống dầu và hóa chất một phần
 • không có PWIS
 • Bao gồm nhà cung cấp dịch vụ thẻ
 • Tiết diện lõi: 0,25 mm2
 • Mã màu:
  3 chốt: bn (1), bu (3), bk (4)
  4 chốt: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4)
 • Vỏ ngoài: PVC, đen
 • Nhiệt độ môi trường (vận hành)
  Phích cắm/ổ cắm -25°C đến +90°C
  Cài đặt cố định -25°C đến +80°C
  Uốn -5°C đến +80°C
Đầu Nối LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR PVC M8 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtĐầu Nối LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR PVC M8 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtĐầu Nối LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR PVC M8 | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Đầu Nối LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR M8-M12 | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Cắm M8 trên ổ cắm M12
Bộ dây cảm biến/bộ truyền động, M8 trên M12, PUR halogenfree, 3 chân, phích cắm/ổ cắm, đèn LED, A-coded, IP65/IP67/IP68, thích hợp cho xích kéo

 • Các thành phần tự động hóa bổ sung từ Lapp
 • Kỹ thuật cơ khí và nhà máy
 • Thời gian lắp ráp
 • Yêu cầu không gian
 • Chuyển Động - Uốn Cong
 • chống tia cực tím
 • Không thấm nước
 • Khả năng chống dầu và hóa chất tốt
 • PWIS và PVC miễn phí
 • Thích hợp cho chuỗi kéo
 • Bao gồm nhà cung cấp dịch vụ thẻ
 • Tiết diện lõi: 0,25 mm2
 • Mã màu:
  3 chốt: bn (1), bu (3), bk (4)
 • Vỏ ngoài: PUR, đen
 • Bán kính uốn tối thiểu
  Cài đặt cố định: 5 x đường kính ngoài
  Uốn cong: 10 x đường kính ngoài
 • Nhiệt độ môi trường (vận hành)
  Phích cắm/ổ cắm -25°C đến +90°C
  Cài đặt cố định -40°C đến +80°C
  Uốn -25°C đến +80°C
Đầu Nối LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR M8-M12 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtĐầu Nối LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR M8-M12 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtĐầu Nối LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR M8-M12 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtĐầu Nối LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR M8-M12 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtĐầu Nối LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR M8-M12 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtĐầu Nối LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR M8-M12 | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Đầu nối LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR M8-M8 | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Cắm M8 trên ổ cắm M8
Bộ dây cảm biến/bộ truyền động, M8 trên M8, PUR halogenfree, 3-,4-pin, phích cắm/ổ cắm, LED, A-coded, IP65/IP67/IP68, thích hợp cho xích kéo

 • Các thành phần tự động hóa bổ sung từ Lapp
 • Kỹ thuật cơ khí và nhà máy
 • Thời gian lắp ráp
 • Yêu cầu không gian
 • xích điện
 • Không thấm nước
 • chống tia cực tím
 • Khả năng chống dầu và hóa chất tốt
 • PWIS và PVC miễn phí
 • Thích hợp cho chuỗi kéo
 • Bao gồm nhà cung cấp dịch vụ thẻ
 • Tiết diện lõi: 0,25 mm2
 • Mã màu:
  3 chốt: bn (1), bu (3), bk (4)
  4 chốt: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4)
 • Vỏ ngoài: PUR, đen
 • Bán kính uốn tối thiểu
  Cài đặt cố định: 5 x đường kính ngoài
  Uốn cong: 10 x đường kính ngoài
 • Nhiệt độ môi trường (vận hành)
  Phích cắm/ổ cắm -25°C đến +90°C
  Cài đặt cố định -40°C đến +80°C
  Uốn -25°C đến +80°C
Đầu nối LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR M8-M8 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtĐầu nối LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR M8-M8 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtĐầu nối LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR M8-M8 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtĐầu nối LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR M8-M8 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtĐầu nối LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR M8-M8 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtĐầu nối LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR M8-M8 | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Cáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR M8 | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Phích cắm/ổ cắm M8 ở đầu dây dẫn miễn phí
Cáp kết nối cảm biến/bộ truyền động 3, 4 chân, đầu nối M8/ổ cắm M8 ở đầu cáp còn trống, mã hóa A, không chứa halogen PUR, IP65/IP67/IP68, LED, phù hợp với xích điện

 • Các thành phần tự động hóa bổ sung từ Lapp
 • Kỹ thuật cơ khí và nhà máy
 • Thời gian lắp ráp
 • Yêu cầu không gian
 • Chuyển Động - Uốn cong 
 • Không thấm nước
 • chống tia cực tím
 • Khả năng chống dầu và hóa chất tốt
 • PWIS và PVC miễn phí
 • Thích hợp cho chuỗi kéo
 • Bao gồm nhà cung cấp dịch vụ thẻ
 • Tiết diện lõi: 0,25 mm2
 • Mã màu:
  3 chốt: bn (1), bu (3), bk (4)
  4 chốt: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4)
 • Vỏ ngoài: PUR, đen
 • Bán kính uốn tối thiểu
 • Cài đặt cố định: 5 x đường kính ngoài
 • Uốn cong: 10 x đường kính ngoài
 • Nhiệt độ môi trường (vận hành)
  Phích cắm/ổ cắm -25°C đến +90°C
  Cài đặt cố định -40°C đến +80°C
  Uốn -25°C đến +80°C
Cáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR M8 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR M8 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR M8 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR M8 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR M8 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR M8 | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Cáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® ROBUST S/A FD | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Cáp cảm biến/thiết bị truyền động không có halogen, linh hoạt cao - chịu được nhiều loại môi trường hóa chất
Cáp cho cáp cảm biến/thiết bị truyền động trong môi trường khắc nghiệt. Để sử dụng trong xích drah, không có halogen, để kết nối với các đầu nối M8, M12.

 • Good chemical resistance please see Appendix T1
 • Excellent weather resistance
 • Flexible at low temperatures
 • Các thành phần tự động hóa bổ sung từ Lapp
 • Thực phẩm & Đồ uống
 • Thích hợp cho sử dụng ngoài trời
 • Kháng hóa chất tốt
 • chịu lạnh
 • xích điện
 • Kháng hóa chất tốt đối với chất lỏng thủy lực dựa trên este
 • Chống ozon, tia cực tím và thời tiết theo EN 50396 và HD 605 S2
 • Thích hợp cho chuỗi kéo
 • chống xoắn
 • không chứa halogen
 • Sợi dây siêu mịn làm bằng đồng trần
 • Lõi cách điện: PE
 • Mã màu:
  3 chốt: bn, bu, bk
  4 chốt: bn, wh, bu, bk
  5 chốt: bn, wh, bu, bk, gy
 • Vỏ ngoài làm bằng TPE đặc biệt
 • Màu áo khoác ngoài: Đen
 • Bán kính uốn tối thiểu
  Uốn cong: 5 x đường kính ngoài
  Cài đặt cố định: 3 x đường kính ngoài
 • Phạm vi nhiệt độ
  Uốn: -40°C đến +90°C
  Cài đặt cố định: -50°C đến +90°C
Cáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® ROBUST S/A FD | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® ROBUST S/A FD | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® ROBUST S/A FD | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® ROBUST S/A FD | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® ROBUST S/A FD | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® ROBUST S/A FD | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® ROBUST S/A FD | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® ROBUST S/A FD | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® ROBUST S/A FD | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® ROBUST S/A FD | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® ROBUST S/A FD | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Cáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR FD | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Cáp linh hoạt cao dành cho cáp cảm biến/bộ truyền động để sử dụng trong xích kéo, không chứa halogen
Cáp cho cáp cảm biến/thiết bị truyền động trong môi trường khắc nghiệt. Để sử dụng trong xích drah, không có halogen, để kết nối với các đầu nối M8, M12.

 • Các thành phần tự động hóa bổ sung từ Lapp
 • Kỹ thuật cơ khí và nhà máy
 • kháng cơ học
 • Chuyển Động - Uốn Cong 
 • chống tia cực tím
 • Không chứa halogen theo VDE 0472-815
 • chống cháy theo tiêu chuẩn IEC 60332-2-2, UL 1581 FT-2
 • Thích hợp cho chuỗi kéo
 • Được thiết kế cho 4 triệu chu kỳ uốn xen kẽ và khoảng cách di chuyển lên tới 10 m
 • Sợi dây cực tốt làm bằng dây đồng trần
 • Lõi cách điện: PP
 • Mã màu:
  3 chốt: bn, bu, bk
  4 chốt: bn, wh, bu, bk
  5 chốt: bn, wh, bu, bk, gy
  8 chốt: bn, wh, gn, ye, gy, pk, bu, rd
 • Vỏ ngoài: PUR, đen
 • Bán kính uốn tối thiểu
  Cài đặt cố định: 5 x đường kính ngoài
  Uốn cong: 10 x đường kính ngoài
 • Phạm vi nhiệt độ
  Thỉnh thoảng uốn cong: -25°C đến +80°C
  Cài đặt cố định: -40°C đến +80°C
Cáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR FD | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR FD | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR FD | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR FD | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR FD | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR FD | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR FD | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR FD | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR FD | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR FD | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Cáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Cáp linh hoạt cho cáp cảm biến/thiết bị truyền động
Cáp dành cho cáp cảm biến/bộ truyền động để kết nối với các đầu nối M8, M12.

 • Easy cable preperation
 • UL recognized (LifYY A)
 • Các thành phần tự động hóa bổ sung từ Lapp
 • Yêu cầu không gian
 • chống tia cực tím
 • Sợi dây cực tốt làm bằng dây đồng trần
 • Lõi cách điện: PVC
 • Mã màu:
  3 chốt: bn, bu, bk
  4 chốt: bn, wh, bu, bk
  5 chốt: bn, wh, bu, bk, gy
 • DESINA 4x0,34: bn, wh, bu, bk
 • Vỏ ngoài: PVC hoặc PUR
 • Màu vỏ bọc: đen (RAL 9005)
 • DESINA màu vàng (RAL 1021)
 • Bán kính uốn tối thiểu
  Uốn cong: 15 x đường kính ngoài
  Cài đặt cố định: 8 x đường kính ngoài
 • Phạm vi nhiệt độ
  PVC/PVC:
  Cài đặt cố định: -40°C đến +80°C
  Uốn: -5°C đến +80°C
  PVC/PUR:
  Cài đặt cố định: -30°C đến +80°C
  Uốn: -10°C đến +80°C
Cáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Cáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR master cable | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Cáp chính CẢM BIẾN UNITRONIC®
Đấu dây hợp lý cho các hộp S/A với kết nối cáp chính có thể tháo rời. Vỏ ngoài không có halogen, Xích kéo phù hợp. xây dựng tùy chỉnh có thể được hỗ trợ.

 • Customised construction can be supported

 • Các thành phần tự động hóa bổ sung từ Lapp
 • Chống cháy
 • không chứa halogen
 • Chuyển Động - Uốn cong 
 • chống tia cực tím
 • Lõi để cung cấp năng lượng:
  3 x 0,75 mm2 và 3 x 1,0 mm2
 • Lõi cho cáp tín hiệu:
  4 x 0,34 mm2, 8 x 0,5 mm2, 16 x 0,5 mm2
 • Thích hợp cho chuỗi kéo
 • Không chứa halogen theo VDE 0472-815
 • Chống cháy theo UL 1581 FT-2
 • Dây mảnh, sợi đồng trần
 • Đường kính dây đơn:
 • 0,34 mm2 = (43 x 0,10 mm)
  0,5mm2 = (19x0,18mm)
  0,75 mm2 = (21 x 0,205 mm)
  1,0 mm² = (55 x 0,15 mm)
 • Lõi cách điện: PP
 • Vỏ ngoài: PUR, đen
 • Bán kính uốn tối thiểu
 • Uốn cong: 10 x đường kính ngoài
 • Phạm vi nhiệt độ
  Cài đặt cố định: -40°C đến +80°C
  Uốn: -5°C đến +80°C
Cáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR master cable | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR master cable | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR master cable | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR master cable | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR master cable | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR master cable | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR master cable | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR master cable | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® SENSOR master cable | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Cáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® TRAIN | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Cáp bus - MVB và WTB - Liên kết chéo chùm tia điện tử cho yêu cầu cao trong các ứng dụng đường sắt

 • Small outer diameters for maximum saving of space and weight
 • Extremely low attenuation ≤ 5 MHz
 • đường sắt
  Kháng hóa chất tốt
  Chống cháy
  không chứa halogen
  Nhẹ cân
  chống dầu
  tín hiệu nhiễu
  chịu nhiệt độ
  chống tia cực tím
 • Hành vi cháy theo EN/IEC:
  - Ac không chứa halogen. theo EN 60754-1
  - Không có khí ăn mòn acc. theo EN 60754-2
  - Không có acc flo. theo EN 60684-2
  - Không có khí độc acc. theo EN 50305
  - Mật độ khói thấp acc. theo EN 61034-2
  - acc chống cháy. theo EN 60332-1-2
  - Không phát tán acc. theo EN 60332-3-25
 • Hành vi cháy theo NF:
  - Độc tính của khí acc. đến NF X 70-100
  - Mật độ khói thấp acc. đến NF X 10-702
  - Không có acc lan truyền ngọn lửa. đến NF C 32-070,
  Con mèo. C1 và C2
 • Tính chất hóa học:
  - Ắc quy chống dầu. theo EN 50264-1
  - Ắc quy chống xăng. theo EN 50264-1
  - Ắc quy kháng axit. theo EN 50264-1
  - acc kháng kiềm. theo EN 50264-1
  - Ắc quy kháng ôzôn. theo EN 50264-3-2
 • Dây dẫn 19 dây đóng hộp
 • Cách nhiệt lõi: Dựa trên Polyolefin
 • Vỏ ngoài: hợp chất polyme liên kết ngang chùm tia điện tử EM 104
 • Màu vỏ ngoài: Đen
 • Bán kính uốn tối thiểu
  Uốn cong: 10 x đường kính ngoài
  Cài đặt cố định: 6 x đường kính ngoài
 • Phạm vi nhiệt độ
  Cài đặt cố định:
  -45°C đến +90°C
  Thỉnh thoảng uốn cong: -35°C đến +90°C
Cáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® TRAIN | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® TRAIN | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® TRAIN | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® TRAIN | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® TRAIN | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® TRAIN | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® TRAIN | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Tín Hiệu LAPP KABEL UNITRONIC® TRAIN | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất