Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0.6/1 kV | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Liên hệ
Chất liệu dẫn của lõi

Bare copper wires

Cáp cho các môi trường

Chịu lạnh, Chống cháy, Chống OZONE, Chống UV, HALOGEN-FREE, Sử dụng ngoài trời

Cáp cho các ngành

Hệ thống sưởi và điều hòa không khí, Kỹ thuật nhà máy, Máy móc công nghiệp, Máy móc công nghiệp nặng, Oil & Gas, Sân bay, Tự động hóa

Chứng chỉ

CE, EAC

Điện áp

0,6/1 KV, 100/100 V, 300/500 V, 450/750 V

Chất liệu vỏ cáp

LSZH (Halogen-free)

LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV
0.6/1kVAC, Halogen-free, Flexible, IEC 60332-3, IEC 61034-2, UV/ ozone resistance, UL AWM 1000V / 0.6 / 1kVAC, không chứa halogen, linh hoạt, IEC 60332-3, IEC 61034-2, khả năng chống tia cực tím / ôzôn, UL AWM 1000V

ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV Power and Control Cable UL AWM Style 21156, Conductor class 5, Halogen-free/ Highly Flame Retardant, Public buildings, Outdoor

ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6 / 1 kV Cáp điện và điều khiển UL AWM Kiểu 21156, Lớp dẫn điện 5, Không có halogen / Chống cháy cao, Tòa nhà công cộng, Ngoài trời

 • CPR: Article number choice under www.lappkabel.com/cpr
 • Public buildings / Công trình công cộng
 • UL AWM recognized / UL AWM được công nhận
 • Outer jacket: Coumpound / Vỏ ngoài Coumpound (Halogen-free)
 • Flame-retardant / Chống cháy
 • Suitable for outdoor use / Thích hợp để sử dụng ngoài trời
 • Halogen-free / Không có halogen
 • Cold-resistant / Chịu lạnh
 • UV-resistant / Chống tia cực tím
 • Occasional flexing: -25°C to +70°C
 • Fixed installation: -40°C to +80°C
 • UL: -25°C to +75°C
 • Điện áp 600/1000V (UL: 1000 V)
SKU: ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0.6/1 kV | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0.6/1 kV | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0.6/1 kV | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0.6/1 kV | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0.6/1 kV | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0.6/1 kV | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0.6/1 kV | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0.6/1 kV | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0.6/1 kV | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

TỔNG KHO – NHẬP KHẨU – PHÂN PHỐI – BÁN LẺ

 • Cung cấp sản phẩm chính hãng.
 • Hỗ trợ giải pháp cho nhiều hệ thống đa dạng và phong phú.
 • Giao hàng nhanh, chuyên nghiệp.
 • Luôn luôn có giá tốt nhất thị trường.

Nhà phân phối cáp Top Cable Việt Nam

Product Description

ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0.6/1 kV

Benefits / Lợi ích

 • Easy handling and installation due to flexible design
 • Dễ dàng xử lý và lắp đặt do thiết kế linh hoạt

Application range / Phạm vi ứng dụng

 • Plant engineering
  Industrial machinery
  Heating and air-conditioning systems
 • Particularly where human and animal life as well as valuable property are exposed to high risk of fire hazards
 • For outdoor applications
 • According to NFPA 79, subchapter 12.9.2: Use for industrial machinery operated in the USA on the basis of UL AWM (recognized) certification
 • Each dimension with nominal/ minimum average wall thickness of the outer sheath of at least 1.8 mm: For applications where a strengthened outer sheath may turn out to be advantageous
 • Kỹ thuật nhà máy
  Máy móc công nghiệp
  Hệ thống sưởi và điều hòa không khí
 • Đặc biệt ở những nơi có tính mạng con người và động vật cũng như tài sản có giá trị, có nguy cơ cháy cao
 • Đối với các ứng dụng ngoài trời
 • Theo NFPA 79, chương 12.9.2: Sử dụng cho máy móc công nghiệp hoạt động tại Hoa Kỳ trên cơ sở chứng nhận UL AWM (được công nhận)
 • Mỗi kích thước có độ dày thành trung bình danh nghĩa / tối thiểu của vỏ bọc bên ngoài ít nhất là 1,8 mm: Đối với các ứng dụng trong đó vỏ bọc bên ngoài được tăng cường có thể có lợi

Product features / Tính năng sản phẩm

 • Flame-retardant according to IEC 60332-1-2
  (flame spread on a single cable)
 • No flame-propagation according to IEC 60332-3-24 respectively IEC 60332-3-25 (Flame spread on vertical cable or wire bundle)
 • Halogen-free according to IEC 60754-1
  (amount of halogen acid gas)
  Corrosiveness of combustion gases according to IEC 60754-2 (degree of acidity)
 • Low smoke density according to IEC 61034-2
 • UV and weather-resistant according to ISO 4892-2
 • Ozone-resistant according to EN 50396
 • Chống cháy theo IEC 60332-1-2
  (ngọn lửa lan truyền trên một sợi cáp)
 • Không lan truyền ngọn lửa theo IEC 60332-3-24 tương ứng IEC 60332-3-25 (Ngọn lửa lan truyền trên cáp dọc hoặc bó dây)
 • Không chứa halogen theo IEC 60754-1
  (lượng khí axit halogen)
  Tính ăn mòn của khí đốt theo IEC 60754-2 (mức độ axit)
 • Mật độ khói thấp theo IEC 61034-2
 • Chống tia cực tím và thời tiết theo tiêu chuẩn ISO 4892-2
 • Chống ôzôn theo EN 50396

Norm references / Approvals / Tham chiếu định mức / Phê duyệt

 • Based on EN 50525-3-11
 • UL AWM approval: refer to data sheet
 • Dựa trên EN 50525-3-11
 • Phê duyệt UL AWM: tham khảo bảng dữ liệu

Product Make-up / Cấu tạo cáp

 • Fine-wire strand made of bare copper wires / Sợi dây mịn làm bằng dây đồng trần
 • Core insulation: Halogen-free / Lớp cách nhiệt lõi: Không chứa halogen
 • Outer sheath made of special halogen-free coumpound, black / Vỏ bọc bên ngoài làm bằng coumpound đặc biệt không chứa halogen, màu đen

Technical data

Classification ETIM 5

 • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
 • ETIM 5.0 Class-Description: Low voltage power cable

Classification ETIM 6

 • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
 • ETIM 6.0 Class-Description: Low voltage power cable

Core identification code

 • Up to 5 cores: colour-coded according to VDE 0293-308, refer to Appendix T9
 • From 6 cores: black with white numbers

Conductor stranding

 • Fine wire according to VDE 0295,
  class 5/IEC 60228 class 5

Minimum bending radius

 • Occasional flexing: 15 x outer diameter
 • Fixed installation: 4 x outer diameter

Nominal voltage

 • U0/U: 600/1000 V
 • UL: 1000 V

Test voltage

 • 4000 V

Protective conductor

 • G = with GN-YE protective conductor
 • X = without protective conductor

Temperature range

 • Occasional flexing: -25°C to +70°C
  Fixed installation: -40°C to +80°C
 • UL: -25°C to +75°C

Note

G = with GN-YE . conductor / Có 1 lõi mầu vàng sọc xanh lá cây
x = no conductor GN-YE (OZ) / Không có lõi mầu vàng sọc xanh lá cây
Please note “qualified clean room” when ordering.
Conductors are structured according to the system (mm²). The AWG designation is relative and purely informative.

Vui lòng ghi chú “phòng sạch đủ tiêu chuẩn” khi đặt hàng.

Dây dẫn được cấu tạo theo hệ thống (mm²). Việc chỉ định AWG là tương đối và hoàn toàn mang tính thông tin.

Product Distribution

Canada | Mexico | United States | Panama | Denmark | Finland | Finland | Norway | Sweden | Austria | Belgium | Czech Republic | Germany | Luxembourg | Netherlands | Slovakia | Switzerland | Estonia | Latvia | Lithuania | Moldova | Poland | Russia | Ukraine | Italy | Portugal | Spain | Hungary | Kazakhstan | Romania | Slovenia | Turkey | France | France | Ireland | United Kingdom | Egypt | South Africa | Bahrain | Iran | Iraq | Jordan | Kuwait | Lebanon | Oman | Pakistan | Qatar | Saudi Arabia | Syria | United Arab Emirates | Yemen | China | Japan | South Korea | Bangladesh | Bhutan | India | Nepal | Sri Lanka | Brunei | Cambodia | Indonesia | Laos | Malaysia | Myanmar | Philippines | Singapore | Thailand | Vietnam | Australia

Application

ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV

Article number Number of cores and mm²
per conductor
Outer diameter
[mm]
Copper index
(kg/km)
Weight
(kg/km)
AWG-No.
1123410 2 X 1.0 8.6 19.2 107 18
1123411 3 G 1.0 9 28.8 123 18
1123412 4 G 1.0 9.6 38.4 144 18
1123413 5 G 1.0 10.4 48 167 18
1123414 7 G 1.0 11.1 67.2 206 18
1123415 12 G 1.0 14 115.2 314 18
1123418 2 X 1.5 9.6 28.8 137 16
1123419 3 G 1.5 10.1 43.2 161 16
1123420 4 G 1.5 10.8 57.6 190 16
1123421 5 G 1.5 11.7 72 221 16
1123422 7 G 1.5 12.6 100.8 276 16
1123423 12 G 1.5 16.1 172.8 427 16
1123424 18 G 1.5 18.8 259.2 596 16
1123425 25 G 1.5 21.7 360 799 16
1123427 3 G 2.5 11.3 72 219 14
1123428 4 G 2.5 12.2 96 262 14
1123429 5 G 2.5 13.3 120 307 14
1123430 7 G 2.5 14.4 168 390 14
1123431 12 G 2.5 18.7 288 624 14
1123432 18 G 2.5 22 432 879 14
1123433 25 G 2.5 25.8 600 1212 14
1123434 3 G 4.0 12.6 115.2 290 12
1123435 4 G 4.0 13.7 153.6 351 12
1123436 5 G 4.0 14.9 192 416 12
1123438 4 G 6.0 15.1 230.4 463 10
1123439 5 G 6.0 16.8 288 559 10
1123440 4 G 10.0 18.7 384 662 8
1123441 5 G 10.0 20.7 480 915 8
1123443 5 G 16.0 23.6 768 1296 6
1123444 4 G 25.0 26.2 960 1631 4
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI
1/ Khu Công Nghiệp Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Phía Bắc
2/ Khu Công Nghiệp Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Trung
3/ KHU CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN NAM
4/ KHU CÔNG NGHIỆP VÙNG KÍNH TẾ TRỌNG ĐIỂM ĐỒNG BẰNG MEKONG
Tổng Kho - Bán Lẻ Cáp Chính Hãng Trên Toàn Quốc