Cáp Điều Khiển LAPP KABEL H07Z-K 90°C | Chính Hãng – Chống Dầu – Giá Tốt Nhất

Liên hệ
Chất liệu dẫn của lõi

Bare copper wires

Cáp cho các môi trường

Chống cháy, Chống dầu

Cáp cho các ngành

Công nghệ đo lường và điều khiển, Dây nhà máy, Hệ thống băng tải và vận chuyển, Hệ thống dây điện tủ điều khiển, Kỹ thuật nhà máy

Chứng chỉ

CE, EAC, Fire, HAR

Điện áp

300/500 V, 450/750 V

Chất liệu vỏ cáp

PVC

hài hòa; không chứa halogen để bảo vệ cuộc sống con người, môi trường và tài sản vật chất
H07Z-K 90°C, <HAR>, lõi đơn không halogen, hài hòa, để đi dây trong tủ điều khiển, điện áp định mức 450/750V

 • CPR: Article number choice under www.lappkabel.com/cpr
 • Halogen-free and harmonised (HAR)
 • For expanded ambient temperatures and higher conductor cross-sections see ÖLFLEX® HEAT 125 SC
 • không chứa halogen
 • Vật liệu cách nhiệt không chứa halogen và không chứa các vật liệu khác có thể giải phóng khí độc trong trường hợp hỏa hoạn
 • Lượng khí ăn mòn thấp trong trường hợp hỏa hoạn
 • Ít khói/mật độ khói thấp trong trường hợp hỏa hoạn theo tiêu chuẩn IEC 61034
 • Chống cháy theo tiêu chuẩn IEC 60332-1-2
 • Sợi dây mảnh làm bằng dây đồng trần
 • Cách điện lõi: Không chứa halogen
 • Định mức điện áp
  U0/U: 450/ 750 V
 • Phạm vi nhiệt độ
  Trong khi cài đặt: -5°C bis +90°C
  Cài đặt cố định: -40°C bis +90°C
SKU: H07Z-K 90°C
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL H07Z-K 90°C | Chính Hãng – Chống Dầu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL H07Z-K 90°C | Chính Hãng – Chống Dầu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL H07Z-K 90°C | Chính Hãng – Chống Dầu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL H07Z-K 90°C | Chính Hãng – Chống Dầu – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL H07Z-K 90°C | Chính Hãng – Chống Dầu – Giá Tốt Nhất

TỔNG KHO – NHẬP KHẨU – PHÂN PHỐI – BÁN LẺ

 • Cung cấp sản phẩm chính hãng.
 • Hỗ trợ giải pháp cho nhiều hệ thống đa dạng và phong phú.
 • Giao hàng nhanh, chuyên nghiệp.
 • Luôn luôn có giá tốt nhất thị trường.

Nhà phân phối cáp Top Cable Việt Nam

Product Description

H07Z-K 90°C, <HAR>, lõi đơn không halogen, hài hòa, để đi dây trong tủ điều khiển, điện áp định mức 450/750V. Không chứa halogen.Sợi dây mảnh làm bằng dây đồng trần, Cách điện lõi: Không chứa halogen.

Benefits/Lợi ích 

 • Protection of human life and the environment thanks to the avoidance of the formation of acid in case of fire
 • Time-saving assembly
 • Bảo vệ cuộc sống con người và môi trường nhờ tránh sự hình thành axit trong trường hợp hỏa hoạn
 • Tiết kiệm thời gian lắp ráp

Application range/Phạm vi ứng Dụng 

 • For wiring of lamps, devices, switchgear cabinets and distribution boxes
 • For installation in tubes, on, in and under plaster as well as in closed installation ducts
 • In building with a high density of people or valuable assets
 • For use in dry rooms
 • For expanded ambient temperatures and higher conductor cross-sections see ÖLFLEX® HEAT 125 SC
 • Đối với hệ thống dây điện của đèn, thiết bị, tủ chuyển mạch và hộp phân phối
 • Để lắp đặt trong ống, trên, trong và dưới thạch cao cũng như trong các ống lắp đặt kín
 • Trong tòa nhà có mật độ người hoặc tài sản có giá trị cao
 • Để sử dụng trong phòng khô
 • Để biết nhiệt độ môi trường mở rộng và tiết diện dây dẫn cao hơn, hãy xem ÖLFLEX® HEAT 125 SC

Product features/tính năng sản phẩm 

 • The insulation material is halogen-free and free of other materials which could release toxic gases in the event of fire
 • Low amount of corrosive gases in the event of fire
 • Low smokes/low smoke density in the event of fire according to IEC 61034
 • Flame-retardant according IEC 60332-1-2
 • Vật liệu cách nhiệt không chứa halogen và không chứa các vật liệu khác có thể giải phóng khí độc trong trường hợp hỏa hoạn
 • Lượng khí ăn mòn thấp trong trường hợp hỏa hoạn
 • Ít khói/mật độ khói thấp trong trường hợp hỏa hoạn theo tiêu chuẩn IEC 61034
 • Chống cháy theo tiêu chuẩn IEC 60332-1-2

Norm references / Approvals-Tiêu chuẩn tham chiếu / Phê duyệt

 • <HAR> cable type certification acc. EN 50525-3-41
 • No cable type certified core insulation colours according to EN 50525-1/ VDE 0285-525-1: transparent, green (single colour), yellow (single colour), all double colours (except of green-yellow and yellow-green)

Product Make-up/Cấu Tạo cáp 

 • Fine-wire strand made of bare copper wires/Sợi dây mảnh làm bằng dây đồng trần
 • Core insulation: Halogen-free/Cách điện lõi: Không chứa halogen

 

TECHNICAL DATA

Classification ETIM 5

 • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
 • ETIM 5.0 Class-Description: Single core cable

Classification ETIM 6

 • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
 • ETIM 6.0 Class-Description: Single core cable

Conductor stranding

 • Fine wire according to VDE 0295 Class 5/ IEC 60228 Class 5

Minimum bending radius

 • According to EN 50565-1
 • OD ≤ 8 mm: 4 x OD*/2 x OD**;
  8 < OD ≤ 12 mm: 5 x OD*/3 x OD**;
  OD > 12 mm: 6 x OD*/4 x OD**

Nominal voltage

 • U0/U: 450/ 750 V

Test voltage

 • 2500 V

Current rating

 • VDE 0298-4
 • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Temperature range

 • During installation: -5°C bis +90°C
  Fixed installation: -40°C bis +90°C

NOTE

G = with GN-YE . conductor / có 1 lõi vàng sọc xanh lá cây
x = no conductor GN-YE (OZ) / không có lõi vàng sọc xanh lá cây
Please note “qualified clean room” when ordering.
Conductors are structured according to the system (mm²). The AWG designation is relative and purely informative.

Vui lòng ghi chú “phòng sạch đủ tiêu chuẩn” khi đặt hàng.
Dây dẫn được cấu tạo theo hệ thống (mm²). Việc chỉ định AWG là tương đối và hoàn toàn mang tính thông tin.

PRODUCT DISTRIBUTION

Canada | Mexico | United States | Panama | Denmark | Finland | Finland | Norway | Sweden | Austria | Belgium | Czech Republic | Germany | Luxembourg | Netherlands | Slovakia | Switzerland | Estonia | Latvia | Lithuania | Moldova | Poland | Russia | Ukraine | Italy | Portugal | Spain | Hungary | Kazakhstan | Romania | Slovenia | Turkey | France | France | Ireland | United Kingdom | Egypt | South Africa | Bahrain | Iran | Iraq | Jordan | Kuwait | Lebanon | Oman | Pakistan | Qatar | Saudi Arabia | Syria | United Arab Emirates | Yemen | China | Japan | South Korea | Bangladesh | Bhutan | India | Nepal | Sri Lanka | Brunei | Cambodia | Indonesia | Laos | Malaysia | Myanmar | Philippines | Singapore | Thailand | Vietnam | Australia

H07Z-K 90°C

Article number Conductor crosssection (mm²) Outer diameter
[mm]
Core colour m/ring m/box m/spool Copper index
(kg/km)
Weight (kg/km)
4726001S 1.5 2.8 – 3.5 green/yellow 150 14.4 20
4726121S 1.5 2.8 – 3.5 green 150 14.4 20
4726031S 1.5 2.8 – 3.5 brown 150 14.4 20
4726011S 1.5 2.8 – 3.5 black 150 14.4 20
4726061S 1.5 2.8 – 3.5 grey 150 14.4 20
4726021S 1.5 2.8 – 3.5 blue 150 14.4 20
4726141S 1.5 2.8 – 3.5 dark blue 150 14.4 20
4726091S 1.5 2.8 – 3.5 orange 150 14.4 20
4726071S 1.5 2.8 – 3.5 violet 150 14.4 20
4726111S 1.5 2.8 – 3.5 yellow 150 14.4 20
4726051S 1.5 2.8 – 3.5 white 150 14.4 20
4726041S 1.5 2.8 – 3.5 red 150 14.4 20
4726002S 2.5 3.4 – 4.3 green/yellow 100 24 32
4726122S 2.5 3.4 – 4.3 green 100 24 32
4726032S 2.5 3.4 – 4.3 brown 100 24 32
4726012S 2.5 3.4 – 4.3 black 100 24 32
4726062S 2.5 3.4 – 4.3 grey 100 24 32
4726022S 2.5 3.4 – 4.3 blue 100 24 32
4726142S 2.5 3.4 – 4.3 dark blue 100 24 32
4726092S 2.5 3.4 – 4.3 orange 100 24 32
4726072S 2.5 3.4 – 4.3 violet 100 24 32
4726112S 2.5 3.4 – 4.3 yellow 100 24 32
4726052S 2.5 3.4 – 4.3 white 100 24 32
4726042S 2.5 3.4 – 4.3 red 100 24 32
4726001 1.5 2.8 – 3.5 green/yellow 100 14.4 20
4726001K 1.5 2.8 – 3.5 green/yellow 1500 14.4 20
4726121 1.5 2.8 – 3.5 green 100 14.4 20
4726121K 1.5 2.8 – 3.5 green 1500 14.4 20
4726031 1.5 2.8 – 3.5 brown 100 14.4 20
4726031K 1.5 2.8 – 3.5 brown 1500 14.4 20
4726011 1.5 2.8 – 3.5 black 100 14.4 20
4726011K 1.5 2.8 – 3.5 black 1500 14.4 20
4726061 1.5 2.8 – 3.5 grey 100 14.4 20
4726061K 1.5 2.8 – 3.5 grey 1500 14.4 20
4726021 1.5 2.8 – 3.5 blue 100 14.4 20
4726021K 1.5 2.8 – 3.5 blue 1500 14.4 20
4726141 1.5 2.8 – 3.5 dark blue 100 14.4 20
4726141K 1.5 2.8 – 3.5 dark blue 1500 14.4 20
4726091 1.5 2.8 – 3.5 orange 100 14.4 20
4726091K 1.5 2.8 – 3.5 orange 1500 14.4 20
4726071 1.5 2.8 – 3.5 violet 100 14.4 20
4726071K 1.5 2.8 – 3.5 violet 1500 14.4 20
4726111 1.5 2.8 – 3.5 yellow 100 14.4 20
4726111K 1.5 2.8 – 3.5 yellow 1500 14.4 20
4726051 1.5 2.8 – 3.5 white 100 14.4 20
4726051K 1.5 2.8 – 3.5 white 1500 14.4 20
4726041 1.5 2.8 – 3.5 red 100 14.4 20
4726041K 1.5 2.8 – 3.5 red 1500 14.4 20
4726081 1.5 2.8 – 3.5 pink 100 14.4 20
4726081K 1.5 2.8 – 3.5 pink 1500 14.4 20
4726261K 1.5 2.8 – 3.5 blue/white 1500 14.4 20
4726002 2.5 3.4 – 4.3 green/yellow 100 24 32
4726002K 2.5 3.4 – 4.3 green/yellow 900 24 32
4726122 2.5 3.4 – 4.3 green 100 24 32
4726122K 2.5 3.4 – 4.3 green 900 24 32
4726032 2.5 3.4 – 4.3 brown 100 24 32
4726032K 2.5 3.4 – 4.3 brown 900 24 32
4726012 2.5 3.4 – 4.3 black 100 24 32
4726012K 2.5 3.4 – 4.3 black 900 24 32
4726062 2.5 3.4 – 4.3 grey 100 24 32
4726062K 2.5 3.4 – 4.3 grey 900 24 32
4726022 2.5 3.4 – 4.3 blue 100 24 32
4726022K 2.5 3.4 – 4.3 blue 900 24 32
4726142 2.5 3.4 – 4.3 dark blue 100 24 32
4726142K 2.5 3.4 – 4.3 dark blue 900 24 32
4726092 2.5 3.4 – 4.3 orange 100 24 32
4726092K 2.5 3.4 – 4.3 orange 900 24 32
4726072 2.5 3.4 – 4.3 violet 100 24 32
4726072K 2.5 3.4 – 4.3 violet 900 24 32
4726112 2.5 3.4 – 4.3 yellow 100 24 32
4726112K 2.5 3.4 – 4.3 yellow 900 24 32
4726052 2.5 3.4 – 4.3 white 100 24 32
4726052K 2.5 3.4 – 4.3 white 900 24 32
4726042 2.5 3.4 – 4.3 red 100 24 32
4726042K 2.5 3.4 – 4.3 red 900 24 32
4726082 2.5 3.4 – 4.3 pink 100 24 32
4726082K 2.5 3.4 – 4.3 pink 900 24 32
4726262K 2.5 3.4 – 4.3 blue/white 900 24 32
4726003 4 3.9 – 4.9 green/yellow 100 38.4 45
4726003K 4 3.9 – 4.9 green/yellow 600 38.4 45
4726123 4 3.9 – 4.9 green 100 38.4 45
4726123K 4 3.9 – 4.9 green 600 38.4 45
4726033 4 3.9 – 4.9 brown 100 38.4 45
4726033K 4 3.9 – 4.9 brown 600 38.4 45
4726013 4 3.9 – 4.9 black 100 38.4 45
4726013K 4 3.9 – 4.9 black 600 38.4 45
4726063 4 3.9 – 4.9 grey 100 38.4 45
4726063K 4 3.9 – 4.9 grey 600 38.4 45
4726023 4 3.9 – 4.9 blue 100 38.4 45
4726023K 4 3.9 – 4.9 blue 600 38.4 45
4726143 4 3.9 – 4.9 dark blue 100 38.4 45
4726143K 4 3.9 – 4.9 dark blue 600 38.4 45
4726093 4 3.9 – 4.9 orange 100 38.4 45
4726093K 4 3.9 – 4.9 orange 600 38.4 45
4726073 4 3.9 – 4.9 violet 100 38.4 45
4726073K 4 3.9 – 4.9 violet 600 38.4 45
4726113 4 3.9 – 4.9 yellow 100 38.4 45
4726113K 4 3.9 – 4.9 yellow 600 38.4 45
4726053 4 3.9 – 4.9 white 100 38.4 45
4726053K 4 3.9 – 4.9 white 600 38.4 45
4726043 4 3.9 – 4.9 red 100 38.4 45
4726043K 4 3.9 – 4.9 red 600 38.4 45
4726083 4 3.9 – 4.9 pink 100 38.4 45
4726083K 4 3.9 – 4.9 pink 600 38.4 45
4726004 6 4.4 – 5.5 green/yellow 100 57.6 65
4726004K 6 4.4 – 5.5 green/yellow 400 57.6 65
4726124 6 4.4 – 5.5 green 100 57.6 65
4726124K 6 4.4 – 5.5 green 400 57.6 65
4726034 6 4.4 – 5.5 brown 100 57.6 65
4726034K 6 4.4 – 5.5 brown 400 57.6 65
4726014 6 4.4 – 5.5 black 100 57.6 65
4726014K 6 4.4 – 5.5 black 400 57.6 65
4726064 6 4.4 – 5.5 grey 100 57.6 65
4726064K 6 4.4 – 5.5 grey 400 57.6 65
4726024 6 4.4 – 5.5 blue 100 57.6 65
4726024K 6 4.4 – 5.5 blue 400 57.6 65
4726144 6 4.4 – 5.5 dark blue 100 57.6 65
4726144K 6 4.4 – 5.5 dark blue 400 57.6 65
4726094 6 4.4 – 5.5 orange 100 57.6 65
4726094K 6 4.4 – 5.5 orange 400 57.6 65
4726074 6 4.4 – 5.5 violet 100 57.6 65
4726074K 6 4.4 – 5.5 violet 400 57.6 65
4726114 6 4.4 – 5.5 yellow 100 57.6 65
4726114K 6 4.4 – 5.5 yellow 400 57.6 65
4726054 6 4.4 – 5.5 white 100 57.6 65
4726054K 6 4.4 – 5.5 white 400 57.6 71
4726044 6 4.4 – 5.5 red 100 57.6 65
4726044K 6 4.4 – 5.5 red 400 57.6 65
4726084 6 4.4 – 5.5 pink 100 57.6 65
4726084K 6 4.4 – 5.5 pink 400 57.6 65
4726005 10 5.7 – 7.1 green/yellow 100 96 110
4726125 10 5.7 – 7.1 green 100 96 110
4726035 10 5.7 – 7.1 brown 100 96 110
4726015 10 5.7 – 7.1 black 100 96 110
4726065 10 5.7 – 7.1 grey 100 96 110
4726025 10 5.7 – 7.1 blue 100 96 110
4726145 10 5.7 – 7.1 dark blue 100 96 110
4726095 10 5.7 – 7.1 orange 100 96 110
4726075 10 5.7 – 7.1 violet 100 96 110
4726115 10 5.7 – 7.1 yellow 100 96 110
4726055 10 5.7 – 7.1 white 100 96 110
4726045 10 5.7 – 7.1 red 100 96 110
4726085 10 5.7 – 7.1 pink 100 96 110
4726006 16 6.7 – 8.4 green/yellow 100 153.6 170
4726126 16 6.7 – 8.4 green 100 153.6 170
4726036 16 6.7 – 8.4 brown 100 153.6 170
4726016 16 6.7 – 8.4 black 100 153.6 170
4726066 16 6.7 – 8.4 grey 100 153.6 170
4726026 16 6.7 – 8.4 blue 100 153.6 170
4726146 16 6.7 – 8.4 dark blue 100 153.6 170
4726096 16 6.7 – 8.4 orange 100 153.6 170
4726076 16 6.7 – 8.4 violet 100 153.6 170
4726116 16 6.7 – 8.4 yellow 100 153.6 170
4726056 16 6.7 – 8.4 white 100 153.6 170
4726046 16 6.7 – 8.4 red 100 153.6 170
4726086 16 6.7 – 8.4 pink 100 153.6 170
4726007 25 8.4 – 10.6 green/yellow 100 240 290
4726127 25 8.4 – 10.6 green 100 240 290
4726037 25 8.4 – 10.6 brown 100 240 290
4726017 25 8.4 – 10.6 black 100 240 290
4726067 25 8.4 – 10.6 grey 100 240 290
4726027 25 8.4 – 10.6 blue 100 240 290
4726147 25 8.4 – 10.6 dark blue 100 240 290
4726097 25 8.4 – 10.6 orange 100 240 290
4726077 25 8.4 – 10.6 violet 100 240 290
4726117 25 8.4 – 10.6 yellow 100 240 290
4726057 25 8.4 – 10.6 white 100 240 290
4726047 25 8.4 – 10.6 red 100 240 290
4726087 25 8.4 – 10.6 pink 100 240 290
4726008 35 9.7 – 12.1 green/yellow 336 380
4726128 35 9.7 – 12.1 green 336 380
4726038 35 9.7 – 12.1 brown 336 380
4726018 35 9.7 – 12.1 black 336 380
4726068 35 9.7 – 12.1 grey 336 380
4726028 35 9.7 – 12.1 blue 336 380
4726148 35 9.7 – 12.1 dark blue 336 380
4726098 35 9.7 – 12.1 orange 336 380
4726078 35 9.7 – 12.1 violet 336 380
4726118 35 9.7 – 12.1 yellow 336 380
4726058 35 9.7 – 12.1 white 336 380
4726048 35 9.7 – 12.1 red 336 380
4726088 35 9.7 – 12.1 pink 336 380
4726009 50 11.5 – 14.4 green/yellow 480 530
4726129 50 11.5 – 14.4 green 480 530
4726039 50 11.5 – 14.4 brown 480 530
4726019 50 11.5 – 14.4 black 480 530
4726069 50 11.5 – 14.4 grey 480 530
4726029 50 11.5 – 14.4 blue 480 530
4726149 50 11.5 – 14.4 dark blue 480 530
4726099 50 11.5 – 14.4 orange 480 530
4726079 50 11.5 – 14.4 violet 480 530
4726119 50 11.5 – 14.4 yellow 480 530
4726059 50 11.5 – 14.4 white 480 530
4726049 50 11.5 – 14.4 red 480 530
4726089 50 11.5 – 14.4 pink 480 530
4727001 70 13.2 – 16.6 green/yellow 672 750
4727121 70 13.2 – 16.6 green 672 750
4727031 70 13.2 – 16.6 brown 672 750
4727011 70 13.2 – 16.6 black 672 750
4727061 70 13.2 – 16.6 grey 672 750
4727021 70 13.2 – 16.6 blue 672 750
4727141 70 13.2 – 16.6 dark blue 672 750
4727091 70 13.2 – 16.6 orange 672 750
4727071 70 13.2 – 16.6 violet 672 750
4727111 70 13.2 – 16.6 yellow 672 750
4727051 70 13.2 – 16.6 white 672 750
4727041 70 13.2 – 16.6 red 672 750
4727081 70 13.2 – 16.6 pink 672 750
4727002 95 15.1 – 18.8 green/yellow 912 1000
4727122 95 15.1 – 18.8 green 912 1000
4727032 95 15.1 – 18.8 brown 912 1000
4727012 95 15.1 – 18.8 black 912 1000
4727062 95 15.1 – 18.8 grey 912 1000
4727022 95 15.1 – 18.8 blue 912 1000
4727142 95 15.1 – 18.8 dark blue 912 1000
4727092 95 15.1 – 18.8 orange 912 1000
4727072 95 15.1 – 18.8 violet 912 1000
4727112 95 15.1 – 18.8 yellow 912 1000
4727052 95 15.1 – 18.8 white 912 1000
4727042 95 15.1 – 18.8 red 912 1000
4727082 95 15.1 – 18.8 pink 912 1000

 

DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI
1/ Khu Công Nghiệp Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Phía Bắc
2/ Khu Công Nghiệp Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Trung
3/ KHU CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN NAM
4/ KHU CÔNG NGHIỆP VÙNG KÍNH TẾ TRỌNG ĐIỂM ĐỒNG BẰNG MEKONG
Tổng Kho - Bán Lẻ Cáp Chính Hãng Trên Toàn Quốc