Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất

Liên hệ
Chất liệu dẫn của lõi

Bare copper wires

Cáp cho các môi trường

Chịu lạnh, Chống cháy, Chống dầu, Chống OZONE, Chống UV, HALOGEN-FREE, Kháng hóa chất, Tín hiệu nhiễu

Cáp cho các ngành

Đường sắt, Hệ thống sưởi và điều hòa không khí, Kỹ thuật nhà máy, Máy móc công nghiệp, Máy móc công nghiệp nặng, Ngành đóng tàu, Oil & Gas, Sân bay, Tự động hóa

Chứng chỉ

CE, DNV-GL, EAC

Điện áp

100/100 V, 300/500 V

Chất liệu vỏ cáp

LSZH (Halogen-free)

LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH
Screened halogen-free control cable, oil resistant and very flexible / Cáp điều khiển không chứa halogen có màn chắn, chống dầu và rất linh hoạt

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH – halogen-free control cable, HFFR, oil-resistant, screened and cold-resistant for various applications, U0/U: 300/500V

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH – cáp điều khiển không chứa halogen, HFFR, chịu dầu, có màng chắn và chịu lạnh cho các ứng dụng khác nhau, U0 / U: 300 / 500V

 • CPR: Article number choice under www.lappkabel.com/cpr
 • High flexibility and oil-resistance
 • Items with higher cross-sections on request
 • Outer jacket: LSZH / Vỏ ngoài LSZH (Halogen-free)
 • Flame-retardant / Chống cháy
 • Good chemical resistance / Kháng hóa chất
 • Cold-resistant / Chịu lạnh
 • Oil-resistant / Chống dầu
 • UV-resistant / Chống tia cực tím
 • Interference signals / Cho môi trường tín hiệu nhiễu
 • DNV-GL
 • Điện áp 300/500V (UL: 600 V)
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất

TỔNG KHO – NHẬP KHẨU – PHÂN PHỐI – BÁN LẺ

 • Cung cấp sản phẩm chính hãng.
 • Hỗ trợ giải pháp cho nhiều hệ thống đa dạng và phong phú.
 • Giao hàng nhanh, chuyên nghiệp.
 • Luôn luôn có giá tốt nhất thị trường.

Nhà phân phối cáp Top Cable Việt Nam

Product Description

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH

Benefits / Lợi ích

 • Easy handling and installation due to very flexible cable type
 • Wide application range due to excellent product features
 • Certified for maritime applications
 • Dễ dàng xử lý và lắp đặt do loại cáp rất linh hoạt
 • Phạm vi ứng dụng rộng rãi do các tính năng tuyệt vời của sản phẩm
 • Được chứng nhận cho các ứng dụng hàng hải

Application range / Phạm vi ứng dụng

 • Public buildings like airports or railway stations
 • Plant engineering
  Industrial machinery
  Heating and air-conditioning systems
 • Particularly where human and animal life as well as valuable property are exposed to high risk of fire hazards
 • Intended for use under the European Construction Product Regulation (CPR), refer to catalogue appendix T14
 • Note: for the use of AWM (Appliance Wiring Material) cables in industrial machinery (USA) according to NFPA 79: please see the catalogue appendix table T29
 • Các tòa nhà công cộng như sân bay hoặc nhà ga
 • Kỹ thuật nhà máy
  Máy móc công nghiệp
  Hệ thống sưởi và điều hòa không khí
 • Đặc biệt ở những nơi có tính mạng con người và động vật cũng như tài sản có giá trị, có nguy cơ cháy cao
 • Dự định sử dụng theo Quy định Sản phẩm Xây dựng Châu Âu (CPR), tham khảo phụ lục danh mục T14
 • Lưu ý: để sử dụng cáp AWM (Vật liệu làm dây gia dụng) trong máy móc công nghiệp (Hoa Kỳ) theo NFPA 79: vui lòng xem bảng phụ lục danh mục T29

Product features / Tính năng sản phẩm

 • Flame-retardant according to IEC 60332-1-2
  (flame spread on a single cable)
 • No flame-propagation according to IEC 60332-3-22 and IEC 60332-3-24 respectively IEC 60332-3-25 (Flame spread on vertical cable or wire bundle)
 • UL Cable Flame Test
 • Halogen-free according to IEC 60754-1
  (amount of halogen acid gas)
  Corrosiveness of combustion gases according to IEC 60754-2 (degree of acidity)
 • Low smoke density according to IEC 61034-2
 • Oil-resistant according to EN 50363-4-1 (TM5)
  and UL OIL RES I and UL OIL RES II
 • UV and weather-resistant according to ISO 4892-2
 • Ozone-resistant according to EN 50396
 • Chống cháy theo IEC 60332-1-2
  (ngọn lửa lan truyền trên một sợi cáp)
 • Không lan truyền ngọn lửa theo IEC 60332-3-22 và IEC 60332-3-24 tương ứng IEC 60332-3-25 (Ngọn lửa lan truyền trên cáp dọc hoặc bó dây)
 • Kiểm tra ngọn lửa cáp UL
 • Không chứa halogen theo IEC 60754-1
  (lượng khí axit halogen)
  Tính ăn mòn của khí đốt theo IEC 60754-2 (mức độ axit)
 • Mật độ khói thấp theo IEC 61034-2
 • Chống dầu theo tiêu chuẩn EN 50363-4-1 (TM5)
  và UL OIL RES I và UL OIL RES II
 • Chống tia cực tím và thời tiết theo tiêu chuẩn ISO 4892-2
 • Chống ôzôn theo EN 50396

Norm references / Approvals / Tham chiếu định mức / Phê duyệt

 • UL AWM style 21089
 • Based on EN 50525-3-11
 • Based on EN 50525-2-51
 • DNV GL certificate no. TAE0000408
 • Kiểu UL AWM 21089
 • Dựa trên EN 50525-3-11
 • Dựa trên EN 50525-2-51
 • Giấy chứng nhận DNV GL số. TAE0000408

Product Make-up / Cấu tạo cáp

 • Fine-wire strand made of bare copper wires / Sợi dây mịn làm bằng dây đồng trần
 • Core insulation: Halogen-free / Lớp cách nhiệt lõi: Không chứa halogen
 • Cores twisted in layers / Lõi xoắn trong các lớp
 • Halogen-free inner sheath, grey / Vỏ bên trong không chứa halogen, màu xám
 • Tinned-copper braiding / Bện bằng lưới đồng mạ thiếc
 • Outer sheath: Special halogen-free compound, grey (similar to RAL 7001) / Vỏ ngoài: Hợp chất đặc biệt không chứa halogen, màu xám (tương tự như RAL 7001)

Technical data

Classification ETIM 5

 • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
 • ETIM 5.0 Class-Description: Control cable

Classification ETIM 6

 • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
 • ETIM 6.0 Class-Description: Control cable

Core identification code

 • Black with white numbers acc. to VDE 0293-334

Conductor stranding

 • Fine wire according to VDE 0295,
  class 5/IEC 60228 class 5

Minimum bending radius

 • Occasional flexing: 15 x outer diameter
 • Fixed installation: 6 x outer diameter

Nominal voltage

 • U0/U: 300/500 V
 • UL: 600 V

Test voltage

 • 4000 V

Protective conductor

 • G = with GN-YE protective conductor
 • X = without protective conductor

Temperature range

 • Occasional flexing: -30°C to +70°C (UL: +75°C)
 • Fixed installation: -40°C to +80°C (UL: +75°C)

Note

G = with GN-YE . conductor / Có 1 lõi mầu vàng sọc xanh lá cây
x = no conductor GN-YE (OZ) / Không có lõi mầu vàng sọc xanh lá cây
Please note “qualified clean room” when ordering.
Conductors are structured according to the system (mm²). The AWG designation is relative and purely informative.

Vui lòng ghi chú “phòng sạch đủ tiêu chuẩn” khi đặt hàng.

Dây dẫn được cấu tạo theo hệ thống (mm²). Việc chỉ định AWG là tương đối và hoàn toàn mang tính thông tin.

Product Distribution

Canada | Mexico | United States | Panama | Denmark | Finland | Finland | Norway | Sweden | Austria | Belgium | Czech Republic | Germany | Luxembourg | Netherlands | Slovakia | Switzerland | Estonia | Latvia | Lithuania | Moldova | Poland | Russia | Ukraine | Italy | Portugal | Spain | Hungary | Kazakhstan | Romania | Slovenia | Turkey | France | France | Ireland | United Kingdom | Egypt | South Africa | Bahrain | Iran | Iraq | Jordan | Kuwait | Lebanon | Oman | Pakistan | Qatar | Saudi Arabia | Syria | United Arab Emirates | Yemen | China | Japan | South Korea | Bangladesh | Bhutan | India | Nepal | Sri Lanka | Brunei | Cambodia | Indonesia | Laos | Malaysia | Myanmar | Philippines | Singapore | Thailand | Vietnam | Australia

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH

Article number Number of cores and mm²
per conductor
Outer diameter
[mm]
Copper index
(kg/km)
Weight
(kg/km)
AWG-No.
10035030 2 X 0.5 7.1 29.1 85 20
10035031 3 G 0.5 7.4 35.1 95 20
10035032 3 X 0.5 7.4 35.1 95 20
10035033 4 G 0.5 8 41.4 111 20
10035034 4 X 0.5 8 41.4 111 20
10035035 5 G 0.5 8.6 48 126 20
10035036 7 G 0.5 9.1 59.9 148 20
10035037 12 G 0.5 11.5 91.4 226 20
10035040 2 X 0.75 7.7 35.4 101 19
10035041 3 G 0.75 8 43.8 114 19
10035042 3 X 0.75 8 43.8 114 19
10035043 4 G 0.75 8.5 52.8 130 19
10035044 4 X 0.75 8.5 52.8 130 19
10035045 5 G 0.75 9.3 62.3 153 19
10035046 5 X 0.75 9.3 62.3 153 19
10035047 7 G 0.75 9.9 79.5 183 19
10035048 7 X 0.75 9.9 79.5 183 19
10035050 12 G 0.75 12.5 123.2 280 19
10035051 18 G 0.75 14.8 188.6 399 19
10035052 25 G 0.75 16.9 247.5 522 19
10035055 2 X 1.0 8 41.4 112 18
10035056 3 G 1.0 8.4 52.1 127 18
10035057 3 X 1.0 8.4 52.1 127 18
10035058 4 G 1.0 8.9 73.5 157 18
10035059 4 X 1.0 8.9 73.5 157 18
10035060 5 G 1.0 9.7 83.2 171 18
10035061 7 G 1.0 10.3 97.2 210 18
10035062 12 G 1.0 13.6 168.7 347 18
10035063 18 G 1.0 15.7 235.4 474 18
10035064 25 G 1.0 17.8 312 611 18
10035065 41 G 1.0 22.4 508 969 18
10035067 2 X 1.5 8.6 53.2 134 16
10035068 3 G 1.5 9 69.1 155 16
10035069 3 X 1.5 9 69.1 155 16
10035070 4 G 1.5 9.8 85.8 186 16
10035071 5 G 1.5 10.5 102.8 215 16
10035072 7 G 1.5 11.4 134.2 269 16
10035073 12 G 1.5 15 232.8 445 16
10035074 18 G 1.5 17.4 327.8 610 16
10035075 25 G 1.5 20.4 463.2 843 16
10035089 3 G 2.5 10.5 102.8 220 14
10035090 4 G 2.5 11.4 129.4 265 14
10035091 5 G 2.5 12.7 157.5 322 14
10035092 7 G 2.5 14 223 422 14
10035093 12 G 2.5 17.9 360.5 659 14
10035094 4 G 4.0 13.6 207.6 390 12
10035095 5 G 4.0 14.9 251.5 463 12
10035096 7 G 4.0 16.2 333.9 588 12
10035097 4 G 6.0 15.8 294.8 516 10
10035098 5 G 6.0 17.3 356.1 616 10
10035099 7 G 6.0 18.8 479.3 792 10
10035380 4 G 10.0 19.1 461.1 789 8
10035381 5 G 10.0 21.4 586.6 998 8
10035382 4 G 16.0 22.3 727.6 1154 6
10035383 5 G 16.0 24.5 888.7 1389 6
10035384 4 G 25.0 27 1,123.9 1807 4
10035386 4 G 35.0 30.4 1,529.2 2321 2
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI
1/ Khu Công Nghiệp Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Phía Bắc
2/ Khu Công Nghiệp Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Trung
3/ KHU CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN NAM
4/ KHU CÔNG NGHIỆP VÙNG KÍNH TẾ TRỌNG ĐIỂM ĐỒNG BẰNG MEKONG
Tổng Kho - Bán Lẻ Cáp Chính Hãng Trên Toàn Quốc