Địa chỉ mua bán, tổng kho, nhà nhập khẩu, phân phối và bán lẻ CASMO CABLE chính hãng tại VIỆT NAM !!!

Dây cách điện Fluoropolymer ở ​​nhiệt độ 150°C trở xuống

 • CASFLON™ 150 UL/cUL
  Style 11063
  Operating Temperature: -65°C to +150°C
  Operating Voltage: 600V
 • CASFLON™ 150 UL/cUL
  Style 1164
  Operating Temperature: -65°C to +150°C
  Operating Voltage: 300V
 • CASFLON™ 150 UL/cUL
  Style 1198
  Operating Temperature: -65°C to +150°C
  Operating Voltage: 600V
 • CASFLON™ 150 UL/cUL
  Style 1212/1213
  Operating Temperature: -65°C to +80°C
  Operating Voltage: no requirements
 • CASFLON™ 150 UL/cUL
  Style 1331
  Operating Temperature: -65°C to + 150°C
  Operating Voltage: 600V
 • CASFLON™ 150 UL/cUL
  Style 1333
  Operating Temperature: -65°C to + 150°C
  Operating Voltage: 300V
 • CASFLON™ 150 UL/cUL
  Style 1591
  Operating Temperature: -65°C to +150°C
  Operating Voltage: 300V
 • CASFLON™ 150 UL/cUL
  Style 1857
  Operating Temperature: -65°C to +150°C
  Operating Voltage: 150V
 • CASFLON™ 150 UL/cUL
  Style 1858
  Operating Temperature: -65°C to +150°C
  Operating Voltage: 300V
 • CASFLON™ 150 UL/cUL
  Style 1859
  Operating Temperature: -65°C to +150°C
  Operating Voltage: 600V
 • CASFLON™ 200 UL/cUL
  Style 10133
  Operating Temperature: -65°C to +105°C / 150°C / 200°C
  Operating Voltage: 300V
 • CASFLON™ NEMA
  HP4 Type K
  Operating Temperature: -65°C to +150°C/200°C
  Operating Voltage: 600V
 • CASFLON™ NEMA
  HP4 Type KK
  Operating Temperature: -65°C to + 150°C/200°C
  Operating Voltage: 1000V
 • CASFLON™ NEMA
  HP4 Type KT
  Operating Temperature: -55°C to +150°C/200°C
  Operating Voltage: 250V
 • CASFLON™ SAE
  AS22759 / 16
  Operating Temperature: 150°C
  Operating Voltage: 600V
 • ASFLON™ SAE
  AS22759 / 17
  Operating Temperature: 150°C
  Operating Voltage: 600V

Dây cách điện Fluoropolymer 200°C

 • CASFLON™ 200 UL/cUL
  Style 10086
 • CASFLON™ 200 UL/cUL
  Style 10133
 • CASFLON™ 200 UL/cUL
  Style 10580
 • CASFLON™ 200 UL/cUL
  Style 1180
 • CASFLON™ 200 UL/cUL
  Style 1199
 • CASFLON™ 200 UL/cUL
  Style 1330
 • CASFLON™ 200 UL/cUL
  Style 1332
 • CASFLON™ 200 UL/cUL
  Style 1577
 • CASFLON™ 200 UL/cUL
  Style 1592
 • CASFLON™ 200 UL/cUL
  Style 1709/1929
 • CASFLON™ 200 UL/cUL
  Style 1710/1930
 • CASFLON™ 200 UL/cUL
  Style 1887
 • CASFLON™ 200 UL/cUL
  Style 1860
 • CASFLON™ 200 UL/cUL
  Style 1887
 • CASFLON™ NEMA
  HP4 Type K
 • CASFLON™ NEMA
  HP3 Type E

Dây cách điện Fluoropolymer 250°C

 • CASFLON™ 250 UL/cUL
  Style 10142
 • CASFLON™ 250 UL/cUL
  Style 10362
 • CASFLON™ 250 UL/cUL
  Style 10393
 • CASFLON™ 250 UL/cUL
  Style 10486
 • CASFLON™ 250 UL/cUL
  Style 10818
 • CASFLON™ 250 UL/cUL
  Style 1570
 • CASFLON™ 250 UL/cUL
  Style 1584
 • CASFLON™ 250 UL/cUL
  Style 1659
 • CASFLON™ 250 UL/cUL
  Style 1726
 • CASFLON™ 250 UL/cUL
  Style 1727
 • CASFLON™ 250 UL/cUL
  Style 1815
 • CASFLON™ 250 UL/cUL
  Style 1882
 • CASFLON™ 300
  TWIN
 • CASFLON™ NEMA
  HP3 Type E
 • CASFLON™ NEMA
  HP3 Type EE
 • CASFLON™ NEMA
  HP3 Type ET

Dây và cáp Mil Spec

 • CASFLON™ NEMA
  HP4 Type K
 • CASFLON™ NEMA
  HP3 Type E
 • CASFLON™ NEMA
  HP3 Type EE
 • CASFLON™ NEMA
  HP3 Type ET
 • CASFLON™ NEMA
  HP4 Type KK
 • CASFLON™ NEMA
  HP4 Type KT
 • CASFLON™ SAE
  AS22759 / 12
 • CASFLON™ SAE
  AS22759 /5
 • CASFLON™ SAE
  AS22759 /8
 • CASFLON™ SAE
  AS22759 / 10
 • CASFLON™ SAE
  AS22759 / 16
 • CASFLON™ SAE
  AS22759 / 17
 • CASFLON™ SAE
  AS22759 / 18
 • CASFLON™ SAE
  AS22759 / 19
 • CASFLON™ SAE
  AS22759 / 20
 • CASFLON™ SAE
  AS22759 / 21

Dây Đơn Chịu Nhiệt CASMO CABLE CASFLON™ 150 UL/cUL Style 1164 -65°C to +200°C / 150°C 300V | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

CASFLON™ 150 UL/cUL

Style 1164

Hãng sản xuất: CASMO CABLE
Xuất xứ: USA (Mỹ)

 • Lõi:  đồng trần, mạ thiếc, mạ niken hoặc mạ bạc
 • Cách điện:   PTFE
 • Đường kính lõi dẫn: AWG 32 đến 10
 • Điều kiện thời tiết: khả năng  chống tia cực tím tuyệt vời
 • Tính chất hóa học:  khả năng chống chịu tuyệt vời với môi trường hóa chất mạnh
 • Độ ẩm: khả năng  chống ẩm tuyệt vời
 • Tính chất cơ học:  độ bền cơ học tuyệt vời
 • Horizontal flame: as per UL approval
 • FT1 flame rating: as per UL approval
 • VW-1 flame test: as per UL approval
 • UL approval: as per standard UL 758
 • Điện áp hoạt động: 300V
 • Điện áp thử nghiệm: 1500 V
 • Nhiệt độ hoạt động: -65°C đến +150°C
Dây Đơn Chịu Nhiệt CASMO CABLE CASFLON™ 150 UL/cUL Style 1164 -65°C to +200°C / 150°C 300V | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtDây Đơn Chịu Nhiệt CASMO CABLE CASFLON™ 150 UL/cUL Style 1164 -65°C to +200°C / 150°C 300V | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtDây Đơn Chịu Nhiệt CASMO CABLE CASFLON™ 150 UL/cUL Style 1164 -65°C to +200°C / 150°C 300V | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtDây Đơn Chịu Nhiệt CASMO CABLE CASFLON™ 150 UL/cUL Style 1164 -65°C to +200°C / 150°C 300V | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtDây Đơn Chịu Nhiệt CASMO CABLE CASFLON™ 150 UL/cUL Style 1164 -65°C to +200°C / 150°C 300V | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Dây Đơn Chịu Nhiệt CASMO CABLE CASFLON™ 150 UL/cUL Style 11063 -65°C to 150°C 600V | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

CASFLON™ 150 UL/cUL

Style 11063

Hãng sản xuất: CASMO CABLE
Xuất xứ: USA (Mỹ)

 • Lõi:  đồng trần, mạ thiếc, mạ niken hoặc mạ bạc
 • Cách điện:   PFA
 • Điều kiện thời tiết: khả năng  chống tia cực tím tuyệt vời
 • Tính chất hóa học:  khả năng chống chịu tuyệt vời với môi trường hóa chất mạnh
 • Độ ẩm: khả năng  chống ẩm tuyệt vời
 • Tính chất cơ học:  độ bền cơ học tuyệt vời
 • Horizontal flame: as per UL approval
 • FT1 flame rating: as per UL approval
 • VW-1 flame test: as per UL approval
 • UL approval: as per standard UL 758
 • Đường kính lõi: AWG 32 đến 16
 • Điện áp hoạt động: 600V
 • Điện áp thử nghiệm: 2000 V
 • Nhiệt độ hoạt động:  -65°C đến +150°C
Dây Đơn Chịu Nhiệt CASMO CABLE CASFLON™ 150 UL/cUL Style 11063 -65°C to 150°C 600V | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtDây Đơn Chịu Nhiệt CASMO CABLE CASFLON™ 150 UL/cUL Style 11063 -65°C to 150°C 600V | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtDây Đơn Chịu Nhiệt CASMO CABLE CASFLON™ 150 UL/cUL Style 11063 -65°C to 150°C 600V | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtDây Đơn Chịu Nhiệt CASMO CABLE CASFLON™ 150 UL/cUL Style 11063 -65°C to 150°C 600V | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtDây Đơn Chịu Nhiệt CASMO CABLE CASFLON™ 150 UL/cUL Style 11063 -65°C to 150°C 600V | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất