Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 191 | Chính Hãng – Chống Dầu – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt Nhất

Liên hệ
Chất liệu dẫn của lõi

Bare copper wires

Cáp cho các môi trường

Chống dầu, Kháng hóa chất

Cáp cho các ngành

Hệ thống sưởi và điều hòa không khí, Kỹ thuật nhà máy, Máy móc công nghiệp, Tự động hóa

Chứng chỉ

CE, EAC, UL/CSA

Điện áp

100/100 V, 300/500 V

Chất liệu vỏ cáp

PVC

LAPP KABEL ÖLFLEX® 191
Oil-resistant multi-standard cable with AWM approval / Cáp đa tiêu chuẩn chống dầu với sự chấp thuận của AWM

ÖLFLEX® 191 – PVC control cable with UL/CSA AWM, oil-resistant and flexible for various applications, UL/CSA: 600V

ÖLFLEX® 191 – Cáp điều khiển PVC với UL / CSA AWM, chịu dầu và linh hoạt cho các ứng dụng khác nhau, UL / CSA: 600V

 • Conductor cross-section up to 120 mm² / Tiết diện dây dẫn lên đến 120 mm²
 • Further items with 0,5 and 0,75 mm²: see ÖLFLEX® 150 
 • Oil-resistant according to EN 50363-4-1: TM5 / Chịu dầu theo tiêu chuẩn EN 50363-4-1: TM5
 • Outer jacket: PVC / Vỏ ngoài PVC
 • Flame-retardant according IEC 60332-1-2 / Chống cháy theo IEC 60332-1-2
 • Good chemical resistance / Kháng hóa chất
 • Occasional flexing: -5°C to +70°C
  UL/CSA: -5°C to +90°C
 • Fixed installation: -40°C to +70°C
  UL/CSA: +90°C
 • Điện áp 300/500V (UL/CSA: 600 V)
SKU: ÖLFLEX® 191
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 191 | Chính Hãng – Chống Dầu – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 191 | Chính Hãng – Chống Dầu – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 191 | Chính Hãng – Chống Dầu – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 191 | Chính Hãng – Chống Dầu – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 191 | Chính Hãng – Chống Dầu – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 191 | Chính Hãng – Chống Dầu – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 191 | Chính Hãng – Chống Dầu – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt Nhất

TỔNG KHO – NHẬP KHẨU – PHÂN PHỐI – BÁN LẺ

 • Cung cấp sản phẩm chính hãng.
 • Hỗ trợ giải pháp cho nhiều hệ thống đa dạng và phong phú.
 • Giao hàng nhanh, chuyên nghiệp.
 • Luôn luôn có giá tốt nhất thị trường.

Nhà phân phối cáp Top Cable Việt Nam

Product Description

ÖLFLEX® 191

Benefits / Những lợi ích

 • High electrical performance due to 4 kV test voltage
 • For various applications
 • Hiệu suất điện cao do điện áp thử nghiệm 4 kV
 • Đối với các ứng dụng khác nhau

Application range / Phạm vi ứng dụng

 • Plant engineering
  Industrial machinery
  Heating and air-conditioning systems
 • Machine tools
 • Mainly used in dry, damp and wet interiors (including water-oil mixtures), but not for outdoor use
 • For fixed installation under medium mechanical load conditions, and applications with occasional flexing at free, non-continuously recurring movement without tensile load or compulsory guidance
 • Note: for the use of AWM (Appliance Wiring Material) cables in industrial machinery (USA) according to NFPA 79: please see the catalogue appendix table T29
 • Kỹ thuật nhà máy
  Máy móc công nghiệp
  Hệ thống sưởi và điều hòa không khí
 • Công cụ máy móc
 • Chủ yếu được sử dụng trong nội thất khô, ẩm và ướt (bao gồm hỗn hợp dầu nước), nhưng không sử dụng ngoài trời
 • Để lắp đặt cố định trong điều kiện tải trọng cơ học trung bình và các ứng dụng thỉnh thoảng uốn cong chuyển động tự do, không liên tục mà không có tải trọng kéo hoặc hướng dẫn bắt buộc
 • Lưu ý: để sử dụng cáp AWM (Vật liệu dây dẫn thiết bị) trong máy móc công nghiệp (Hoa Kỳ) theo NFPA 79: vui lòng xem bảng phụ lục danh mục T29

Product features / Tính năng sản phẩm

 • Flame-retardant according to IEC 60332-1-2 and UL 1581 §1061 Cable Flame Test
 • Oil-resistant according to EN 50363-4-1: TM5
 • Chống cháy theo IEC 60332-1-2 và UL 1581 §1061 Thử nghiệm ngọn lửa cáp
 • Chịu dầu theo tiêu chuẩn EN 50363-4-1: TM5

Norm references / Approvals / Tham chiếu định mức / Phê duyệt

 • UL AWM Style 21098
  CSA AWM I A/B II A/B
 • Multi-standard cables have conductor strands with nominal sizes in mm² or AWG/kcmil. The master size is mentioned in the table below, while the equivalent size of the other system can be found in the Appendix T16 of this catalogue. For this related secondary size the cross-section of the conductor mostly works out to be greater than the
  specified nominal value.
 • Cáp đa tiêu chuẩn có các sợi ruột dẫn với kích thước danh nghĩa tính bằng mm² hoặc AWG / kcmil. Kích thước chính được đề cập trong bảng dưới đây, trong khi kích thước tương đương của hệ thống khác có thể được tìm thấy trong Phụ lục T16 của danh mục này. Đối với kích thước thứ cấp liên quan này, tiết diện của ruột dẫn chủ yếu làm việc lớn hơn
  giá trị danh nghĩa quy định.

Product Make-up / Cấu tạo cáp

 • Fine-wire strand made of bare copper wires / Sợi dây mịn làm bằng dây đồng trần
 • PVC core insulation / Cách điện lõi PVC
 • Cores twisted in layers / Lõi xoắn trong các lớp
 • PVC outer sheath, high oil-resistance, grey (similar to RAL 7001) / Vỏ bọc bên ngoài bằng PVC, chịu dầu cao, màu xám (tương tự như RAL 7001)

Technical data

Classification ETIM 5

 • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
 • ETIM 5.0 Class-Description: Control cable

Classification ETIM 6

 • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
 • ETIM 6.0 Class-Description: Control cable

Core identification code

 • Black with white numbers acc. to VDE 0293-334

Conductor stranding

 • Fine wire according to VDE 0295,
  class 5/IEC 60228 class 5

Minimum bending radius

 • Occasional flexing: 15 x outer diameter
 • Fixed installation: 4 x outer diameter

Nominal voltage

 • HAR U0/U: 300/500 V
 • UL/CSA: 600 V

Test voltage

 • 4000 V

Protective conductor

 • G = with GN-YE protective conductor
 • X = without protective conductor

Temperature range

 • Occasional flexing: -5°C to +70°C
  UL/CSA: -5°C to +90°C
 • Fixed installation: -40°C to +70°C
  UL/CSA: +90°C

Note

G = with GN-YE . conductor / Có 1 lõi mầu vàng sọc xanh lá cây
x = no conductor GN-YE (OZ) / Không có lõi mầu vàng sọc xanh lá cây
Please note “qualified clean room” when ordering.
Conductors are structured according to the system (mm²). The AWG designation is relative and purely informative.

Vui lòng ghi chú “phòng sạch đủ tiêu chuẩn” khi đặt hàng.

Dây dẫn được cấu tạo theo hệ thống (mm²). Việc chỉ định AWG là tương đối và hoàn toàn mang tính thông tin.

Product Distribution

Canada | Mexico | United States | Panama | Denmark | Finland | Finland | Norway | Sweden | Austria | Belgium | Czech Republic | Germany | Luxembourg | Netherlands | Slovakia | Switzerland | Estonia | Latvia | Lithuania | Moldova | Poland | Russia | Ukraine | Italy | Portugal | Spain | Hungary | Kazakhstan | Romania | Slovenia | Turkey | France | France | Ireland | United Kingdom | Egypt | South Africa | Bahrain | Iran | Iraq | Jordan | Kuwait | Lebanon | Oman | Pakistan | Qatar | Saudi Arabia | Syria | United Arab Emirates | Yemen | China | Japan | South Korea | Bangladesh | Bhutan | India | Nepal | Sri Lanka | Brunei | Cambodia | Indonesia | Laos | Malaysia | Myanmar | Philippines | Singapore | Thailand | Vietnam | Australia

ÖLFLEX® 191

Article number Number of cores and mm²
per conductor
Outer diameter
[mm]
Copper index
(kg/km)
Weight
(kg/km)
0011222 7 G 0.75 8.3 50.4 116
0011223 9 G 0.75 10.5 64.8 152
0011224 12 G 0.75 11.2 86.4 194
0011113 3 G 1.0 6.7 28.8 66
0011114 4 G 1.0 7.2 38.4 81
0011115 5 G 1.0 8.1 48 95
0011116 7 G 1.0 8.9 67.2 125
0011117 12 G 1.0 12 115.2 211
0011118 18 G 1.0 14.4 172.8 309
0011119 25 G 1.0 17.3 240 413
0011136 2 X 1.5 6.9 28.8 74
0011137 3 G 1.5 7.3 44 91
0011138 4 G 1.5 8.2 58 112
0011139 5 G 1.5 9 72 136
0011140 7 G 1.5 10 101 179
0011125 9 G 1.5 12.6 129.6 230
0011142 12 G 1.5 13.4 173 313
0011143 18 G 1.5 16.1 260 444
0011144 25 G 1.5 19.5 360 620
0011150 3 G 2.5 8.4 72 138
0011151 4 G 2.5 9.1 96 182
0011152 5 G 2.5 10.2 120 216
0011153 7 G 2.5 11.3 168 286
0011160 3 G 4.0 9.9 115.2 202
0011161 4 G 4.0 10.8 154 245
0011162 5 G 4.0 12.1 192 310
0011167 7 G 4.0 13.4 268.8 470
0011165 4 G 6.0 13 231 398
0011166 5 G 6.0 14.5 288 479
0011169 4 G 10.0 16.5 384 559
0011170 5 G 10.0 18.4 480 782
0011172 4 G 16.0 22.1 615 904
0011173 5 G 16.0 24.3 768 1171
0011175 4 G 25.0 25.2 960 1299
0011176 5 G 25.0 28 1200 1640
0011178 4 G 35.0 28.1 1344 2119
0011179 5 G 35.0 31.5 1680 2606
0011205 4 G 50.0 35.7 1920 2898
0011206 4 G 70.0 43 2688 4052
0011207 4 G 95.0 47.2 3648 5430
0011208 4 G 120.0 51 4608 6290
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI
1/ Khu Công Nghiệp Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Phía Bắc
2/ Khu Công Nghiệp Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Trung
3/ KHU CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN NAM
4/ KHU CÔNG NGHIỆP VÙNG KÍNH TẾ TRỌNG ĐIỂM ĐỒNG BẰNG MEKONG
Tổng Kho - Bán Lẻ Cáp Chính Hãng Trên Toàn Quốc