Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0.6/1 kV | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất

Liên hệ
Chất liệu dẫn của lõi

Bare copper wires

Cáp cho các môi trường

Chịu lạnh, Chống cháy, Chống OZONE, Chống UV, HALOGEN-FREE, Sử dụng ngoài trời, Tín hiệu nhiễu

Cáp cho các ngành

Hệ thống sưởi và điều hòa không khí, Kỹ thuật nhà máy, Máy móc công nghiệp, Máy móc công nghiệp nặng, Oil & Gas, Sân bay, Trong môi trường nhạy cảm với EMC, Xây dựng nhà hát/ sân khấu

Chứng chỉ

CE, EAC

Điện áp

0,6/1 KV, 100/100 V, 300/500 V, 450/750 V

Chất liệu vỏ cáp

LSZH (Halogen-free)

LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV
0.6/1kVAC, Halogen-free, Flexible, IEC 60332-3, IEC 61034-2, UV/ ozone resistance, UL AWM 1000V / 0.6 / 1kVAC, không chứa halogen, linh hoạt, IEC 60332-3, IEC 61034-2, khả năng chống tia cực tím / ôzôn, UL AWM 1000V

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1kV: Power and Control Cable UL AWM Style 21156 Class 5, Screened, Halogen-free/ Highly Flame Retardant, Public buildings, Outdoor

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6 / 1kV: Cáp nguồn và điều khiển UL AWM Kiểu 21156 Class 5, Được sàng lọc, Không có halogen / Chống cháy cao, Tòa nhà công cộng, Ngoài trời

 • CPR: Article number choice under www.lappkabel.com/cpr
 • Public buildings / Công trình công cộng
 • EMC/Screened / EMC / Đã sàng lọc
 • Outer jacket: Coumpound / Vỏ ngoài Coumpound (Halogen-free)
 • Flame-retardant / Chống cháy
 • Suitable for outdoor use / Thích hợp để sử dụng ngoài trời
 • Halogen-free / Không có halogen
 • Interference signals / Môi trường tín hiệu nhiễu
 • UV-resistant / Chống tia cực tím
 • Cold-resistant / Chịu lạnh
 • Occasional flexing: -25°C to +70°C
 • Fixed installation: -40°C to +80°C
 • UL: -25°C to +75°C
 • Điện áp 600/1000 V (UL 1000 V)
SKU: ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0.6/1 kV | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0.6/1 kV | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0.6/1 kV | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0.6/1 kV | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0.6/1 kV | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0.6/1 kV | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0.6/1 kV | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0.6/1 kV | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0.6/1 kV | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0.6/1 kV | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất

TỔNG KHO – NHẬP KHẨU – PHÂN PHỐI – BÁN LẺ

 • Cung cấp sản phẩm chính hãng.
 • Hỗ trợ giải pháp cho nhiều hệ thống đa dạng và phong phú.
 • Giao hàng nhanh, chuyên nghiệp.
 • Luôn luôn có giá tốt nhất thị trường.

Nhà phân phối cáp Top Cable Việt Nam

Product Description

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV

Benefits / Lợi ích

 • Easy handling and installation due to flexible design
 • Space-saving installation due to small cable diameters
 • Dễ dàng xử lý và lắp đặt do thiết kế linh hoạt
 • Tiết kiệm không gian lắp đặt do đường kính cáp nhỏ

Application range / Phạm vi ứng dụng

 • Plant engineering
  Industrial machinery
  Heating and air-conditioning systems
 • Particularly where human and animal life as well as valuable property are exposed to high risk of fire hazards
 • For outdoor applications
 • According to NFPA 79, subchapter 12.9.2: Use for industrial machinery operated in the USA on the basis of UL AWM (recognized) certification
 • Each dimension with nominal/ minimum average wall thickness of the outer sheath of at least 1.8 mm: For applications where a strengthened outer sheath may turn out to be advantageous
 • Kỹ thuật nhà máy
  Máy móc công nghiệp
  Hệ thống sưởi và điều hòa không khí
 • Đặc biệt ở những nơi có tính mạng con người và động vật cũng như tài sản có giá trị, có nguy cơ cháy cao
 • Đối với các ứng dụng ngoài trời
 • Theo NFPA 79, chương 12.9.2: Sử dụng cho máy móc công nghiệp hoạt động tại Hoa Kỳ trên cơ sở chứng nhận UL AWM (được công nhận)
 • Mỗi kích thước có độ dày thành trung bình danh nghĩa / tối thiểu của vỏ bọc bên ngoài ít nhất là 1,8 mm: Đối với các ứng dụng trong đó vỏ bọc bên ngoài được tăng cường có thể có lợi

Product features / Tính năng sản phẩm

 • Flame-retardant according to IEC 60332-1-2
  (flame spread on a single cable)
 • No flame-propagation according to IEC 60332-3-24 respectively IEC 60332-3-25 (Flame spread on vertical cable or wire bundle)
 • Halogen-free according to IEC 60754-1
  (amount of halogen acid gas)
  Corrosiveness of combustion gases according to IEC 60754-2 (degree of acidity)
 • Low smoke density according to IEC 61034-2
 • UV and weather-resistant according to ISO 4892-2
 • Ozone-resistant according to EN 50396
 • Chống cháy theo IEC 60332-1-2
  (ngọn lửa lan truyền trên một sợi cáp)
 • Không lan truyền ngọn lửa theo IEC 60332-3-24 tương ứng IEC 60332-3-25 (Ngọn lửa lan truyền trên cáp dọc hoặc bó dây)
 • Không chứa halogen theo IEC 60754-1
  (lượng khí axit halogen)
  Tính ăn mòn của khí đốt theo IEC 60754-2 (mức độ axit)
 • Mật độ khói thấp theo IEC 61034-2
 • Chống tia cực tím và thời tiết theo tiêu chuẩn ISO 4892-2
 • Chống ôzôn theo EN 50396

Norm references / Approvals / Tham chiếu định mức / Phê duyệt

 • Based on EN 50525-3-11
 • UL AWM approval: refer to data sheet
 • Dựa trên EN 50525-3-11
 • Phê duyệt UL AWM: tham khảo bảng dữ liệu

Product Make-up / Cấu tạo cáp

 • Fine-wire strand made of bare copper wires / Sợi dây mịn làm bằng dây đồng trần
 • Core insulation: Halogen-free / Lớp cách nhiệt lõi: Không chứa halogen
 • Halogen-free plastic foil wrapping / Gói lá nhựa không chứa halogen
 • Tinned-copper braiding / Bện lưới bằng đồng mạ thiếc
 • Outer sheath made of special halogen-free coumpound, black / Vỏ bọc bên ngoài làm bằng coumpound đặc biệt không chứa halogen, màu đen

Technical data

Classification ETIM 5

 • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
 • ETIM 5.0 Class-Description: Low voltage power cable

Classification ETIM 6

 • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
 • ETIM 6.0 Class-Description: Low voltage power cable

Core identification code

 • Up to 5 cores: colour-coded according to VDE 0293-308, refer to Appendix T9
 • From 6 cores: black with white numbers

Conductor stranding

 • Fine wire according to VDE 0295,
  class 5/IEC 60228 class 5

Minimum bending radius

 • Occasional flexing: 20 x outer diameter
 • Fixed installation: 6 x outer diameter

Nominal voltage

 • U0/U: 600/1000 V
 • UL: 1000 V

Test voltage

 • Core/core: 4000 V
 • Core/screen: 2000 V

Protective conductor

 • G = with GN-YE protective conductor
 • X = without protective conductor

Temperature range

 • Occasional flexing: -25°C to +70°C
  Fixed installation: -40°C to +80°C
 • UL: -25°C to +75°C

Note

G = with GN-YE . conductor / Có 1 lõi mầu vàng sọc xanh lá cây
x = no conductor GN-YE (OZ) / Không có lõi mầu vàng sọc xanh lá cây
Please note “qualified clean room” when ordering.
Conductors are structured according to the system (mm²). The AWG designation is relative and purely informative.

Vui lòng ghi chú “phòng sạch đủ tiêu chuẩn” khi đặt hàng.

Dây dẫn được cấu tạo theo hệ thống (mm²). Việc chỉ định AWG là tương đối và hoàn toàn mang tính thông tin.

Product Distribution

Canada | Mexico | United States | Panama | Denmark | Finland | Finland | Norway | Sweden | Austria | Belgium | Czech Republic | Germany | Luxembourg | Netherlands | Slovakia | Switzerland | Estonia | Latvia | Lithuania | Moldova | Poland | Russia | Ukraine | Italy | Portugal | Spain | Hungary | Kazakhstan | Romania | Slovenia | Turkey | France | France | Ireland | United Kingdom | Egypt | South Africa | Bahrain | Iran | Iraq | Jordan | Kuwait | Lebanon | Oman | Pakistan | Qatar | Saudi Arabia | Syria | United Arab Emirates | Yemen | China | Japan | South Korea | Bangladesh | Bhutan | India | Nepal | Sri Lanka | Brunei | Cambodia | Indonesia | Laos | Malaysia | Myanmar | Philippines | Singapore | Thailand | Vietnam | Australia

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV

Article number Number of cores and mm²
per conductor
Outer diameter
[mm]
Copper index
(kg/km)
Weight
(kg/km)
AWG-No.
1123460 2 X 1.0 9.4 39.5 120 18
1123461 3 G 1.0 9.8 51 140 18
1123462 4 G 1.0 10.4 62.8 165 18
1123463 5 G 1.0 11.2 76 191 18
1123464 7 G 1.0 11.9 97.2 231 18
1123465 12 G 1.0 15 169.1 360 18
1123466 18 G 1.0 17.3 238.2 494 18
1123467 25 G 1.0 19.8 315.5 643 18
1123468 2 X 1.5 10.4 53.2 149 16
1123469 3 G 1.5 10.9 69.5 177 16
1123470 4 G 1.5 11.6 86.5 209 16
1123471 5 G 1.5 12.5 104.3 243 16
1123472 7 G 1.5 13.4 136.5 300 16
1123473 12 G 1.5 17.3 238.3 486 16
1123474 18 G 1.5 20.2 355.4 691 16
1123475 25 G 1.5 23.1 475.1 914 16
1123476 2 X 2.5 11.6 79.4 197 14
1123477 3 G 2.5 12.1 106.1 243 14
1123478 4 G 2.5 13 134.3 293 14
1123479 5 G 2.5 14.1 158.3 342 14
1123480 7 G 2.5 15.4 225 462 14
1123481 12 G 2.5 20.1 383.6 718 14
1123482 18 G 2.5 23.4 548.9 1011 14
1123483 25 G 2.5 27.4 761.7 1370 14
1123485 4 G 4.0 14.7 211.9 399 12
1123486 5 G 4.0 15.9 250.3 471 12
1123487 3 G 6.0 14.9 232.1 414 10
1123488 4 G 6.0 16.1 298.5 519 10
1123489 5 G 6.0 17.8 356.1 607 10
1123490 4 G 10.0 20.1 490.6 837 8
1123492 4 G 16.0 22.5 735.1 1157 6
1123493 5 G 16.0 25 888.7 1407 6
1123494 4 G 25.0 27.8 1,126.6 1683 4
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI
1/ Khu Công Nghiệp Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Phía Bắc
2/ Khu Công Nghiệp Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Trung
3/ KHU CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN NAM
4/ KHU CÔNG NGHIỆP VÙNG KÍNH TẾ TRỌNG ĐIỂM ĐỒNG BẰNG MEKONG
Tổng Kho - Bán Lẻ Cáp Chính Hãng Trên Toàn Quốc