Cáp mềm bọc cao su nhẹ và trung bình

 • H05RR-F, H05RN-F

Cáp mềm bọc cao su nặng

 • H07RN-F PREMIUM
 • H07RN-F, A07RN-F
 • NSSHÖU

Cáp hàn

 • H01N2-D, H01N2-E

Lõi cao su đặc biệt

 • NSGAFÖU
 • NSHXAFÖ

Cáp dùng vĩnh viễn trong nước

 • TML N-RD round, TML N-F flat
 • TML T-RD round, TML T-F flat

Cáp Cao Su TKD KABEL H01N2-D, H01N2-E | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

H01N2-D, H01N2-E

 • Hãng Sản Xuất: TKD KABEL
 • Xuất xứ/ Origin: Đức / EU
 • Welding cables / Cáp hàn
 • Để sử dụng trong nhà và ngoài trời 
 • Hành vi đốt cháy: Tương tự như IEC 60332-1-1 và IEC 60332-1-2
 • Tiêu chuẩn: Acc. theo DIN VDE 0282 phần 6
 • Chống Dầu
 • Chống UV
 • Phù hợp với RoHS
 • H01N2-E có tính linh hoạt cao
 • Tuân thủ Hướng dẫn 2014/35/EU ("Chỉ thị về điện áp thấp") CE
 • Không chứa các chất gây hại sơn mài và silicone (trong quá trình sản xuất)
 • Vật liệu dẫn điện: Sợi đồng trần hoặc đóng hộp, Acc. đến DIN VDE 0295 lớp 5/6 tương ứng. IEC 60228 lớp 5/6
 • Vỏ bọc bên ngoài: Hợp chất cao su đặc biệt, Màu vỏ: Đen
 • Điện áp định mức: 100 V
 • Kiểm tra điện áp: 1 kV
 • Tối thiểu. bán kính uốn cố định: D = 12xd; E = 10xd
 • Tối thiểu. bán kính uốn di chuyển: D = 12xd; E = 10xd
 • Hoạt động. nhiệt độ. cố định tối thiểu/tối đa: -35°C / +80°C
 • Hoạt động. nhiệt độ. đã di chuyển tối thiểu/tối đa: -20°C / +80°C
 • Nhiệt độ. tại dây dẫn: +85°C
Cáp Cao Su TKD KABEL H01N2-D, H01N2-E | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD KABEL H01N2-D, H01N2-E | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD KABEL H01N2-D, H01N2-E | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD KABEL H01N2-D, H01N2-E | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD KABEL H01N2-D, H01N2-E | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD KABEL H01N2-D, H01N2-E | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD KABEL H01N2-D, H01N2-E | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD KABEL H01N2-D, H01N2-E | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD KABEL H01N2-D, H01N2-E | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD KABEL H01N2-D, H01N2-E | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD KABEL H01N2-D, H01N2-E | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Cáp Cao Su TKD KABEL TML N-RD round, TML N-F flat | Chính Hãng – Chống Nước – Giá Tốt Nhất

TML N-RD round, TML N-F flat

 • Hãng Sản Xuất: TKD KABEL
 • Xuất xứ/ Origin: Đức / EU
 • Cables for permanent use in water / Cáp sử dụng lâu dài trong nước
 • Để sử dụng trong nhà và ngoài trời 
 • Tiêu chuẩn: Tương tự với DIN VDE 0250
 • Phù hợp với RoHS
 • Tuân thủ Hướng dẫn 2014/35/EU ("Chỉ thị về điện áp thấp") CE
 • TML N-RD: điện áp định mức lên đến 0,6/1 kV khi được bảo vệ và cố định trong đường ống của hệ thống giếng.
 • Không chứa các chất gây hại sơn mài và silicone (trong quá trình sản xuất)
 • Vật liệu dẫn điện: Sợi đồng trần, Acc. đến DIN VDE 0295 lớp 5 tương ứng. IEC 60228 cl. 5
 • Vỏ bọc bên ngoài: Dựa trên EPR, Màu vỏ: Đen
 • Điện áp định mức: TML N-RD: Uo/U: 450/750 V; TML NF: Uo/U: 0,6/1 kV
 • Kiểm tra điện áp: TML N-RD: 2,5 kV; TML NF: 3 kV
 • Tối thiểu. bán kính uốn cố định: 4xd
 • Tối thiểu. bán kính uốn di chuyển: 5 xd
 • Hoạt động. nhiệt độ. cố định tối thiểu/tối đa: -50°C / +60°C
 • Hoạt động. nhiệt độ. đã di chuyển tối thiểu/tối đa: -40°C / +60°C
 • Nhiệt độ. tại dây dẫn: +90°C
Cáp Cao Su TKD KABEL TML N-RD round, TML N-F flat | Chính Hãng – Chống Nước – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD KABEL TML N-RD round, TML N-F flat | Chính Hãng – Chống Nước – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD KABEL TML N-RD round, TML N-F flat | Chính Hãng – Chống Nước – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD KABEL TML N-RD round, TML N-F flat | Chính Hãng – Chống Nước – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD KABEL TML N-RD round, TML N-F flat | Chính Hãng – Chống Nước – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD KABEL TML N-RD round, TML N-F flat | Chính Hãng – Chống Nước – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD KABEL TML N-RD round, TML N-F flat | Chính Hãng – Chống Nước – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD KABEL TML N-RD round, TML N-F flat | Chính Hãng – Chống Nước – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD KABEL TML N-RD round, TML N-F flat | Chính Hãng – Chống Nước – Giá Tốt Nhất

Cáp Cao Su TKD KABEL TML T-RD round, TML T-F flat | Chính Hãng – Chống Nước – Giá Tốt Nhất

TML T-RD round, TML T-F flat

 • Hãng Sản Xuất: TKD KABEL
 • Xuất xứ/ Origin: Đức / EU
 • Cables for permanent use in water / Cáp sử dụng lâu dài trong nước
 • Để sử dụng trong nhà và ngoài trời 
 • Tiêu chuẩn: Tương tự với DIN VDE 0250
 • Phù hợp với RoHS
 • Tuân thủ Hướng dẫn 2014/35/EU ("Chỉ thị về điện áp thấp") CE
 • TML T-RD: điện áp định mức lên đến 0,6/1 kV khi được bảo vệ và cố định trong đường ống của hệ thống giếng.
 • Không chứa các chất gây hại sơn mài và silicone (trong quá trình sản xuất)
 • Thích hợp để sử dụng lâu dài trong nước uống lên đến tối đa. Độ sâu lặn 400 m
 • Vật liệu dẫn điện: Sợi đồng trần, Acc. đến DIN VDE 0295 lớp 5 tương ứng. IEC 60228 cl. 5
 • Vỏ bọc bên ngoài: Dựa trên EPR, Màu xanh da trời.
 • Điện áp định mức: U/U: 450/750 V
 • Kiểm tra điện áp: 2,5 kV
 • Tối thiểu. bán kính uốn cố định: 4xd
 • Tối thiểu. bán kính uốn di chuyển: 5 xd
 • Hoạt động. nhiệt độ. cố định tối thiểu/tối đa: -40°C / +60°C
 • Hoạt động. nhiệt độ. đã di chuyển tối thiểu/tối đa: -25°C / +60°C
 • Nhiệt độ. tại dây dẫn: +90°C
Cáp Cao Su TKD KABEL TML T-RD round, TML T-F flat | Chính Hãng – Chống Nước – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD KABEL TML T-RD round, TML T-F flat | Chính Hãng – Chống Nước – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD KABEL TML T-RD round, TML T-F flat | Chính Hãng – Chống Nước – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD KABEL TML T-RD round, TML T-F flat | Chính Hãng – Chống Nước – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD KABEL TML T-RD round, TML T-F flat | Chính Hãng – Chống Nước – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD KABEL TML T-RD round, TML T-F flat | Chính Hãng – Chống Nước – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD KABEL TML T-RD round, TML T-F flat | Chính Hãng – Chống Nước – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD KABEL TML T-RD round, TML T-F flat | Chính Hãng – Chống Nước – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD KABEL TML T-RD round, TML T-F flat | Chính Hãng – Chống Nước – Giá Tốt Nhất

Cáp Cao Su TKD KABEL NSSHÖU | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

NSSHÖU

 • Hãng Sản Xuất: TKD KABEL
 • Xuất xứ/ Origin: Đức / EU
 • Heavy rubber-sheathed flexible cables / Cáp mềm bọc cao su nặng
 • Để sử dụng trong nhà và ngoài trời 
 • Hành vi đốt cháy: Acc tự dập tắt và chống cháy. theo tiêu chuẩn IEC 60332-1-2
 • Chống dầu: Acc. tới EN 60811-404
 • Tiêu chuẩn: Acc. đến DIN VDE 0250 phần 812
 • Phù hợp với RoHS
 • Tuân thủ Hướng dẫn 2014/35/EU ("Chỉ thị về điện áp thấp") CE
 • Không chứa các chất gây hại sơn mài và silicone (trong quá trình sản xuất)
 • Chống tia cực tím và ozon
 • Vật liệu dẫn điện: Sợi đồng đóng hộp, Acc. đến DIN VDE 0295 lớp 5 tương ứng. IEC 60228 cl. 5
 • Chất liệu vỏ bên trong: Hợp chất cao su đặc biệt, Màu đen (có thể có các màu khác)
 • Vỏ bọc bên ngoài: Hợp chất cao su đặc biệt, Màu vàng
 • Điện áp định mức: U/U: 0,6/1 kV
 • Kiểm tra điện áp: 3 kV
 • Tối thiểu. bán kính uốn cố định: Acc. theo DIN VDE 0298 phần 3
 • Tối thiểu. bán kính uốn di chuyển: Acc. theo DIN VDE 0298 phần 3
 • Hoạt động. nhiệt độ. cố định tối thiểu/tối đa: -40°C / +80°C
 • Hoạt động. nhiệt độ. đã di chuyển tối thiểu/tối đa: -25°C / +80°C
 • Nhiệt độ. tại dây dẫn: +90°C
Cáp Cao Su TKD KABEL NSSHÖU | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD KABEL NSSHÖU | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD KABEL NSSHÖU | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD KABEL NSSHÖU | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD KABEL NSSHÖU | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD KABEL NSSHÖU | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD KABEL NSSHÖU | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD KABEL NSSHÖU | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD KABEL NSSHÖU | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Cáp Cao Su TKD KABEL H05RR-F, H05RN-F | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

H05RR-F, H05RN-F

 • Hãng Sản Xuất: TKD KABEL
 • Xuất xứ/ Origin: Đức / EU
 • Light and middle rubber-sheathed flexible cables / Cáp mềm bọc cao su nhẹ và trung bình
 • Để sử dụng trong nhà và ngoài trời 
 • Hành vi đốt cháy: Acc tự dập tắt và chống cháy. theo tiêu chuẩn IEC 60332-1
 • Phê duyệt: <HAR> chứng nhận loại acc. tới EN 50525-2-21
 • Phù hợp với RoHS
 • tuân thủ Hướng dẫn 2014/35/EU ("Chỉ thị về điện áp thấp") CE
 • Vật liệu dẫn điện: Sợi đồng trần hoặc đóng hộp
 • Vỏ bọc bên ngoài: Hợp chất cao su đặc biệt, Mầu đen
 • Điện áp định mức: Uo/U: 300/500V
 • Kiểm tra điện áp: 2 kV
 • Tối thiểu. bán kính uốn cố định: Acc. theo DIN VDE 0298 phần 3
 • Tối thiểu. bán kính uốn di chuyển: Acc. theo DIN VDE 0298 phần 3
 • Hoạt động. nhiệt độ. cố định tối thiểu/tối đa: -25°C / +60°C
 • Hoạt động. nhiệt độ. đã di chuyển tối thiểu/tối đa: -25°C / +60°C
 • Nhiệt độ. tại dây dẫn: +60 °C
Cáp Cao Su TKD KABEL H05RR-F, H05RN-F | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD KABEL H05RR-F, H05RN-F | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD KABEL H05RR-F, H05RN-F | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD KABEL H05RR-F, H05RN-F | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD KABEL H05RR-F, H05RN-F | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD KABEL H05RR-F, H05RN-F | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD KABEL H05RR-F, H05RN-F | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD KABEL H05RR-F, H05RN-F | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD KABEL H05RR-F, H05RN-F | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD KABEL H05RR-F, H05RN-F | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Cáp Điện TKD KABEL NSHXAFÖ 1.8/3 kV | Chính Hãng – Rubber – Halogen free – Giá Tốt Nhất

NSHXAFÖ 1,8/3 kV

 • Hãng Sản Xuất: TKD KABEL
 • Xuất xứ/ Origin: Đức / EU
 • Special rubber core / Lõi cao su đặc biệt
 • Để sử dụng trong nhà và ngoài trời 
 • Chống UV
 • Kháng ozone
 • Tuân thủ Rohs – CE – VDE – CPR Eca
 • Không có halogen: Acc. theo DIN VDE 0472 phần 813
 • Mật độ khói: Acc. theo tiêu chuẩn IEC 61034
 • Hành vi đốt cháy: Acc tự dập tắt và chống cháy. theo tiêu chuẩn IEC 60332-1-2
 • Chống dầu: Acc. tới EN 60811-404
 • Tiêu chuẩn: Acc. đến DIN VDE 0250 phần 606
 • Vật liệu dẫn điện: Tinned copper strand, Acc. to DIN VDE 0295 class 5 resp. IEC 60228 cl. 5
 • Vỏ bọc bên ngoài: Hợp chất cao su không chứa halogen, mầu đen (Rubber)
 • Điện áp định mức: Uo/U: 1,8/3 kV
 • Kiểm tra điện áp: 6 kV
 • Tối thiểu. bán kính uốn cố định: 6 xd
 • Tối thiểu. bán kính uốn di chuyển: 10 xd
 • Hoạt động. nhiệt độ. cố định tối thiểu/tối đa: -40°C / +80°C
 • Hoạt động. nhiệt độ. đã di chuyển tối thiểu/tối đa: -25°C / +80°C
 • Nhiệt độ. tại dây dẫn: +90°C
Cáp Điện TKD KABEL NSHXAFÖ 1.8/3 kV | Chính Hãng – Rubber – Halogen free – Giá Tốt NhấtCáp Điện TKD KABEL NSHXAFÖ 1.8/3 kV | Chính Hãng – Rubber – Halogen free – Giá Tốt NhấtCáp Điện TKD KABEL NSHXAFÖ 1.8/3 kV | Chính Hãng – Rubber – Halogen free – Giá Tốt NhấtCáp Điện TKD KABEL NSHXAFÖ 1.8/3 kV | Chính Hãng – Rubber – Halogen free – Giá Tốt NhấtCáp Điện TKD KABEL NSHXAFÖ 1.8/3 kV | Chính Hãng – Rubber – Halogen free – Giá Tốt NhấtCáp Điện TKD KABEL NSHXAFÖ 1.8/3 kV | Chính Hãng – Rubber – Halogen free – Giá Tốt NhấtCáp Điện TKD KABEL NSHXAFÖ 1.8/3 kV | Chính Hãng – Rubber – Halogen free – Giá Tốt NhấtCáp Điện TKD KABEL NSHXAFÖ 1.8/3 kV | Chính Hãng – Rubber – Halogen free – Giá Tốt NhấtCáp Điện TKD KABEL NSHXAFÖ 1.8/3 kV | Chính Hãng – Rubber – Halogen free – Giá Tốt NhấtCáp Điện TKD KABEL NSHXAFÖ 1.8/3 kV | Chính Hãng – Rubber – Halogen free – Giá Tốt NhấtCáp Điện TKD KABEL NSHXAFÖ 1.8/3 kV | Chính Hãng – Rubber – Halogen free – Giá Tốt Nhất

Cáp Điện TKD KABEL NSGAFÖU 1.8/3 kV | Chính Hãng – Rubber – Giá Tốt Nhất

NSGAFÖU 1,8/3 kV

 • Hãng Sản Xuất: TKD KABEL
 • Xuất xứ/ Origin: Đức / EU
 • Special rubber core / Lõi cao su đặc biệt
 • Để sử dụng trong nhà và ngoài trời 
 • Chống UV
 • Tuân thủ Rohs - CE - VDE - CPR Eca
 • Hành vi đốt cháy: Acc tự dập tắt và chống cháy. theo tiêu chuẩn IEC 60332-1
 • Chống dầu: Acc. tới EN 60811-404
 • Tiêu chuẩn: Acc. tới DIN VDE 0250 phần 602
 • Điện áp định mức: Uo/U: 1,8/3 kV
 • Kiểm tra điện áp: 6 kV
 • Vật liệu dẫn điện: Tinned copper strands, Acc. to DIN VDE 0295 class 5 resp. IEC 60228 cl. 5
 • Vỏ bọc bên ngoài: Hợp chất cao su đặc biệt (Rubber) mầu đen
 • Tối thiểu. bán kính uốn cố định: 5 xd
 • Tối thiểu. bán kính uốn di chuyển: 5 xd
 • Hoạt động. nhiệt độ. cố định tối thiểu/tối đa: -40°C / +80°C
 • Hoạt động. nhiệt độ. đã di chuyển tối thiểu/tối đa: -25°C / +80°C
 • Nhiệt độ. tại dây dẫn: +90°C
Cáp Điện TKD KABEL NSGAFÖU 1.8/3 kV | Chính Hãng – Rubber – Giá Tốt NhấtCáp Điện TKD KABEL NSGAFÖU 1.8/3 kV | Chính Hãng – Rubber – Giá Tốt NhấtCáp Điện TKD KABEL NSGAFÖU 1.8/3 kV | Chính Hãng – Rubber – Giá Tốt NhấtCáp Điện TKD KABEL NSGAFÖU 1.8/3 kV | Chính Hãng – Rubber – Giá Tốt NhấtCáp Điện TKD KABEL NSGAFÖU 1.8/3 kV | Chính Hãng – Rubber – Giá Tốt NhấtCáp Điện TKD KABEL NSGAFÖU 1.8/3 kV | Chính Hãng – Rubber – Giá Tốt NhấtCáp Điện TKD KABEL NSGAFÖU 1.8/3 kV | Chính Hãng – Rubber – Giá Tốt NhấtCáp Điện TKD KABEL NSGAFÖU 1.8/3 kV | Chính Hãng – Rubber – Giá Tốt NhấtCáp Điện TKD KABEL NSGAFÖU 1.8/3 kV | Chính Hãng – Rubber – Giá Tốt NhấtCáp Điện TKD KABEL NSGAFÖU 1.8/3 kV | Chính Hãng – Rubber – Giá Tốt Nhất

Cáp Cao Su TKD H07RN-F PREMIUM | Chính Hãng – Chống Nước AD8 – Chống Dầu – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt Nhất

H07RN-F PREMIUM

 • Hãng Sản Xuất: TKD KABEL
 • Xuất xứ/ Origin: Đức / EU
 • Heavy rubber-sheathed flexible cables / Cáp linh hoạt bọc cao su nặng
 • Để sử dụng trong nhà / Ngoài trời
 • Chống tia cực tím và ozon
 • Khả năng chống mài mòn tốt, dầu mỡ, chất bôi trơn và các loại dầu
 • không chứa halogen (LSOH) và chất chống cháy theo EN 60754-1 và EN 60754-2
 • Chịu nhiệt lên tới +90°C, di chuyển chịu lạnh xuống tới -40°C
 • Thích hợp để sử dụng vĩnh viễn trong nước (không có nước uống): di chuyển ở độ sâu 10 m nước (AD8), cố định ở độ sâu 100 m nước (cả ở nước biển)
 • Chống cháy theo tiêu chuẩn IEC 60332-1-2
 • Mật độ khói: theo tiêu chuẩn DIN EN 61034-2
 • Sức căng: tối đa. 15N/mm²
 • RoHS
 • Không chứa các chất gây hại cho sơn mài và silicone (trong quá trình sản xuất)
 • Vật liệu dây dẫn: sợi đồng trần DIN VDE 0295 lớp 5 tương ứng. IEC 60228 c. 5
 • Vỏ bọc bên ngoài: Hợp chất cao su không chứa halogen (LSOH) Mầu đen
 • Phê duyệt: <HAR> chứng nhận loại acc. theo EN 50525-2-21
 • Điện áp định mức: Uo/U: 450/750 V
 • Kiểm tra điện áp: 2,5kV
 • điều hành. nhiệt độ. cố định tối thiểu/tối đa: -50°C / +90°C
 • điều hành. nhiệt độ. đã di chuyển tối thiểu/tối đa: -40°C / +90°C
 • Nhiệt độ. tại dây dẫn: +90 °C
Cáp Cao Su TKD H07RN-F PREMIUM | Chính Hãng – Chống Nước AD8 – Chống Dầu – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD H07RN-F PREMIUM | Chính Hãng – Chống Nước AD8 – Chống Dầu – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD H07RN-F PREMIUM | Chính Hãng – Chống Nước AD8 – Chống Dầu – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD H07RN-F PREMIUM | Chính Hãng – Chống Nước AD8 – Chống Dầu – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD H07RN-F PREMIUM | Chính Hãng – Chống Nước AD8 – Chống Dầu – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD H07RN-F PREMIUM | Chính Hãng – Chống Nước AD8 – Chống Dầu – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD H07RN-F PREMIUM | Chính Hãng – Chống Nước AD8 – Chống Dầu – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD H07RN-F PREMIUM | Chính Hãng – Chống Nước AD8 – Chống Dầu – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD H07RN-F PREMIUM | Chính Hãng – Chống Nước AD8 – Chống Dầu – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD H07RN-F PREMIUM | Chính Hãng – Chống Nước AD8 – Chống Dầu – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD H07RN-F PREMIUM | Chính Hãng – Chống Nước AD8 – Chống Dầu – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt Nhất

Cáp Cao Su TKD H07RN-F / A07RN-F | Chính Hãng – Rubber flexible cables – Giá Tốt Nhất

H07RN-F, A07RN-F

 • Hãng Sản Xuất: TKD KABEL
 • Xuất xứ/ Origin: Đức / EU
 • Heavy rubber-sheathed flexible cables / Cáp linh hoạt bọc cao su nặng
 • Để sử dụng trong nhà / Ngoài trời
 • Chống tia cực tím
 • Chống dầu theo EN 60811-404
 • Kháng hóa chất
 • acc kháng ozon. theo EN 60811-2-1
 • không chứa các chất gây hại cho sơn mài và silicone (trong quá trình sản xuất)
 • CE - CPR Eca - VDE - HAR
 • RoHS
 • Vật liệu dây dẫn: Sợi đồng trần hoặc đóng hộp DIN VDE 0295 lớp 5 tương ứng. IEC 60228 c. 5
 • Vỏ bọc bên ngoài: Hợp chất cao su đặc biệt (Rubber), Mầu đen
 • Chống cháy tiêu chuẩn IEC 60332-1
 • Phê duyệt: H07RN-F: acc chứng nhận loại <HAR>. theo EN 50525-2-21; A07RN-F: tương tự EN 50525-2-21
 • Điện áp định mức: Uo/U: 450/750 V
 • Kiểm tra điện áp: 2,5kV
 • Điều hành. nhiệt độ. cố định tối thiểu/tối đa: -40°C / +60°C
 • Điều hành. nhiệt độ. đã di chuyển tối thiểu/tối đa: -30°C / +60°C
 • Nhiệt độ. tại dây dẫn: +60°C
Cáp Cao Su TKD H07RN-F / A07RN-F | Chính Hãng – Rubber flexible cables – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD H07RN-F / A07RN-F | Chính Hãng – Rubber flexible cables – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD H07RN-F / A07RN-F | Chính Hãng – Rubber flexible cables – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD H07RN-F / A07RN-F | Chính Hãng – Rubber flexible cables – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD H07RN-F / A07RN-F | Chính Hãng – Rubber flexible cables – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD H07RN-F / A07RN-F | Chính Hãng – Rubber flexible cables – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD H07RN-F / A07RN-F | Chính Hãng – Rubber flexible cables – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD H07RN-F / A07RN-F | Chính Hãng – Rubber flexible cables – Giá Tốt NhấtCáp Cao Su TKD H07RN-F / A07RN-F | Chính Hãng – Rubber flexible cables – Giá Tốt Nhất