Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 150 | Chính Hãng – Chống Dầu – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt Nhất

Liên hệ
Chất liệu dẫn của lõi

Bare copper wires

Cáp cho các môi trường

Chống dầu, Kháng hóa chất

Cáp cho các ngành

Hệ thống sưởi và điều hòa không khí, Kỹ thuật nhà máy, Máy móc công nghiệp, Tự động hóa

Chứng chỉ

CE, EAC, HAR, UL/CSA

Điện áp

100/100 V, 300/500 V

Chất liệu vỏ cáp

PVC

LAPP KABEL ÖLFLEX® 150

Oil resistant multi-standard cable with H05VV5-F and AWM approval

Cáp đa tiêu chuẩn chống dầu với phê duyệt H05VV5-F và AWM

ÖLFLEX® 150 – H05VV5-F harmonised PVC control cable with UL/CSA AWM, oil-resistant, flexible and numbered for various applications, U0/U: 300/500 V

Cáp điều khiển PVC hài hòa ÖLFLEX® 150 – H05VV5-F với UL / CSA AWM, chịu dầu, mềm dẻo và được đánh số cho các ứng dụng khác nhau, U0 / U: 300/500 V

 • Oil-resistant according to EN 50363-4-1: TM5 / Chống dầu theo tiêu chuẩn EN 50363-4-1: TM5
 • Harmonised (HAR): H05VV5-F and UL recognized / Hài hòa (HAR): H05VV5-F và UL được công nhận
 • Outer jacket: PVC / Vỏ ngoài PVC
 • Flame-retardant according IEC 60332-1-2 / Chống cháy theo IEC 60332-1-2
 • Good chemical resistance / Kháng hóa chất
 • Occasional flexing:
  HAR: -5°C to +70°C
  UL/CSA: +90°C
 • Fixed installation:
  HAR: -40°C to +70°C
  UL/CSA: +90°C
 • Điện áp 300/500V
SKU: ÖLFLEX® 150
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 150 | Chính Hãng – Chống Dầu – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 150 | Chính Hãng – Chống Dầu – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 150 | Chính Hãng – Chống Dầu – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 150 | Chính Hãng – Chống Dầu – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 150 | Chính Hãng – Chống Dầu – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 150 | Chính Hãng – Chống Dầu – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 150 | Chính Hãng – Chống Dầu – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 150 | Chính Hãng – Chống Dầu – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 150 | Chính Hãng – Chống Dầu – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt Nhất

TỔNG KHO – NHẬP KHẨU – PHÂN PHỐI – BÁN LẺ

 • Cung cấp sản phẩm chính hãng.
 • Hỗ trợ giải pháp cho nhiều hệ thống đa dạng và phong phú.
 • Giao hàng nhanh, chuyên nghiệp.
 • Luôn luôn có giá tốt nhất thị trường.

Nhà phân phối cáp Top Cable Việt Nam

Product Description

ÖLFLEX® 150

Benefits / Những lợi ích

 • Wide application range due to multiple certifications
 • Phạm vi ứng dụng rộng rãi do có nhiều chứng nhận

Application range / Phạm vi ứng dụng

 • Plant engineering
  Industrial machinery
  Heating and air-conditioning systems
 • Machine tools
 • Mainly used in dry, damp and wet interiors (including water-oil mixtures), but not for outdoor use
 • For fixed installation under medium mechanical load conditions, and applications with occasional flexing at free, non-continuously recurring movement without tensile load or compulsory guidance
 • Note: for the use of AWM (Appliance Wiring Material) cables in industrial machinery (USA) according to NFPA 79: please see the catalogue appendix table T29
 • Kỹ thuật nhà máy, Máy móc công nghiệp, Hệ thống sưởi và điều hòa không khí
 • Công cụ máy móc
 • Chủ yếu được sử dụng trong nội thất khô, ẩm và ướt (bao gồm hỗn hợp dầu nước), nhưng không sử dụng ngoài trời
 • Để lắp đặt cố định trong điều kiện tải trọng cơ học trung bình và các ứng dụng thỉnh thoảng uốn cong ở chuyển động tự do, không liên tục lặp lại mà không có tải trọng kéo hoặc hướng dẫn bắt buộc
 • Lưu ý: để sử dụng cáp AWM (Vật liệu làm dây gia dụng) trong máy móc công nghiệp (Hoa Kỳ) theo NFPA 79: vui lòng xem bảng phụ lục danh mục T29

Product features / Tính năng sản phẩm

 • Flame-retardant according to IEC 60332-1-2 and UL 1581 §1061 Cable Flame Test
 • Oil-resistant according to EN 50363-4-1: TM5
 • Chống cháy theo IEC 60332-1-2 và UL 1581 §1061 Kiểm tra ngọn lửa cáp
 • Chịu dầu theo tiêu chuẩn EN 50363-4-1: TM5

Norm references / Approvals / Tham chiếu định mức / Phê duyệt

 • H05VV5-F (EN 50525-2-51)
 • UL AWM Style 21098 CSA AWM I A/B II A/B
 • Multi-standard cables have conductor strands with nominal sizes in mm² or AWG/kcmil. The master size is mentioned in the table below, while the equivalent size of the other system can be found in the Appendix T16 of this catalogue. For this related secondary size the cross-section of the conductor mostly works out to be greater than the
  specified nominal value.
 • Cáp đa tiêu chuẩn có các sợi ruột dẫn với kích thước danh nghĩa tính bằng mm² hoặc AWG / kcmil. Kích thước chính được đề cập trong bảng dưới đây, trong khi kích thước tương đương của hệ thống khác có thể được tìm thấy trong Phụ lục T16 của danh mục này. Đối với kích thước thứ cấp liên quan này, tiết diện của ruột dẫn chủ yếu làm việc lớn hơn
  giá trị danh nghĩa quy định.

Product Make-up / Cấu tạo sản phẩm

 • Fine-wire strand made of bare copper wires / Sợi dây mịn làm bằng dây đồng trần
 • PVC core insulation / Cách điện lõi PVC
 • Cores twisted in layers / Lõi xoắn trong các lớp
 • PVC outer sheath, high oil-resistance, grey (similar to RAL 7001) / Vỏ bọc bên ngoài bằng PVC, chịu dầu cao, màu xám (tương tự như RAL 7001)

Technical data

Classification ETIM 5

 • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
 • ETIM 5.0 Class-Description: Control cable

Classification ETIM 6

 • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
 • ETIM 6.0 Class-Description: Control cable

Core identification code

 • Black with white numbers acc. to VDE 0293-334

Conductor stranding

 • Fine wire according to VDE 0295,
  class 5/IEC 60228 class 5

Minimum bending radius

 • Occasional flexing: 12.5 x outer diameter
 • Fixed installation: 4 x outer diameter

Nominal voltage

 • HAR U0/U: 300/500 V
 • UL/CSA: 600 V

Test voltage

 • 3000 V

Protective conductor

 • G = with GN-YE protective conductor
 • X = without protective conductor

Temperature range

 • Occasional flexing:
  HAR: -5°C to +70°C
  UL/CSA: +90°C
 • Fixed installation:
  HAR: -40°C to +70°C
  UL/CSA: +90°C

Note

G = with GN-YE . conductor / Có 1 lõi mầu vàng sọc xanh lá cây
x = no conductor GN-YE (OZ) / Không có lõi mầu vàng sọc xanh lá cây
Please note “qualified clean room” when ordering.
Conductors are structured according to the system (mm²). The AWG designation is relative and purely informative.

Vui lòng ghi chú “phòng sạch đủ tiêu chuẩn” khi đặt hàng.

Dây dẫn được cấu tạo theo hệ thống (mm²). Việc chỉ định AWG là tương đối và hoàn toàn mang tính thông tin.

Product Distribution

Canada | Mexico | United States | Panama | Denmark | Finland | Finland | Norway | Sweden | Austria | Belgium | Czech Republic | Germany | Luxembourg | Netherlands | Slovakia | Switzerland | Estonia | Latvia | Lithuania | Moldova | Poland | Russia | Ukraine | Italy | Portugal | Spain | Hungary | Kazakhstan | Romania | Slovenia | Turkey | France | France | Ireland | United Kingdom | Egypt | South Africa | Bahrain | Iran | Iraq | Jordan | Kuwait | Lebanon | Oman | Pakistan | Qatar | Saudi Arabia | Syria | United Arab Emirates | Yemen | China | Japan | South Korea | Bangladesh | Bhutan | India | Nepal | Sri Lanka | Brunei | Cambodia | Indonesia | Laos | Malaysia | Myanmar | Philippines | Singapore | Thailand | Vietnam | Australia

ÖLFLEX® 150

Article number Number of cores and mm²
per conductor
Outer diameter
[mm]
Copper index
(kg/km)
Weight
(kg/km)
0015002 2 X 0.5 5.9 9.6 47
0015003 3 G 0.5 6.2 14.4 62.4
0015004 4 G 0.5 6.8 19.2 68.2
0015005 5 G 0.5 7.4 24 87.1
0015007 7 G 0.5 9 33.6 118.7
0015012 12 G 0.5 11.1 58 198
0015018 18 G 0.5 13.2 86.4 328
0015025 25 G 0.5 15.7 120 380.4
0015034 34 G 0.5 18.1 164 509
0015041 41 G 0.5 19.7 197 595
0015102 2 X 0.75 6.3 14.4 61
0015103 3 G 0.75 6.7 21.6 75.6
0015104 4 G 0.75 7.2 28.8 83.9
0015105 5 G 0.75 8.1 36 113.3
0015107 7 G 0.75 9.9 50 145
0015112 12 G 0.75 12 86 244.9
0015118 18 G 0.75 14.4 130 327.7
0015125 25 G 0.75 17.1 180 466.4
0015134 34 G 0.75 19.7 245 626.5
0015141 41 G 0.75 21.6 296 748
0015202 2 X 1.0 6.6 19.2 80
0015203 3 G 1.0 7 28.8 79
0015204 4 G 1.0 7.8 38.4 98.6
0015205 5 G 1.0 8.6 48 132.1
0015206 6 G 1.0 9.5 57.6 150
0015207 7 G 1.0 10.4 67 169.3
0015212 12 G 1.0 12.8 115 285.9
0015218 18 G 1.0 15.1 173 405.2
0015225 25 G 1.0 18 240 569.5
0015234 34 G 1.0 20.9 326 741.7
0015241 41 G 1.0 22.8 394 886
0015250 50 G 1.0 25 480 1,072.2
0015302 2 X 1.5 7.6 28.8 95
0015303 3 G 1.5 8.3 43 109.8
0015304 4 G 1.5 9 58 145
0015305 5 G 1.5 10.1 72 168
0015307 7 G 1.5 12.5 101 224.2
0015312 12 G 1.5 15.1 173 361.7
0015318 18 G 1.5 18 259 518.3
0015325 25 G 1.5 21.4 360 729.9
0015334 34 G 1.5 25 490 946.6
0015341 41 G 1.5 27.2 591 1136
0015402 2 X 2.5 9.2 48 159
0015403 3 G 2.5 9.9 72 170
0015404 4 G 2.5 10.8 96 210
0015405 5 G 2.5 12.1 120 257
0015407 7 G 2.5 14.7 168 340
0015412 12 G 2.5 17.9 288 580
0015418 18 G 2.5 21.6 432 850
0015425 25 G 2.5 25.6 600 1166
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI
1/ Khu Công Nghiệp Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Phía Bắc
2/ Khu Công Nghiệp Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Trung
3/ KHU CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN NAM
4/ KHU CÔNG NGHIỆP VÙNG KÍNH TẾ TRỌNG ĐIỂM ĐỒNG BẰNG MEKONG
Tổng Kho - Bán Lẻ Cáp Chính Hãng Trên Toàn Quốc