Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CONTROL TM | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Liên hệ
Chất liệu dẫn của lõi

Bare copper wires

Cáp cho các môi trường

Chịu lạnh, Chịu va đập, Chịu Xoắn, Chống cháy, Chống dầu, Chống OZONE, Chống TORSION, Chống UV, Sử dụng ngoài trời

Cáp cho các ngành

Bơm chìm, Hệ thống xử lý chất thải, Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp, Kỹ thuật nhà máy, Máy móc công nghiệp, Máy móc công nghiệp nặng, Năng lượng tái tạo (Gió – Mặt trời)

Chứng chỉ

CE, EAC, UL/CSA

Điện áp

0,6/1 KV, 100/100 V, 300/500 V, 450/750 V

Chất liệu vỏ cáp

PVC

ÖLFLEX® CONTROL TM
ÖLFLEX® Control Cable PVC 0.6/1kV UL TC-ER WTTC AWM1000V WET OIL RES I+II CSA AWM / Cáp điều khiển ÖLFLEX® PVC 0.6 / 1kV UL TC-ER WTTC AWM1000V WET OIL RES I + II CSA AWM

ÖLFLEX® CONTROL TM: UL MTW TC-ER CIC WTTC AWM 600V OIL RES I+II WET, CSA AWM I/II A/B FT4, Power and control cable 0.6/1 kV, PVC, Tray Exposed Run, Wind Turbine

ÖLFLEX® CONTROL TM: UL MTW TC-ER CIC WTTC AWM 600V OIL RES I + II WET, CSA AWM I / II A / B FT4, Nguồn và cáp điều khiển 0,6 / 1 kV, PVC, Khay chạy tiếp xúc, Tua bin gió

 • Torsion resistant for drip loops
 • Wide application range (NFPA 70/NEC)/ compliance with NFPA 79 for industrial machinery / Phạm vi ứng dụng rộng rãi (NFPA 70 / NEC) / tuân thủ NFPA 79 cho máy móc công nghiệp
 • (UL) SUN. RES. + 75C WET / (UL) MẶT TRỜI. RES. + 75C WET
 • Outer jacket: PVC / Vỏ ngoài PVC
 • Flame-retardant / Chống cháy
 • Oil-resistant / Chống Dầu
 • Cold-resistant / Chịu lạnh
 • Mechanical resistance / chịu va đập
 • UV-resistant / chống tia cực tím
 • Torsion-resistant / chống xoắn
 • -40°C (static)/ -25°C (occ. moved) to +90°C (TC) or +105°C (AWM)
 • Điện áp 600/1000V
 • UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 V
 • UL AWM: 600 V
 • CSA AWM: 1000 V
SKU: ÖLFLEX® CONTROL TM
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CONTROL TM | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CONTROL TM | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CONTROL TM | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CONTROL TM | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CONTROL TM | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CONTROL TM | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CONTROL TM | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CONTROL TM | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CONTROL TM | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CONTROL TM | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CONTROL TM | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CONTROL TM | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CONTROL TM | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

TỔNG KHO – NHẬP KHẨU – PHÂN PHỐI – BÁN LẺ

 • Cung cấp sản phẩm chính hãng.
 • Hỗ trợ giải pháp cho nhiều hệ thống đa dạng và phong phú.
 • Giao hàng nhanh, chuyên nghiệp.
 • Luôn luôn có giá tốt nhất thị trường.

Nhà phân phối cáp Top Cable Việt Nam

Product Description

ÖLFLEX® CONTROL TM

Benefits / Những lợi ích

 • Many certifications/ use types
 • Cost-saving, fast installation omitting protection systems
 • 75 °C WET Rating + Sunlight Resistant Rating: Outdoor use in the USA
 • Nhiều chứng nhận / loại sử dụng
 • Tiết kiệm chi phí, lắp đặt nhanh chóng hệ thống bảo vệ bỏ qua
 • 75 ° C Đánh giá WET + Đánh giá khả năng chống nắng: Sử dụng ngoài trời ở Hoa Kỳ

Application range / Phạm vi ứng dụng

 • Industrial machinery, plant engineering in the USA
 • Compliant with Tool machines: (UL) MTW
 • Unprotected 600V operation on cable tray in the USA, incl. 6 ft. Exposed Run laying sections for version with at least 3 conductors
 • USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC) for Wind Turbine Generators
 • Outdoor use and Direct Burial in the USA, per UL 1277
 • Máy móc công nghiệp, kỹ thuật nhà máy ở Mỹ
 • Tuân theo Máy công cụ: (UL) MTW
 • Hoạt động 600V không được bảo vệ trên khay cáp ở Hoa Kỳ, bao gồm. 6 ft. Phần lắp đặt Exposed Run cho phiên bản có ít nhất 3 dây dẫn
 • Cáp khay tuabin gió của Hoa Kỳ (WTTC) cho máy phát điện tuabin gió
 • Sử dụng ngoài trời và chôn cất trực tiếp ở Hoa Kỳ, theo UL 1277

Product features / Tính năng sản phẩm

 • Flame-retardant according to CSA FT4
  UL Vertical-Tray Flame Test
 • Oil-resistant according to UL OIL RES I & II
 • Suitable for torsional applications which are typical for the loop in wind turbine generators (WTG)
 • Technically resistant to sunlight and ozone
 • Chống cháy theo Kiểm tra ngọn lửa khay đứng CSA FT4 UL
 • Chống dầu theo tiêu chuẩn UL OIL RES I & II
 • Thích hợp cho các ứng dụng xoắn điển hình cho vòng lặp trong máy phát điện tuabin gió (WTG)
 • Kỹ thuật chống lại ánh sáng mặt trời và ôzôn

Norm references / Approvals / Tham chiếu định mức / Phê duyệt

 • USA: (UL) TC [E171371], -ER > 2 conductors, (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], (UL) THHN/THWN (> 1.5 mm²/16 AWG) [E172162], UL AWM Style 20886 [E100338]
 • Sunlight Resistant (Sun. Res.), Direct Burial (Dir. Bur.), Submersible Pump Cable (> 1.5 mm²/16 AWG, and < 8 conductors), (UL) PLTC (< 6 mm²/10 AWG) [E216027], (UL) ITC (< 6 mm²/10 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406]
 • UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, NEC/NFPA 70, NFPA 79
 • CAN: c(UL) CIC/ TC 600V FT4 [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1
 • USA: (UL) TC [E171371], -ER> 2 ruột dẫn, (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], (UL) THHN / THWN (> 1,5 mm² / 16 AWG) [E172162], Kiểu UL AWM 20886 [E100338]
 • Chống ánh sáng mặt trời (Sun. Res.), Chôn trực tiếp (Dir. Bur.), Cáp bơm chìm (> 1,5 mm² / 16 AWG và dây dẫn <8), (UL) PLTC (<6 mm² / 10 AWG) [E216027] , (UL) ITC (<6 mm² / 10 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406]
 • UL OIL RES I / II, 75 ° C WET, 90 ° C DRY, NEC / NFPA 70, NFPA 79
 • CAN: c (UL) CIC / TC 600V FT4 [E171371], CSA AWM I / II A / B FT1

Product Make-up / Cấu tạo cáp

 • Fine-wire strand made of bare copper wires / Sợi dây mịn làm bằng dây đồng trần
 • Insulation: PVC with nylon sheath (PA skin) / Cách nhiệt: PVC với vỏ bọc nylon (da PA)
 • Outer jacket: Specially formulated thermoplastic polymer / Vỏ ngoài: Polyme nhiệt dẻo công thức đặc biệt
 • Color of the outer jacket: Gray / Vỏ ngoài mầu : Xám

Technical data

Classification ETIM 5

 • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
 • ETIM 5.0 Class-Description: Control cable

Classification ETIM 6

 • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
 • ETIM 6.0 Class-Description: Control cable

Core identification code

 • Black with white numbers

Conductor stranding

 • Fine-wire, bare copper strand

Torsion movement in WTG

 • TW-0 & TW-2, refer to Appendix T0

Minimum bending radius

 • 4 x OD

Nominal voltage

 • UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 V
 • UL AWM: 600 V
  CSA AWM: 1000 V
  IEC: U0/U = 600/1000 V

Test voltage

 • 2000 V

Protective conductor

 • G = with GN-YE protective conductor
 • X = without protective conductor

Temperature range

 • -40°C (static)/ -25°C (occ. moved) to +90°C (TC) or +105°C (AWM)

Note

G = with GN-YE . conductor / Có 1 lõi mầu vàng sọc xanh lá cây
x = no conductor GN-YE (OZ) / Không có lõi mầu vàng sọc xanh lá cây
Please note “qualified clean room” when ordering.
Conductors are structured according to the system (mm²). The AWG designation is relative and purely informative.

Vui lòng ghi chú “phòng sạch đủ tiêu chuẩn” khi đặt hàng.

Dây dẫn được cấu tạo theo hệ thống (mm²). Việc chỉ định AWG là tương đối và hoàn toàn mang tính thông tin.

Product Distribution

Canada | Mexico | United States | Panama | Denmark | Finland | Finland | Norway | Sweden | Austria | Belgium | Czech Republic | Germany | Luxembourg | Netherlands | Slovakia | Switzerland | Estonia | Latvia | Lithuania | Moldova | Poland | Russia | Ukraine | Italy | Portugal | Spain | Hungary | Kazakhstan | Romania | Slovenia | Turkey | France | France | Ireland | United Kingdom | Egypt | South Africa | Bahrain | Iran | Iraq | Jordan | Kuwait | Lebanon | Oman | Pakistan | Qatar | Saudi Arabia | Syria | United Arab Emirates | Yemen | China | Japan | South Korea | Bangladesh | Bhutan | India | Nepal | Sri Lanka | Brunei | Cambodia | Indonesia | Laos | Malaysia | Myanmar | Philippines | Singapore | Thailand | Vietnam | Australia

ÖLFLEX® CONTROL TM

Article number Number of cores and mm²
per conductor
Outer diameter
[mm]
Copper index
(kg/km)
Weight
(kg/km)
281803 3 G 1.0 7.4 28.8 82
281804 4 G 1.0 8 38.4 95
281805 5 G 1.0 8.6 48 112
281807 7 G 1.0 9.3 67 144
281812 12 G 1.0 12 115 247
281818 18 G 1.0 14.7 173 365
281825 25 G 1.0 16.7 240 464
281602 2 X 1.5 7.3 28.8 74
281603 3 G 1.5 8.1 43 100
281604 4 G 1.5 8.8 58 119
281605 5 G 1.5 9.5 72 141
281607 7 G 1.5 10.3 101 183
281609 9 G 1.5 11.9 129.6 247
281612 12 G 1.5 14.1 172.8 328
281618 18 G 1.5 16.4 259 403
281625 25 G 1.5 18.6 360 596
281403 3 G 2.5 8.9 72 125
281404 4 G 2.5 9.8 96 175
281405 5 G 2.5 10.7 120 185
281407 7 G 2.5 11.6 168 244
281203 3 G 4.0 10.6 115 165
281204 4 G 4.0 11.5 154 220
281205 5 G 4.0 12.6 192 269
281207 7 G 4.0 14.6 269 482
281004 4 G 6.0 14.5 231 382
281005 5 G 6.0 15.8 288 457
280804 4 G 10.0 17.7 384 615
280805 5 G 10.0 19.4 480 771
280604 4 G 16.0 22.5 615 864
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI
1/ Khu Công Nghiệp Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Phía Bắc
2/ Khu Công Nghiệp Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Trung
3/ KHU CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN NAM
4/ KHU CÔNG NGHIỆP VÙNG KÍNH TẾ TRỌNG ĐIỂM ĐỒNG BẰNG MEKONG
Tổng Kho - Bán Lẻ Cáp Chính Hãng Trên Toàn Quốc